På G i kommunkoncernen – koncernchefsmöte & näringslivsbolaget

Team Gearing Up

Koncernchefsmöte idag med visionsdiskussioner. Redan under förra mandatperioden bestämdes att visionen skulle arbetas om, att det skulle bli en kort vision för Olofströms kommun som var lätt för alla att komma ihåg och ta till sig. Innan sommaren så diskuterades visionen i SMART-gruppen (koncernchefsgrupp plus ordförandegrupp) Diskussionen då gav många tankar och nästan lika många postit-lappar. Dessa lappar har vi idag jobbat med för att få ner till ett konkret förslag.

Igår genomfördes introduktionsutbildning med kommunfullmäktiges nya ledamöter. De fick då också möjlighet att träffa kommunens förvaltningschefer och VD:ar för de helägda kommunala bolagen.

Innan i veckan så gjorde kommunen tillsammans med Näringslivsbolaget ett företagsbesök hos HK Bygg i Jämshög inom ramen av företagarnas projekt Stolt företagare.

Arbete med att ta fram ett nytt avtal mellan Olofströms Näringsliv AB och Citybolaget pågår. Citybolaget har på uppdrag av Olofströms kommun/näringslivsbolaget drivit på handelsutvecklingen i Olofström. Detta har under gångna året resulterat i ett antal nya butiker i Olofström till gagn för kommuninvånarna. Som förhoppningsvis alla känner till så byggs ett nytt affärshus i centrum där tre nya butiker kommer att finnas. Storbilds TV på torget och Wi-Fi och mycket mera har skett det senaste året. Näringslivsbolaget arbetar just nu med planering av en verksamhetsdag för Styrelsens ledamöter är i full gång och vi kommer att ha en genomgång med styrelseordförande under dagen.

Team Gearing Up