Hjärtstartare

Olofströms kommun är en stor arbetsplats med många medarbetare och med mycket människor i och runt våra verksamheter. Vissa verksamheter bedrivs dessutom dygnet runt. Det är därför viktigt att vi som kommun väljer att ha hjärtstartare i verksamheterna.
Inom kommunen har vi idag flera hjärtstartare och var förvaltning svarar själva för var och när hjärtstartare placeras utöver nedanstående prioriteringar där vi beslutat att hjärtstartare ska finnas.

De prioriteringar som vi gjort i ledningsgruppen och där vi är överens om att hjärtstartare snarast ska placeras är på följande platser.
1. Äldreboende
2. Skolor
3. Större fritidsanläggningar som saknar anknytning till skola – Holjebadet och gymnastikhallen samt Dannfältshallen
4. Himmelsberget (kommunhuset), Folkets hus, Socialförvaltningen, IT living (f.d. Metallhuset)

Utöver dessa platser införskaffas ytterligare någon hjärtstartare för utlåning vid evenemang. Möjligheten att låna en hjärtstartare för evenemang finns redan idag och utlåning sker av Kultur- och fritidsförvaltningen.
Funderar du på var det finns en hjärtstartare nära dig så finns många registrerade på följande adress.

http://www.hjartstartarregistret.se

Hjärtstartarregistret