På G i kommunkoncernen

Irene häst island

Är nu tillbaka efter en veckas semester på Island, en vecka med mycket hästar, ridning, god mat och blåst. Inga elavbrott men kan bero på att det knappt finns några träd… En del av Islands inkomster kommer från turismen och hästnäringen. I Blekinge ses just hästnäringen som ett möjligt utvecklingsområde och nu pågår ett projekt Hästnäring i Blekinge. Från Olofströms kommun deltar samhällsutvecklare Annika Blissing. Projektet har nu kommit halvvägs och en förstudie är genomförd i samtliga Blekingekommuner. I Olofström har 10 företag besökts av projektledare Maria Hjelm. I kommunen sysselsätts ca 60 personer inom hästnäringen på hel- eller deltid och omsättningen för dessa företag är 23 miljoner kronor per år. Det dessa företag har uppgett sig ha behov av för ytterligare utveckling är bl.a. ridvägar, underhåll av grusvägar, telefoni och bredband på landsbygd samt också nyttjanderättsavtal. Projektet redovisas den 29-30 maj i år, genom Blekinge Hästmässa på Karlshamns Ridklubb och avslutas den 31 december 2015.

islandshästar föl

En yrkesgrupp där vi har problem att rekrytera är deltidsbrandmän. Räddningstjänsten Västra Blekinge är nu i slutfasen när det gäller rekrytering av deltidsbrandmän. 90 personer sökte tjänsterna och av dessa kallades 25 stycken. Inför sista testet som är arbets-EKG återstår 10 personer vilket innebär att flera kan falla ifrån. För att kunna jobba som deltidsbrandman krävs en bra fysik men också att arbetsgivare tillåter att personen lämnar jobbet vid larm.  Personerna behöver både bo och jobba när den station som är aktuell. De som är arbetslösa har dessutom också problem att ta tjänsten pga de regler som gäller för A-kassan.

Skärmavbild 2014-08-21 kl. 05.54.01