SMART-möte!

Business collage

Idag har vi haft SMART-möte vilket innebär att samtliga ordförande för kommun med förbund och helägda bolag samlas tillsammans med förvaltnings-, förbundschefer och VD:ar. SMART står för strategi, mål, ansvar, resultat och tillit. Fokus på dagens möte var på investeringar.

En viktig parameter vid investeringar är befolkningsutvecklingen, den påverkar behov, ekonomi och investeringsutrymme. Vi är nu så nära 13000-strecket nu, idag är vi 12 977 invånare!

När beslut togs om organisationsförändring i våras bestämdes samtidigt att vi inte skulle föra över fastigheter från kommunen till Olofströms hus. Nu behöver vi bestämma hur vi gör framöver med nya byggnader. Vem ska äga nya skolor och äldreboende? Under dagens möte tittade vi på ägandet ur skattehänseende och sammanfattningsvis så har det ingen betydelse när det gäller skolor. När det gäller boende inom äldreomsorgen är det en fördel om det är kommunen som äger. Ägandet har inget att göra med förvaltningen av fastigheterna som kommer att skötas av Olofströms hus från och med årsskiftet. Vi kommer att titta vidare på ägandet men foten måste sättas ner inom de närmaste månaderna.

Vi kommer också att bestämma hur processen ska se ut för investeringar framöver, vem som initierar, vilket underlag som ska finnas med etc. Främst handlar det om fastigheter för kommunens verksamheter men här bör vi också titta på förbunden och bolagens investeringar. Förbundens investeringar påverkar inte kommunens investeringsutrymme men däremot i driftbudget. När det gäller bolagen påverkar det inte kommunens driftbudget men däremot investeringsutrymmet.

Utöver detta så har vi dessutom att förhålla oss till komponentavskrivningar för fastigheter och då ska samtliga fastigheter hanteras på samma sätt inom en koncern. Detta ska vara genomfört till årsbokslutet vilket innebär ett rejält arbete främst för ekonomerna.

Samtliga redogjorde för behov av investeringar, där det inte fanns någon skiljaktig uppfattning av behovet. Det som kan diskuteras är hur behovet kan lösas och vad det kommer att kosta.

Särskilt positivt, förutom invånarantalet, var då också att vi kunde öka ramutrymmet från majprognosen med ca 6,5 mkr tack vare invånarantal och under året inlösta pensioner!

Business collage

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s