På G i kommunkoncernen – Näringslivsbolaget & Kraftbolaget

OFM_SYMBOL_sv

Intresset är stort för hur Blekinges företag kan dra nytta av Kinas utveckling. Landshövdingen har nyligen genomfört ett seminarium om Kina där även företag från Olofström närvarade liksom Näringslivsbolaget.

Arbetet med Förenkla helt enkelt fortsätter inom Blekinge, ett arbete med syfte att förenkla för företag. Olofströms kommun har exempelvis infört en tjänstegaranti som ger rätt till bygglov inom 7 dagar.

Utbildningsföretaget Humanus utvecklar sin verksamhet i Olofström och hyr ytterligare lokaler av Näringslivsbolaget. Projektet Stolt företagare fortsätter och senaste veckorna har företagsbesök skett hos Mixi Print och Altövik.

Även fortsättningsvis kommer fokus att vara inom industrisektorn i projektet Jobb till 1000 och Näringslivsbolaget har under veckan genomfört frukostmöte i sina nya lokaler på Vällaregatan 30 tillsammans med Odette Sweden och Fordonskomponentgruppen Sverige (FKG). Ämnet är ”utvecklingstendenser inom fordonsindustrins försörjningskedja”.

Arbetet med Lean har nu påbörjats i Näringslivsbolaget. Avvikelse tavla är beställd och skall förhoppningsvis sättas upp i veckan.

 Skärmavbild 2014-08-22 kl. 17.16.46

Styrelsen för Olofströms Kraft med tillhörande bolag antog budgeten för 2015. Investeringsnivåerna blir för kommande år

 • Bredband   6 miljoner
 • Olofströms Kraft Nät AB  18 miljoner
 • Olofströms Energiservice 5,0 miljoner
 • VA verksamheten  23,8 miljoner
 • Fjärrvärme  7,0 miljoner
 • Olofströms Kabel TV 1,5 miljoner

Prishöjningar fjärrvärme blir 2,5 %, för elnät  2,5 % samt för VA 5,0 %.

När det gäller investeringar för 2014 så pågår följande för Kraftbolaget.

Pelletspanna – Arbetena med att sätta upp den nya pelletspannan pågår. Fundamenten för silos, skorsten och panna är färdig. Dessa delar kommer under vecka 47 att börjas montera. Driftstart ligger fortfarande på veckan innan jul om behov finns. Just nu är det alldeles för varmt för att sälja värme.

Vattenkraftstationen Långgölsmåla – Ombyggnaden av stationen flyter på enligt projekterat. Nästa vecka kommer turbin och generator på plats. Start av anläggningen beräknas fortfarande till vecka 4 år 2015.

Elnätet – Ombyggnaderna av elnätet sker för närvarande där fiberföreningarna Byarna över sjöarna och Fågleboda föreningen bygger ut sitt bredbandsnät. Gamla luftledningar ersätts med jordkabel.

OFM_SYMBOL_sv

På G i kommunkoncernen – ordförande, ekonomiavdelningen & aktuella upphandlingar

Boy with a blank billboard

Fullmäktige beslutade igår om nya ledamöter i bolag, förbund och nämnder. Nämnder och styrelser som har samma ordförande som innan valet är;

Kommunfullmäktige – Kjell-Åke Karlsson

Kommunstyrelsen, Näringslivsbolaget – Sara Rudolfsson

Socialnämnden, Kraftbolaget – Mirre Milurovic

Kultur & Fritidsnämnden – Patrik Sjöstedt

Olofströmshus – Kaj Joelsson

Byggnadsnämnden – Pirjo Veteli

Nya ordförande blir det i Utbildningsnämnden med Michael Henriksson, Miljöförbundet med Sonja Lundh samt i Revisionen med Ivan Todorov. Kjell- Åke kommer dessutom att bli vice ordförande i Kommunstyrelsen från och med 1 januari.

På ekonomiavdelningen har vi under 4 veckor en praktikant som heter Rebecca Englesson och började i måndags. Rebeccas bakgrund är att hon är färdig civilekonom där hon gick ut från BTH efter vårterminen.

I övrigt pågår arbete med verksamhetsövergången till Olofströmshus där det är en mängd praktiska detaljer som ska fungera såsom telefoner, bilar, fakturor som ska gå rätt, rutiner för hur rapporter ska gå från O-hus till kommunen vid investeringar osv.

Budgeten är nu tagen i Kommunfullmäktige och det som återstår är att ekonomiavdelningen ska få in respektive nämnds budget per budgetsradsnivå för att  se till att ekonomisystemet uppdateras med dessa siffror innan årsskiftet.

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Maskindiskmedel inkl. service (Sölvesborg), 2015-01-01

Måltidstjänster, 2015-02-04

Pensionsadministration, 2015-01-01

Sjukvårdsmaterial (Ronneby), 2014-02-01

Tolkförmedlingstjänster (Ronneby), 2015-02-01

Programvaror och tjänster (kontorsstöd, grundläggande IT, informationsförsörjning och systemutveckling) (Kammarkollegiet)

Kommande upphandlingar

Fönsterputsning, 2015-06-01

Företagshälsovård, 2015-07-01

Kalkning av sjöar, vattendrag och våtmarker, 2015-03-01

Mediaservice, 2015-07-01 (Ronneby)

Vacciner inom skolhälsovården (Landstinget Blekinge)

Verkstadstjänster, OHAB, ONAB deltar

Helhetslösning för IT-kommunikation (Kammarkollegiet)

Webborder för IT-kommunikationsprodukter utan tjänst (Kammarkollegiet)

Giving the answers

På G i kommunkoncernen – Socialförvaltningen & ny film av BTH-studenter

heja olofström Renates

Vi arbetar hela tiden med att utveckla verksamheten, oss själva och kommunen. Ett sätt är att jämföra oss med andra kommuner, att lära av andra och att dela med oss av egen kunskap och erfarenhet.

Socialförvaltningen har under en längre tid arbetat aktivt med att erbjuda sysselsättning i stället för försörjningsstöd. Öppna Jämförelser” (Socialstyrelsens statistik) har nyligen presenterat resultat när det gäller försörjningsstöd. Olofströms kommun är bäst i landet avseende andelen personer som får ett mycket långvarigt utbetalt försörjningsstöd. Resultatet visar genomgående att Olofström är den bästa kommunen i Blekinge avseende samtliga mått.

Kommunstyrelsen har beslutat att det skall genomföras en genomgående översyn av hela kommunens ekonomi. Utvecklingen inom äldreomsorgen leder till stora kostnadsökningar som inte ryms inom budgetramarna. Syftet med översynen är att få en budget i balans år 2016. Socialförvaltningens ledningsgrupp ser fram emot översynen och kommer att föreslå socialnämnden att förvaltningen går med i SKL-projektet ” Kostnad Per Brukare (KPB). I projektet jämförs kommunens kostnader per brukare med många andra kommuners kostnader. Deltagande i projektet ger även möjligheter att göra prognoser över de kommande årens behov.

Vem är Olofström – BTH studenter har återgett i film den bild de fått av Olofström. Följ gärna länken och se filmen, varar 3 minuter. https://www.youtube.com/watch?v=_G8qNPtpbXE&feature=share

Filmen Olofström

På G i kommunkoncernen – Kommunledningen

1008693_881774701833264_5688038254322248303_o

Idag startade idétävlingen för den sk. brända tomten. Alla är välkomna att delta i tävlingen och tävlar gör du genom att illustrera din idé. Illustrationerna kommer sedan att ställas ut på Visit Olofström.

Ekonomiavdelningen arbetar nu tillsammans med de kommunala bolagen med att genomföra komponentavskrivningar för kommunkoncernens fastigheter. Komponentavskrivning innebär att byggnader delas in i olika delar med olika avskrivningstid vilket i sin tur påverkar driftbudgeten. Ekonomiavdelningen kommer att ha en praktikant, Rebecca Englesson, från den 24 november. Hon har läst ekonomlinjen och kommer att göra minst 4 veckors praktik på förvaltningen.

IT-avdelningen har ansvarat för att kartlägga mobiltäckningen i kommunen. Undersökningen finns nu redovisad på Täckningskollen. Gå gärna in där och se hur täckningen är där du bor, och vilken leverantör som har bäst täckning just där.

http://tackningskollen.se/olofstrom/

Personalavdelningen har sedan den 3 november en ny medarbetare, Jimmy Mösenbacher, som är systemansvarig för personalsystemet Heroma. Avdelningen arbetar också med att ta fram strategi för att jobba med sjukfrånvaron och stöttar vid verksamhetsövergång till Näringslivsbolaget för medarbetare inom Jobb till 1000. Personalavdelningen ser nu över checklista för introduktion men håller också på att ta fram en checklista för när en medarbetare slutar sin anställning.

Den 1 december får vi dessutom två nya medarbetare, Jens Stjernkvist – koststrateg, och Karolina Ekberg – webbansvarig. Vi håller också på att rekrytera en kvalitetsstrateg och en integrationssamordnare till Samhällsutveckling.

Administrativa avdelningen samordnar introduktionsutbildningar för både förtroendevalda och nyanställda, samt har nu fokus på implementeringen av nytt dokument- och ärendehanteringsprogram. Nästa introduktionsutbildning för  nyanställda är redan onsdagen den 26 november.

Av förvaltningens 7 avdelningar så är det Samhällsutveckling, Teknisk avd och Kost- och städservice som har fått störst förändringar i uppdragen och där arbete med övergång av medarbetare och uppdrag fortfarande pågår. Målsättningen är att vi innan årsskiftet i grova drag ska vara klara.

1008693_881774701833264_5688038254322248303_o

Chefsdagarna 2014 – Lean & How to avoid Death by PowerPoint

Hemma igen efter två dagar i Halmstad med kommunkoncernens alla chefer! Tiden när vi alla är tillsammans är otroligt värdefull där diskussioner och möten bidrar till en vi-känsla.  För flera är det också första gången man träffas trots att vi alla jobbar inom samma koncern. Alla deltog aktivt, bjöd på sig själva och många skratt blev det.

bild lean

Vi började chefsdagarna med en föreläsning om presentationsteknik och powerpoint med David Philips. ”How to avoid death by PowerPoint. Förhoppningen är att vi framöver ska göra våra föredrag lite bättre genom att undvika de största felen när det gäller power-point.  Några av tipsen vi fick var

 • max ett budskap per bild och max 6 ord/punkter per bild. Gärna många bilder men lite på var än tvärt om.
 • mörk bakgrund med ljus text
 • animera
 • använd laserpekaren så mycket du orkar – men bara hemma när du leker med katten! Aldrig vid presentation.
 • Släck ner pp när du inleder, inte ens en logga på tom pp i bakgrunden.

Fler tips finns i boken med samma titel som föredraget ”How to avoid death by PowerPoint.

Efter det visade Karl Andrae praktiskt hur animeringar kunde göras men det går nog inte att komma ifrån att vi alla, var och en, måste sitta i lugn och ro och öva.

Resterande del av dagarna var det Lean med Ola Johansson från Part. KLF:s ledningsgrupp inklusive förvaltningschefer och VD:ar  började jobba med en gemensam värdegrund för hela kommunkoncernen i maj. De ord som vår värdegrund vilar på är

 1. Mod
 2. Engagemang
 3. Delaktighet
 4. Kvalitet

En värdegrund har lustigt nog inget värde i sig, utan det är arbetet med den och diskussionerna som gör skillnad. Diskussioner som inte bara kan ske vid några tillfällen per år utan måste ske kontinuerligt. Efter att vi arbetat med värdegrunden var det nu dags för samtliga chefer att jobba tillsammans med detta. Innan var chef rullar arbetet vidare ut till medarbetarna kommer samtliga ledningsgrupper att arbeta med värdegrunden, innebörden av den och vad den ska leda till, hur vi jobbar med värdegrunden i vardagen.

bild 2

bild 1

bild 5

bild 4bild 3

På G i kommunkoncernen – Olofströms hus & socialförvaltningen

Holjeskolan

Planering för inflyttningen i Ekdungen vårt nya äldreboende i Jämshög pågår för fult med personal från socialförvaltningen. Här finns det många idéer och det känns som om det kommer att handla en del om Eco Living då de första hyresgästerna kommer att flytta in på denna lilla oas med en underbar natur runt hörnet.

Gränums bränneri och dess renovering fick en fin uppföljning av pressen dessutom har vi fått ytterligare medel för att kunna färdigställa för eftervärlden.

Vid bolagets styrelsemötet den 17 oktober beslöts att gå vidare med köpet av Holjeskolan av kommunen. Den 15 november kommer det att vara öppet hus för allmänheten och då hoppas vi på bra förslag vad byggnaden skall användas till i framtiden.

Holjeskolan

Heja Olofström

heja olofström Renates

De första tårtorna har nu börjat levereras ut i organisationen. Det magiska datumet 1 november har nu passerats, och med en rejäl ökning av invånarantalet. Igår var vi 13 028 personer vilket innebär en ökning med 126 personer sedan 1 november förra året. Det är också en ökning med 126 personer sedan årsskiftet. Särskilt positivt är att medelåldern som under lång tid ökat har gått ner!

Igår fattade Kommunstyrelsen beslut om att Joanna Holden blir ny förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen. Joanna arbetar idag i Nässjö kommun och kommer att börja hos oss den 1 februari 2015.

Just nu pågår fototävling med bilder från storlekplatsen. Delta gärna i tävlingen.
https://app.videofy.me/v/9065128

storlekplatsen

På G inom kommunkoncernen – Utbildningsförvaltningen v.45

Group of kids

Det händer mycket på utbildningsförvaltningen just nu. Ett av Utbildningsförvaltningens utvecklingsområden, IKT som pedagogiskt verktyg, har genom att 10 pedagoger och chefer deltagit på Google Summit fått en knuff framåt. Google Summit är en mässa där Google och dess möjligheter (och kanske svagheter) presenteras.

Arbetet med Vilbokens nya förskola tar visserligen tid, men det handlar mer om att processen innehåller en hel del möten som ligger på rad i kalendariet. För förvaltningens del så har Utbildningsnämndens AU godkänt arbetet och föreslår nämnden att vi kör. Inom både för/ och skolans verksamheter innehåller hösten många samtal. Medarbetarsamtal och elev/föräldrar samtal pågår. Viktigt med återkoppling, vilket är en mycket tydlig ingrediens när det gäller framgångsfaktorer. Här använder vi nu den digitala tekniken där föräldrar inom grundskolan kan ”logga in” på sitt barn och följa arbetet. Förskolan är på G med att bygga upp en kommunikation genom slutna grupper över sociala medier.

Group of kids