Budget i balans

Problem solvers are here

Kommunstyrelsen lämnade i december uppdraget att ta fram förslag på hur vi ska klara att lägga en budget i balans. Det innebär att de kostnader som vi har inte får överstiga de intäkter vi har. Vi ska ta fram ett förslag dels på kort sikt inför budget 2016, dels för framtiden.

Olofströms kommun har under de senaste åren minskat sina skulder och löst in pensionsåtagande vilket innebär att det blivit mer pengar att fördela i budget. Invånarantalet ökar vilket också skapar ett större utrymme. Samtidigt ökar behovet i den kommunala verksamheten vilket gör att vi måste hitta nya lösningar, nya arbetssätt som gör att vi kan leverera det som krävs för att invånarna ska få det de behöver och vi samtidigt ska vara en bra arbetsplats. Vi kan i princip öka våra intäkter genom att öka invånarantalet och höja taxor och priser. Parallellt med att öka intäkterna behöver vi minska kostnaderna.

När det gäller invånarantalet så jobbar vi alla för att Olofström ska vara en bra kommun att bo och leva i. Vi satsar på de invånare vi har och vill att de fortsätter bo i just Olofström och vi välkomnar också nya invånare. Vi har under de senaste tre åren ökat invånarantalet. Samtidigt så ökar behovet av vård och skola. Inom ramen för de intäkter vi har kan vi göra väldigt mycket. Vi behöver tillsammans arbeta för att vår verksamhet ska vara väldigt bra och hålla sig inom ramen för budget.

Det är inte möjligt att vi fortsätter arbeta på samma sätt som vi gör idag i morgon. De resurser vi har räcker inte till detta. Även om de gjort det hade det inte varit det optimala då förväntningar och förutsättningar förändras. När vi lägger till nya tekniker och arbetssätt behöver vi samtidigt också ta bort och förändra det vi gör.

Delar av kommunens verksamhet drivs idag i våra helägda bolag och i förbund – vilka också påverkas av genomsynen. Just nu så har kommunens samtliga chefer fått ut en enkät som ska besvaras gällande budget och förändringar av verksamheten. Parallellt pågår också en sammanställning av de kostnader vi har, hur dessa är fördelade mellan frivillig verksamhet och lagstadgad. När det gäller lagstadgad verksamhet så undantas den givetvis inte från översynen då även den typen av verksamhet kan genomföras på många olika sätt. Socialförvaltningen har också en extern konsult inne som tittar på delar av den verksamheten. Det har redan kommit in många idéer och förslag och utifrån detta kommer vi att arbeta vidare. Viktigt är att alla arbetsplatser blir delaktiga i det långsiktiga arbetet. Här tror vi också att vi kommer att hitta ett långsiktig hållbar process till ständiga förbättringar och utveckling i takt med att vi sakta men säkert får in lena-filosofin i hela organisationen.

Jag kommer att återkomma kontinuerligt med hur arbetet med Budget i balans. Arbetsutskottet utökat med samtliga gruppledare fick en första information i tisdags. Nästa avstämning med styrgruppen kommer att ske den 10 mars och då kommer också en sammanställning med de förslag och tankar som finns att redovisas samt sammanställningen över kostnader fördelade på olika delar av verksamheter. Vid redovisningen kommer samtliga förvaltningschefer att delta.

Problem solvers are here

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s