Lean på IT-living

Idea concept

Igår hade Kommunledningens chefer, förvaltningscheferna och bolagscheferna Lean-utbildning med Ola Johansson, Part development. Det är så inspirerande att höra hur andra tänker och resonera men framför allt är det kul att höra hur den egna gruppen funderar. På kommunens chefsdagar, 2 sammanhängande dagar per år då koncernens alla chefer samlas, så kommer vi att arbeta vidare med det arbete vi påbörjade på Lean-mötet tillsammans med kommunkoncernens alla chefer.

Det var också första gången vi hade möte i den nya möteslokalen på IT-living, en lokal där vi kan välja mellan att sitta på stolar som kan sitta ”vanligt” på alternativt gunga till på eller att sitta på kuddar. Salen bokas via Olofströms hus men kommer framöver att kunna bokas på kommunens intranät genom att länkas.

Idea concept

Flytt av fastighets- och vaktmästarorganisationen samt rekrytering av ny förvaltningschef

Life values

I måndags flyttade medarbetarna på vaktmästeri och fastighet ut från kommunhuset och över till Olofströms hus. Flytten lämnade ett tomrum både efter dem som personer men också deras tomma arbetsrum. Även på parkeringen utanför kommunhuset märks skillnad. Samtidigt så har dessa medarbetarna inte flyttat långt bort. Jag tror också att det är bra att verkställa beslut så snart det är möjligt. Perioden mellan beslut och verkställighet skapar lätt ett vakuum med plats för oro och ovisshet, man vet vad man har men man vet inte hur det blir. All organisationsförändring tar energi men jag är övertygad om att vi på sikt kan behålla en hög kompetens och blir mindre sårbara när vi samordnar kompetensen inom organisationen och det är flera som arbetar med samma eller liknande uppgifter. Från och med denna vecka så har vi samordnat vår kompetens inom fastighetsdrift till Olofströms hus.

Rekryteringen av ny förvaltningschef för Kultur- och fritid pågår. Rekryteringsföretaget har nu gjort en gallring av de sökande och överlämnat fyra förslag. I morgon kommer vi att påbörja intervjuerna av aktuella sökande.

Life values