På G i kommunkoncernen – integration

Team Gearing Up

Antalet nyanlända har ökat i kommunen under 2014. I Olofström finns drygt 400 personer i anläggningsboenden. 49 personer kommunplacerades i kommunen under förra året. Därutöver tillkommer anhöriginvandring och personer som först varit kommunplacerade i annan kommun men valt att flytta till Olofström.

I början av veckan hade vi möte med Länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagandet för 2015. För länet och för var kommun finns en beräkning på hur många ensamkommande barn respektive hur många personer som vi ska kunna ta emot som fått uppehållstillstånd. Enligt dessa beräkningar ska Olofström ta emot 10 ensamkommande barn utan uppehållstillstånd och vi ska också kunna anvisa boende till 163 personer som fått uppehållstillstånd.

När det gäller ensamkommande barn så kom en ny lagstiftning 2014 som innebär att det inte är frivilligt för någon kommun att ta emot ensamkommande barn och unga. Under hösten så öppnade Cura Individomsorg upp ett boende även i Olofström, Cura Boda. Vi har nu tecknat avtal med Migrationsverket för 10 asylsökande barn. Tidigare hade vi avtal om 4 barn.

När det gäller mottagandet av kommunplacerade har vi en dialog med Länsstyrelsen och Migrationsverket om nytt avtal.

Vi har idag inget avtal där vi förbinder oss att anvisa platser men arbetar för att kunna få fram ett förslag till avtal, ett förslag som spegla våra faktiska möjligheter. Beslut kommer att tas av fullmäktige under början av våren.

Samtliga förvaltningar arbetar för att integrationen ska bli så bra som möjligt. Den kommunala organisationen kan bidra till detta men vi kan inte åstadkomma det ensamma. Alla behövs i arbetet och vi försöker på olika sätt att samordna de resurser vi har tillsammans med bl.a.  statliga myndigheter, frivilligorganisationer, föreningar och privatpersoner. Kommunen i sig är en stor organisation där vi själva behöver samordna våra resurser. Under hösten har vi diskuterat hur vi bäst gör det och kommit fram till att det behöver ske en samordning även i kommunen och att denna samordning ska göras via Kommunledningen där också det övergripande ansvaret för integration kommer att finnas. Tanken är att vi också kopplar arbetet till Visit Olofström för att skapa en väg in i kommunen. Rekryteringen av integrationssamordnare påbörjades i slutet av förra året och nu är vi i hamn.

Den 16 februari 2015 börjar Catharina Ahlström som integrationssamordnare på Kommunledningsförvaltningen, Samhällsutvecklingsavdelningen. Catharina arbetar redan idag i Olofströms kommun, som SFI-lärare. I förra veckan började Adnan Samardzic göra sin praktik på kommunledningsförvaltningen. Adnan kommer att vara hos oss under hela våren. Han läser Statsvetenskap i Lund, sista året. Adnan kommer bl.a. att arbeta med Lean och med integration.

Team Gearing Up

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s