På G i kommunkoncernen v.7

OFM_SYMBOL_sv

Kommunens förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen Joanna Holden började i förra veckan och var med om nya nämndens första möte i går.

Förvaltningschefen för Socialförvaltningen, Thomas Svensson, kommer att gå vidare till ny tjänst i Emmaboda kommun redan den 1 mars 2015. Under rekryteringsprocessen kommer en tillförordnad chef att utses. Detta sker vid Kommunstyrelsens sammanträde den 24 februari. Upphandling av konsult för rekrytering pågår nu.

Ansökningstiden för Teknisk chef har gått ut och vi kommer att påbörja genomgång av ansökningar under nästa vecka. Nuvarande chef Sven Olofsson vill lämna chefsuppdraget och i stället fokusera på projekt, vägar och markanvändning. Parkchef Per Jönsson kommer att gå ner till halvtid under våren och gå i pension till sommaren.

Under våren kommer handläggare och chefer att arbeta direkt i dokumenthanteringssystemet som ett led i digitaliseringen och som också på sikt ska öka tillgängligheten för allmänhet till kommunens diarium. Detta innebär utbildningsinsatser från Administrativa avdelningen för hela kommunen. Även Samhällsutvecklingsavdelningen kommer att utbilda under våren, men då webbskribenter. Detta för att hemsidan ska ha informativ och aktuell information från alla förvaltningar.

De rosa laddstolparna är på plats och inkopplade – en finns nedanför Himmelsberget mitt emot Sparbanken.

Vi tittar hela tiden efter möjlighet till samordning genom avtal, förbund, nämnder eller bolag. Som ett led i detta kommer nu IT-avdelningen att sköta Olofströmshus lokala IT-support.

Näringslivsbolaget informerar nyanlända om vad de kan hjälpa till med när det gäller att starta företag och vad som krävs för att starta eget.

Kundtjänst har jobbat mycket den sista tiden med att konventera över data från vårt gamla debiteringssystem till det nya. Första fakturan kommer att skickas ut i mars månad från detta.

Trots att Kraftbolaget har grävt ner stora delar av elledningarna så blev det ändå så i senaste stormen att träd föll över ledning som inte vad nedgrävd. Per-Ola Svensson, VD för Kraftbolaget ” Och finns det en luftledning så kan man ge sig tusan på att det skall falla träd på den.  Det var runt 400 fastigheter som blev utan ström i mer än 12 timmar vilket är gränsen för när man skall få ersättning. Däremot hade alla fastigheter fått tillbaka strömmen inom 24 timmar.”

OFM_SYMBOL_sv

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s