På G i kommunkoncernen – Olofströms hus & socialförvaltningen

Holjeskolan

Planering för inflyttningen i Ekdungen vårt nya äldreboende i Jämshög pågår för fult med personal från socialförvaltningen. Här finns det många idéer och det känns som om det kommer att handla en del om Eco Living då de första hyresgästerna kommer att flytta in på denna lilla oas med en underbar natur runt hörnet.

Gränums bränneri och dess renovering fick en fin uppföljning av pressen dessutom har vi fått ytterligare medel för att kunna färdigställa för eftervärlden.

Vid bolagets styrelsemötet den 17 oktober beslöts att gå vidare med köpet av Holjeskolan av kommunen. Den 15 november kommer det att vara öppet hus för allmänheten och då hoppas vi på bra förslag vad byggnaden skall användas till i framtiden.

Holjeskolan