Tisdag den 28 oktober

Igår var första gången som det nya fullmäktige sammanträdde. Första mötet börjar med att ordförande och första och andra vice ordförande väljs. Den som sitter ordförande tills det valet är genomfört är ålderspresidenten, dvs den som suttit sammanlagt längst i fullmäktige. Hos oss var det Lars-Göran Karlsson, tidigare ordförande på Kraftbolaget, som är ålderspresident.

Ordförande för fullmäktige är oförändrat Kjell-Åke Karlsson, S, och första vice Anita Skarphagen, S, och andre vice Gert Hoff, M. Det betyder att fullmäktiges presidium är det samma som innan valet.

Det nya fullmäktige fick börjas sitt första möte med delårsbokslutet vilket innebär en redovisning av dels vad som hänt under året fram till och med augusti men också en prognos på hur hela året kommer att gå.

Det som gick mindre bra var tekniken, ingen bild på kanonen vid redovisning, ingen bild på bordet som visade kamera läget och ingen bild på webbsändningen första halvtimmen. Trots det var det flera som följde fullmäktige på webben, men såg något gjorde de inte. Nästa fullmäktige ska dock kunna följas via webben – och då är det budget för 2015 som ska behandlas liksom val till nämnder, styrelser och förbund samt flera andra ärenden.

Arbetet med organisationsförändringen pågår parallellt med all övrig verksamhet. I eftermiddag och kväll arbetar kost och städ tillsammans för att lägga grunden till en bra gemensam verksamhet från och med 1 januari 2015. Det sägs att ljudvolymen vid grupparbete är ett index för trivsel och kreativitet. Efter att ha avlyssnat ljudnivån kan jag säga att det kommer att hända mycket framöver på den nya Kost- och städserviceavdelningen.

IMG_0308-1.JPG

IMG_0316.JPG

IMG_0312-2.JPG

IMG_0310-1.JPG

IMG_0313-2.JPG

IMG_0314-0.JPG

IMG_0305-0.JPG