På G i kommunkoncernen – Kommunledning, Utbildning & Kultur- och fritid

TAAARTA

Idag har vi verkligen kunnat känna att våren är på väg. Trots att jag missade att sätta igång motorvärmaren så var det inga rutor att skrapa, det är ljust tidigare och längre och blommor tittar fram i rabatten. Osäker på vad de heter men gula och tjocka är de och lyser som små solar.

Även om det är ett tag till sommaren och än längre till hösten så pågår redan planering för hösten när det gäller skolan. Vikariehantering och rekrytering tar mycket tid inom flera verksamheter och det är inte alltid möjligt att hitta vikarier. Utbildningsförvaltningen har inlett ett projekt som innebär att vi anställt ett ca: 10st tjänster á 70-75%  under en månad . Syftet är att binda upp personal, undvika jakten på vikarier och skapa en mer hållbar arbetssituation.  Rekrytering efter ny rektor på Jämshög/Gränum fortsätter.

Joanna Holden har nu arbetat för Olofströms kommun i drygt en månad som förvaltningschef för Kultur- och fritid. Det är många områden som hon fått hoppa rakt in i, allt från Budget i balans till implementeringen av Lean utöver det mer nämndspecifika uppdraget. Även om det givetvis är en fördel att känna sin verksamhet och budget så finns det också fördelar med att som i Joannas fall vara ny, att inte ha förutfattade meningar och att inte tänka att vi brukar göra på detta sättet eller vi har alltid gjort så här. I synnerhet nu när vi befinner oss i ett läge när vi mer tidigare måste tänka annorlunda och nytt.

Vi kan nu använda det öppna nätet hejaolofström på Himmelsberget, i biblioteket och i simhallen. Tanken är att det ska kunna användas för surfing för våra besökare men inte att konkurera med befintliga leverantörer. Det är därför inte möjligt att ladda ner filmer och liknande och går inte heller att använda efter 19.00 på kvällar.

Arbetet med överflyttning av fastighetsförvaltningen till Olofströmshus fortsätter med avstämningsmöte månadsvis.Meningen är att det ska finnas hyreskontrakt med de verksamheter som har kommunägda fastigheter. Övriga har redan. Detta ska vara klar 1/5.

Budgetarbetet pågår med att framställa ramfördelningsunderlaget. Parallellt med detta pågår arbetet med budget i balans. Återstår att se hur mycket av detta vi kan räkna hem redan 2016. Att vi löser detta på sikt är självklart. Arbete med övergång till nytt anläggningsregister pågår också och kommer att uppgraderas under våren.

På HR-avdelningen deltog vi förra veckan i Framtidsmässan som anordnades på piren i Karlshamn. Framtidsmässan riktar sig till gymnasieungdomar och innebär att vi ska visa upp oss som arbetsgivare samt inte minst vilka yrken som finns i vår verksamhet. På plats var Robert, socialsekreterare, Anna-Karin, förskollärare och ungdomarna Elias och Martina från ung analys. Vi bjöd på godis i rosa tröjor och vi hade anordnat en tävling som gick ut på att para ihop personer med rätt yrke, vinsten var biobiljett. Förhoppningsvis söker många av ungdomarna sommarjobb hos oss!

Föreberedelserna för att få in de timanställda i Heroma pågår för fullt vilket bl a innebär att vi kommer anordna utbildningar under mars månad för de timanställda samt chefer. Fr o m april räknar vi med att i princip slippa T3:orna d.v.s. papperslistorna och istället hantera alla arbetspass digitalt.

Medarbetarenkäten har genomförts under februari och redovisning kommer att ske framöver, redan nu kan vi konstatera att resultatet är mer positivt än förra mätningen i december 2013.

På måndag 9 mars börjar vår projektanställda sitt arbete med sjukfrånvaro och rehab.

Förslag till ny kostpolicy och handlingsplaner kommer att redovisas till Kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag. Agneta Sundkvist, kost- och städchef, och Jens Stjernkvist, koststrateg, kommer också att redovisa olika alternativ för att öka användandet av ekologiska varor.

På administrativa avdelningen pågår införandet av dokumenthanteringssystemet för fullt. Andra handläggargruppen har varit inne på utbildning och fler grupper är planerade. Vi har i dagarna också haft första testutbildningen för nämndsadministrationsdelen. Tanken är att hela arbetet från tjänsteskrivelse till protokoll (frånräknat justering) ska ske i systemet. I arbetet med nämndsadministrationen så ser vi också över protokollsmallen som kommer att se annorlunda ut framöver.

Vi har också färdat den klassificeringsstruktur som vi arbetat med tillsammans med ett stort antal kommuner i främst Blekinge, Kronberg och Skåne. Olofström tjuvstartade lite och har därför blivit pilotkommun på området. Nu har vi alltså frångått vår gamla diarieplan helt och använder klassificeringsstrukturen som utgår från processer istället för verksamheter.

Hejaolofström

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s