På G i kommunkoncernen – Kraftbolaget, Miljöförbundet & Kommunledningen

Team Gearing Up

Dagen har handlat mycket om utveckling både i organisationen och i kommunen. Första mötet handlade om kompetensutveckling av medarbetare inom kommunkoncernen och de möjligheter som finns att söka projektmedel för detta. Den 15 juli kommer det att utlysas EU-medel möjliga att söka för kompetensutveckling och ansökan ska vara inne senast den 15 september. Två koncernövergripande områden som vi bl.a har för avsikt att söka pengar för är det fortsatta Lean-arbetet och fortsatt digitalisering. Utöver detta så kommer var förvaltning att identifiera verksamhetsspecifika utbildningsbehov och om möjligt också söka pengar för detta. Tanken är att var förvaltning inför augustimötet har en klar bild av inom vilka områden vi behöver utbilda och att vi då också kan skriva fram våra ansökningar. Våra medarbetare är den viktigaste resursen vi har och just möjligheten till kompetensutveckling är betydande för både den enskilde medarbetarens och för kommunens utveckling.

På dagens andra möte diskuterade vi bredbandsutbyggnad. Vi vill ha en utbyggnad där alla är med men de nya reglerna för ansökningar gör att vi inte kan gå in med några offentliga medel vare sig från kommunen eller Kraftbolaget. Däremot samarbetar vi i möjligaste mån med samläggning av el och fiber vilket sänker kostnaderna för föreningarna. Vi har planer för en utbyggnad av kommunens nät och vi hoppas tillsammans med föreningarna att nå över det nationella målet som innebär möjlighet för minst 90 % av hushållen att ansluta till en hastighet av minst 100 Mbit. Under sommaren kommer vi också att jobba om bredbandsstrategin för antagande under hösten.

OKAB arbetar också med förslag om en enhetlig tariffstruktur för hur man ska debitera elnätsavgifterna är på gång. Energieffektiviseringsdirektivet kräver vissa förändring och kunder som vill kunna påverka sina elnätsavgifter får en möjlighet. En ny tariff kommer förmodligen att utformas så att det blir en

  • grundavgift /mån
  • Effektavgift/mån
  • Överföringsavgift

Idag betalar alla en säkringsavgift + en överföringsavgift men tanken är framöver att kunden genom att minska toppbelastningen ska kunna påverka priset.

Kommunens nya kommunikatör Damla Mol började jobba hos oss i måndags. Hon har tidigare gjort praktik hos oss under sin utbildning. Även kommunens nya kvalitetsstrateg Adnan Samardizic har gjort praktik hos oss på kommunledningen nu under våren. Och med Daniel Ottosson, ny teknisk samordnare – offentlig miljö, har vi på kort tid fått tre nya bra medarbetare som kommer att tillföra oss mycket.

Miljöförbundet har genomfört tillsyn på skolorna under perioden februari till april. Tillsynen är gjord i enlighet med folkhälsomyndighetens projekt om inomhusmiljöer i skolor och avser städning och ventilation. Förbundet ska ha in skriftliga rutiner senast den 15 juli både vad gäller städning men också service och underhåll av ventilationssystem.

Flera projekt pågår nu vad gäller vägar och asfaltering i kommunen. Bland annat så har Idrottsvägen och vissa anslutningar försetts med ny toppbeläggning. Idrottsväges övergångsställe vid Toffelvägen är nu ansluten till idrottsfälet vid Jem & Fix. Korsningen med Sturevägen är flyttad som en trafiksäkerhetsåtgärd. Teknisk chef håller också på med åtgärder för att kunna åtgärda viadukten till Volvo där den befintliga konstruktionen snarast måste bytas ut.

Administrativa avdelningen har anordnat Pul-utbildning för anställda.  Totalt var 37 personer från samtliga förvaltningar och lärde sig mer om hur vi får hantera personuppgifter. Det har även utbildats ett personuppgiftsombud på varje förvaltning. Testperiod av dokumenthanteringssystemet Ephorte fortsätter.

Under perioden den 3-19/6 kommer Ann-Christine Mattsson att bemanna kommunens växel.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s