På G i kommunkoncernen – socialförvaltningen & Kultur- och fritidsförvaltningen

Team Gearing Up

Idag påbörjar den utökade koncernchefsgruppen andra delen i Lean-utbildningen för att leda med Lean. Första delen handlade mycket om värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetet är definitivt inta avklarat utan bara påbörjat och något som vi måste arbeta kontinuerligt med i hela kommunen. Till stöd för det arbetet finns framtaget arbetsmaterial att använda vid arbetsplatsträffar. Utöver den utökade koncernchefsgruppen kommer ytterligare en grupp med chefer att påbörja samma utbildning nu, dock inte idag.

Under hösten 2014 blev köerna långa till platser på särskilt boende, en kö som nu minskat rejält tack vare Ekdungen i Jämshög. Ombyggnationen av Garvaregården i Kyrkhult i år kommer också att ge ytterligare platser.

Socialförvaltningen har  i dagarna öppnat vårt nya korttidsboende inom äldreomsorgen, Ekdungen i Jämshög. Härigenom har vi också fått till 14 nya gruppboendeplatser på Brännaregårdens äldreboende. Dessa är redan erbjudna de som står i kö för särskilt boende. I vissa fall har man redan flyttat in också. Hemtjänsten gruppen i Olofström håller på att delas och en ny chef är på väg in. Även en ny chef är på väg in i verksamheten i Jämshög då en av cheferna valt att byta arbete inom kommunen.

Även daglig verksamhet håller på att flytta från Jägaregatan till Ekdungen i Jämshög. Funktionsstöd utökar sina boendeplatser på Ekerydsplan från 6 platser till 9 platser.  Även inom funktionsstöd sker rekrytering av chef inom personlig assistans då en chef valt att gå till annat arbete.

Arbetsmarknadsenheten arbetar på i flera olika projekt mot ungdomsarbetslösheten. Under april månad kommer Navigatorcenter att öppnas.

Arbete med att få ner de höga sjukskrivningstalen pågår samt genomgång av ekonomin för att få en budget i balans. Inom äldreomsorgen och funktionsstöd genomlyses verksamhetens kostnader i projektet Kostnad Per Brukare.

Kultur- och fritidsförvaltningen förbereder inför Valborg, 6 juni, midsommar, medvindsmässa och nässelfrossa. Turnéläggningen för höstens teater i skolan är i full gång.  Arbete pågår inför mottagande av årets Vistelsestipendier som ju kommer under sommaren och där ankomst- och avfärd sker på söndagar. Många saknar egen bil, så lite pussel för att få ihop detta med semestrar et cetera.

Förvaltningen har också påbörjat arbetet med att se över och uppdatera kulturplan och fritidspolitisktprogram samt att se över rutiner för vår konst (inköp, gallring, tillgänglighet et cetera.) Angående skyltning i Ebbamåla bruk vill Karlshamn ta ett större helhetsgrepp och skynda långsamt. Nytt möte inbokat i slutet av april.

För Växtverket är situationen utmanande och igår testades för första gången ungdomsgård på övervåningen och allaktivitetshus på nedre plan.

 0015878r

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s