God Jul!

Head_advent4

Nu är det två dagar kvar till julafton och många av oss jagar på för att vi ska hinna göra så mycket som möjligt för att sedan kunna koppla av några dagar och njuta av julfriden. Det är inte alltid det blir som man tänkt sig oavsett planering. Däremot kan det vara klokt att planera in lite extra tid i allt du ska göra dessa dagar hemma eller på jobb. Vissa saker tar längre tid och kräver mer tålamod än man med fantasi kan föreställa sig. En pappstjärna att hänga i fönstret, hur svårt kan det vara? Beräknad tid i min fantasi var 3 minuter. I verkligheten så det 15 minuter och det enda som skulle göras var att veckla upp den och knyta ihop den med glödlampan inne i stjärnan. Stjärnan levereras i en liten trekantig papp-påse och ska sedan vecklas upp så att det blir 5 strutar som bildar en stjärna. När det är gjort ska lamphållaren i och därefter ska banden som sitter på två av strutarna knytas ihop med lampan inne i stjärnan. Så fort du släpper ett av snörena så fjädrar hela stjärnan ihop till en triangel igen. Eftersom du bara har två händer tar du knäet till hjälp och tar i lite extra när du drar ihop stjärnan. Papp är inte så hållbart så här lossnar givetvis det ena bandet. Hämta tejp och fixa till, försiktigt denna gång. Sedan dags att börja om igen, men nu byts knäet ut mot äkta hälft eller tonårsbarn. Ja är du bläkfisk så kan du nog fixa pappstjärnan själv. Så vad du än ska göra, lägg till lite tid hur enkelt det än ser ut. Då slipper du stress och frustration. Skulle allt ändå vara så enkelt som det verkar och allt gå enligt plan så kan du glädja dig åt att du fick mer tid för en bok eller en film.

IMG_7341_Julklapp2014-2

Årets julklapp för medarbetarna i Olofströms kommun går i friskvårdens tecken, badlakan och träningsband för vardagsträning. Friskvård kan vara så mycket mer än träning, att ha balans i livet, både i jobbet och privat. Vi kommer under 2015 att arbeta än mer målmedvetet med att sänka sjukfrånvaron. En del i detta är det förebyggande arbetet. Vi har under många år haft och har ett friskvårdserbjudande på 1000 kronor per år som kan användas på en mängd olika ställen och gäller allt från simning till massage. Många medarbetare använder ”sin” tusenlapp men vi kommer att försöka att få än fler att göra det.

Oavsett om du firar jul eller inte, jobbar eller är ledig, så passa på att koppla av och ladda batterierna, njut av nuet och försök hitta en stund av stillhet.

 God Jul!

Head_advent4

På G i kommunkoncernen – förbund & bolag

OFM_SYMBOL_sv

Det byggs idag inte mycket i Blekinge men däremot märks det i alla fall att det är mycket på gång och mycket som planeras att byggas både av kommunen men också av andra i Olofström. Nyligen sålde vi mark till Säljfast som kommer att bygga för nya etableringar på flygfältet. Kommunen planerar för byggnation av ny förskola, särskilda boende men också för fler lägenheter. Vi behöver också planera för och komma igång med att ta fram industrimark. Det känns bra och spännande inför 2015.

Även om investeringar är viktiga och nödvändiga så hade vi inte haft någon verksamhet utan medarbetare. Också här händer det en del i våra kommunala bolag och förbund, rekryteringar, nyanställningar och nya medarbetare vid verksamhetsövergångar.

Enkät är utskickad till Näringslivsbolagets kunder om hur de upplever Olofströms Näringslivsbolag som hyresvärd. Bolaget har själva nya lokaler sedan i somras, lokalers om officiellt invigdes i förra veckan med glögg-mingel. Inför årets sista strategiråd den 22 december jobbas det nu intensivt med att färdigställa ett förslag till klusterinitiativ inom teknik.

Projektet Stolt Företagare som drivits av företagarföreningen i Olofström har nu avslutats där kommunen genom Näringslivsbolaget varit medarrangör.

Olofströmshus har nu startat arbetet med den nya fastighet i Jämshög, Ekdungen. Byggnationen kommer att pågå i fastigheten tills Socialförvaltningen välkomnas som ny hyresgäst i mars månad.

Det börjar närma sig 2015 då Olofströmshus kommer att välkomna nya medarbetare från Olofströms kommun. Planering och information pågår för fullt för att övergången skall bli så smidig som möjligt.

Räddningstjänsten är inne i en intensiv rekryteringsfas. Intervjuer pågår med sökande brandingenjörer, styrkeledare deltid samt styrkeledare heltid. Rekrytering av deltidsbrandmän pågår, hittills 46 sökande. Rekrytering pågår även av timvikarier heltidsbrandmän, drifttekniker samt vaktmästare. De två sista är visstidsanställningar.

Även på Kraftbolaget pågår rekrytering. Målsättningen är att förbättra kommunikation med kunderna samt att öka marknadsföring av kabel tv. Under januari månad kommer en person att anställas för att arbeta 100 % med kommunikation och marknadsföring och då bl.a. via hemsida, sociala medier, fysiska möten och samtal.

OFM_SYMBOL_sv

3 advent & tid för förberedelse – integration

Head_advent3-2

Advent betyder ankomst och är en tid av förberedelse, förberedelse på olika plan. Förberedelse för jul, förberedelse för ledighet och för allt som vi vill göra innan 2014 är slut.

I kommunen förbereder vi mycket nu inför 2015. Vi kommer att fokusera på att lägga en bra grund för integrationsarbetet genom att synka allt som görs i kommunen med allt Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, anläggningsansvariga, föreningar och frivilligorganisationer gör.

I tisdags fattade Kommunstyrelsen beslut om nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn/ungdomar. I år har vi ett avtal som säger att vi ska ha 4 ungdomar som inte beviljats uppehållstillstånd. Från och med 2015 kommer vårt avtal att vara 10 som inte har uppehållstillstånd. Detta innebär i praktiken att vi minst kommer att ha det dubbla då vi får ytterligare ungdom så snart ett barn beviljats uppehållstillstånd. Även efter att någon beviljats uppehållstillstånd så bor denne kvar i boendet till dess personen är myndig och gått ur gymnasiet. Vi tar emot barn/ungdomar via vårt förbund Cura – och då tillsammans med Ronneby och Sölvesborg. Cura är otroligt duktiga på mottagande och våra tre boende Cura Park i Ronneby, Cura Vik i Sölvesborg och Kura Boda i Olofström fungerar mycket bra. Från och med i år är samtliga 290 kommuner i Sverige skyldiga att ta emot ensamkommande barn och 287 kommuner har ett mottagande av barn.

När det gäller vuxna så sker etablering av anläggningar annorlunda. Då är det enskilda företagare som lämnar in anbud på boende. Innan anbud lämnas ska den kommun där den eventuella anläggningen finns informeras. Däremot har inte kommunen någon rätt att påverka utan någon kommun kan få flera anläggningar, någon annan ingen. Vi har i dag boende i Kyrkhult, Galaxen, och i Vilshult. Tanken med anläggningarna är att personer bor där tills de fått uppehållstillstånd men många blir kvar längre tider på anläggningarna i väntan på kommunplacering. Under denna period så har Migrationsverket, Arbetsförmedling och kommun ansvar och här är det viktigt att veta vem som gör vad så att det blir så bra som möjligt. Även inom kommunen är det många verksamheter som är berörda. Idag finns i Olofström drygt 400 personer boende i Migrationsverkets anläggningssystem. Under de senaste 24 månaderna har 147 personer valt att bosätta sig i Olofström.

Att vi blir bra på integration är en vinst för oss alla. Vi är bra eller bäst på det mesta som vi gör i Olofström och här vill vi också bli så bra vi kan. Vi håller nu på att rekrytera en integrationssamordnare, en tjänst som kommer att finnas på Kommunledningsförvaltningen, Samhällsutveckling, och arbeta med samordningen och samverkan inom kommunen och med andra myndigheter och aktörer för att ge ett bra mottagande, men också se till så att kommunen söker de ersättningar som vi har rätt till.

Målsättningen är också att vi kommer att finnas knutna till Visit Olofström med samhällsvägledning, Arbetsförmedling och så snart som möjligt även Migrationsverket.

Planering pågår också för att på ett än bättre sätt ta emot de barn som bor på anläggningar i kommunen vad gäller skola. Vi behöver också fler platser för Svenska för invandrare. Här pågår nu också planering för att under januari kunna öppna upp i Vilshult och även här pågår rekrytering men av lärare.

Boende M dec 2014

Head_advent3-2

25-års jubilarer i Olofströms kommun

Head_advent2 kopia

Tiden går otroligt fort och vi är redan framme vid andra advent! Inte många veckor kvar av 2014 vilket leder till eftertanke. Att tiden går fort märktes särskilt igår kväll. Då fick 27 personer i Olofströms kommun medalj, av fullmäktiges ordförande Kjell-Åke Karlsson, för att bidragit till en bra kommunal verksamhet under 25 års tid! Utöver medalj fick samtliga guldklocka eller valfri gåva. Under kvällen reste vi igenom de senaste 25 åren via frågesport om när olika händelser inträffat. Kan bara konstatera att det som kändes som att det inträffade igår ofta ligger många år tillbaka i tiden.

Igår fick alla dessa medarbetare samt en förtroendevald medalj:

Förtroendevald, Anita Skarphagen

Kommunledningsförvaltningen, Mikael Särnevång,

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Maria Ingemansson

Socialförvaltningen, Inger Svensson, Solveig Carlsson, Ulla Saar, Karin Jönsson, Christina Nilsson, Ulrika Rydkvist, Ann-Charlotte Karlsson, Riitta Arvola, Pernilla Andersson, Mai Söderlund, Veronika Alsterberg, Susanne Olsson

Utbildningsförvaltningen, Stefan Pettersson, Ann-Catrin Fransson, Irene Olsson, Birgitta Arvola, Katarina Jösok, Marina Jaskari, Marie Karlsson, Marija Marinovic, Marie Karas, Ingegerd Svensson, Charlotte Fristedt, Liselotte Holmberg.

IMG_1389IMG_1387IMG_1377_2IMG_1378IMG_1375_2IMG_1384IMG_1383IMG_1381

IMG_1384IMG_1382

hedersuppvaktning2< hedersuppvaktning1

På G i kommunkoncernen – Utblildningsförvaltningen & Socialförvaltningen

Dexter_word_head

Olofströms kommun har minst fallskador bland äldre i hela landet. För snart åtta år sedan startade ett projekt inom, socialförvaltningen, äldreområdet i kommunen för att förhindra fallskador. Risker för fall identifierades och åtgärdades. Idag ser vi resultatet.

Arbetet med att förhindra och förebygga fallskador, näringsbrist, dålig munhälsa och trycksår fortsätter. Projektledaren Eva Sunesson har arbetat under delar av år 2014 i projektet ”Senior alert” Arbetet har bestått i att först utbilda personal i riskbedömning och för att fortsätta arbetet med att registrera identifierade fallrisker och ta fram individuella åtgärder för att undanröja riskerna. Arbetet leder till att öka välmående hos de äldre och det leder också till att minska bördan inom både hemtjänst och särskilt boende.

Utbildningsförvaltningen provar nu SMS tjänst för att hitta vikarier. Gruppsms går ut till de på en fastställd lista med ett jobberbjudande. Förste som svarar får jobbet och meddelande till de övriga går ut och talar om att jobbet ät tillsatt.

Vi kommer nu att öppna upp Vilshult skola under januari 2015 för en förberedelse klass ca: 10 elever i första skedet. Vi kommer också att öppna en SFI-avdelning i Vilshults skola p.g.a. den stora tillströmningen av elever.

Dexter_word_head