Lean & värdegrund

När vi beslutade om att arbeta med Lean i kommunkoncernen gjorde vi det för att ha fokus på förbättringar och utveckling. Vi ville ha ett gemensamt arbets- och synsätt när det gällde förbättringar och vi ville också att allas goda idéer skulle tas till vara. Att det skulle krävas tid och uthållighet var vi väl medvetna om då organisationen är så stor och verksamheterna så skiftande.

När vi började med Lean använde vi oss av Kunskapslyftet och förutom förvaltningschefer och ordförande utbildades då också flera medarbetare. Tanken var då att dessa medarbetarna skulle initiera arbete och sprida detta i organisationen.
Det jag kan konstatera efter några år är att det inte räcker med mycket vilja utan det krävs stöd och kompetensutveckling inledningsvis. För att förbättringsarbetet sedan ska fortsätta så krävs ett synliggörande och engagemang av förändringsarbetet från oss chefer.

I koncernchefsgruppen insåg vi att vi behövde ta ett omtag. Vi var också överens om att vi skulle börja med oss själva i koncernchefsgruppen denna gång tillsammans med den förvaltningsövergripande ledningsgruppen för att därefter kunna stödja och leda det fortsatta arbetet med implementering av Lean.

Nu innan sommaren påbörjade vi en utbildning tillsammans med företaget Innovation Tech.

Första steget var att hitta en gemensam värdegrund för hur vi arbetar i kommunkoncernen, vad som kan förväntas av oss. Eftersom vi tidigare arbetat mycket med värdegrund både för medarbetare och ledare, värdegrunder som vi gemensamt tagit fram, ville vi inte ta bort dessa och börja om. I stället valde vi att ta tillvara de värdegrunder som vi redan har och är överens om. Den gemensamma värdegrunden för kommunorganisationen kommer därmed att vara resultatet av det vi står för som medarbetare och ledare.

Nästa steg blir nu att arbeta med ett par olika processer för att hitta arbetssättet för Lean. Valet kommer att ske utifrån att de ska vara lätta att överblicka, kunna användas för att visa arbetssättet, att vara bra exempel och också involvera/påverka flera olika verksamheter inom förvaltningar och bolag.

Lena Olsson, personalchef, Anders Emgård, Plan- och byggchef, och Magnus Lindahl, VD för Olofströms hus är styrgrupp för Lean-arbetet. De kommer att ge stöd, information och lämna förslag på Lean-utbildningar för att vi ska kunna föra arbetet vidare i hela organisationen.

Samtliga chefer träffas regelbundet vid KL-Info och vid nästa möte den 1 september kommer vi att ha valt vilka processer som vi kommer att starta upp med. Information kommer sedan att ske via intranätet och via chefer på de olika arbetsplatserna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s