Nya chefer i koncernchefsgruppen

Det kommer att bli flera förändringar i koncernchefsgruppen nu under det närmaste halvåret då det blir fyra nya chefer som kommer att ingå i gruppen.
Jörgen Nilsson, VD för Olofströms kraft, har gått i pension. Han efterträds den 1 juli av Per-Ola Svensson. Per-Ola är idag teknisk chef i bolaget och har arbetat tillsammans med Jörgen under många år.
Olofström har tillsammans med Karlshamn och Sölvesborg två förbund, Räddningstjänsten Västra Blekinge och Miljöförbundet Västra Blekinge. Miljöförbundet har sedan en månad tillbaka ny förbundschef. Han heter Jan Moberg och har tidigare arbetat i Ronneby kommun som förvaltningschef på Miljö- och byggnadsförvaltningen. Räddningstjänsten har också rekryterat ny förbundschef, Kenneth Jensen. Han arbetar för närvarande i Skövde kommun som VA-chef och kommer att tillträda sin tjänst den 1 oktober.
Dessutom har rekrytering påbörjats av ny förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen. Elisabeth Jonsson som idag är förvaltningschef kommer att gå i pension den 1 oktober. Tjänsten är en kombinerad förvaltningschefstjänst och kulturchefstjänst.

Hejaolofström

Målgruppsstyrd organisation

Vi har precis påbörjat en översyn av de verksamheter som finns inom Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Uppdraget har lämnats av Kommunstyrelsen och med inriktning;
1. Barn & Unga
2. Arbete & Utbildning
3. Vård & Omsorg
Uppdraget och målet är väldigt öppet och initiativet till översynen kommer från verksamheterna. Det finns inget som säger att vi inte ska göra samma sak efter översynen som innan, men det finns inte heller något som säger att vi inte ska förändra. Verksamheten är idag mycket bra men kan vi bli bättre?

Det finns en risk med att inte förändra då det sker förändringar i omvärlden, förändringar som kan innebära att det som är bra idag kanske inte är det imorgon. Att förändra och ständigt förbättra förutsätter inte en organisationsförändring. Skulle däremot en förändring i organisation underlätta utvecklingsarbetet så ska man inte heller avstå av bekvämlighetsskäl.

Utredningarna genomförs av verksamheterna själva och då inklusive skyddsombud. För arbetsgrupp ett Barn & Unga ansvarar Utbildningschef Lars-Olof, för Arbete & Utbildning svarar Arbetsmarknadschef Helen Hagegren och för den tredje gruppen Vård & Omsorg svarar Socialchef Thomas Svensson. Vi kommer att träffas tillsammans med fackliga representanter i september för att stämma av respektive arbetsgrupps arbete och förbereda en första rapport till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det finns många frågor och funderingar, vilken grupp bör exempelvis missbruksvård ingå i, insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade?

Enlig tidplanen ska vi ha ett färdigt förslag att presentera för Arbetsutskottet i början av 2015.

OFM_SYMBOL_sv

Intern kommunikation & information

 

Det finns inget som är så viktigt men också så svårt som kommunikation och information i en organisation.

OIofströms kommun har ca 1200 medarbetare som arbetar med olika typer av verksamheter. Del av kommunens verksamheter drivs i helägda bolag eller via medlemskap i kommunalförbund. Gemensamt för oss är att vi har samma övergripande mål antagna av Kommunfullmäktige; Barnen i Centrum, Jobb till 1000 och Nära till Allt.

Vi är en organisation i ständig utveckling och för att bli så bra som vi kan bli måste vi alla veta vad som händer i organisationen och var vi är på väg. En utmaning är kommunikation och information i en så stor organisation med så skild verksamhet. Det är lätt att information från chefsmöten och ledningsgrupper stannar upp eller fördröjs längs vägen.

Jag uppskattar verkligen mejl som börjar med ”Jag har hört detta och detta, kan det verkligen vara så?” Oftast handlar det om missförstånd och i de fall som ryktet var sant så har ofta syftet med åtgärden försvunnit eller förvanskats längs vägen. När jag svarar på ett mejl svarar jag bara en person men många fler har säkert hört samma sak. Målsättningen med denna blogg är att komplettera den information och kommunikation som sker idag, inte att ersätta. Förutom att ha en verbal dialog är alla givetvis fortfarande välkomna att mejla mig men ställ gärna frågan via bloggen eller ge din syn på saken – då ger du samtidigt andra möjlighet att få svar på samma funderingar.