På G i kommunkoncernen – invånarantal, målning & höns

Hejaolofström

Idag är vi 13 105 invånare i Olofström och har därmed passerat 13 100! Dessutom gick vi plus på samtliga tre områden, födelsenetto, flyttnetto och invandringsnetto samtidigt och har ökat med 11 personer sedan förra veckan!

techtank_logo_RGB

Näringslivsbolaget har nu dragit igång det nya projektet Techtank Bas.

Räddningstjänsten Västra Blekinge går in i en intensiv höst. En strategisk plan som sträcker sig till 2030 skall tas fram. En förstudie angående brandstationens framtid i Karlshamn skall arbetas fram tillsammans med fastighetsavdelningen. Förberedelserna inför ny organisation från 1/1 2016 tar fart under hösten. Olika utbildningsinsatser för personalen måste genomföras.

Räddningstjänstens administrativa chef/ekonom Anna Johansson har nu efter åtta år slutat hos oss. Anna började i måndags på Kustbevakningen i Karlskrona. Ny ekonom har rekryterats, Emma Fast, som kommer att finnas hos oss tidvis under hösten, men heltid från november.

höns 2015

Olofströmshus har påbörjat målningen på Hembygdsmuseet i Kyrkhult där blir även snickeriarbete och tvättning. Kommunen har fått 6 nya invånare av rasen brun Lohman dom bor nu på Klinten och producerar ett antal ägg varje dag. Ja det är höns som nu får de äldre att både må bättre och även personalen ser ut att må bra. Olofströmshus har nu även lovat att se till så att det kommer höns till Brännaregården. I Jämshög har ett antal radhus samt äldreboendet Ekbacken fått en uppfräschning med färg under sommaren. Under hösten kommer även Ekdungen i Jämshög att få en ny utemiljö och vi kommer naturligtvis att ta tillvara på de äldre delarna som växt i många år och ger Ekdungen dess karaktär.

Arbetet med kommunens nya weblayout pågår för fullt.

Ny web

På G i kommunkoncernen – budget

Hejaolofström

Sommaren är inte över men de flesta har avslutat semestrarna och den kommunala verksamheten rullar på som vanligt. Vad som är ”som vanligt” innehåller dock en enorm bredd på olika verksamheter och uppdrag, enkelt och svårt, stort och smått. Vår verksamhet riktar sig till alla medborgare oavsett ålder eller intresse samt att skapa förutsättningar för företag att bedriva en bra verksamhet i vår kommun. För att kunna göra tydliga prioriteringar och styra kommunen arbetar vi efter tre övergripande mål, Barnen i Centrum, Nära till Allt & Jobb till 1000. De övergripande målen kommer att vara de samma i alla fall de 4 närmaste åren. Visionen kommer däremot att ändras från dagens vision som är väldigt många ord och i princip säger ”Allt till Alla” till en kort och tydlig vision som vi alla har möjlighet att minnas och jobba mot. Arbetet med vision och en textbeskrivning av de övergripande målen pågår och kommer att beslutas politiskt av Kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet den 23 november.

OFM_SYMBOL_sv

Även budgetarbetet pågår för 2016. Arbetet inleddes redan i december 2015 och är en process som tar tid – särskilt när behoven ökar i större utsträckning än pengarna. Intäktssidan kan vi påverka genom invånarantalet och taxor men invånarantalet är ett långsiktigt arbete så i praktiken är det taxor och avgifter vi kan jobba med. Statsbidrag och utjämningssystem är betydligt svårare och här har vi givetvis möjlighet att framföra synpunkter på förändringar i systemet men det någon kommun förlorar på vinner någon annan på. Det vi har kontroll över är vår verksamhet och kostnader men det kräver prioriteringar och det är alltid lätt att välja till något men mycket svårare att välja bort.

Ekonomiavdelningen följer hela tiden intäktssidan. Senaste skatteprognosen visar 1,3 mkr mindre än vad vi hade innan. På uppsidan ligger bättre befolkningsutveckling än vi räknat med. Befolkningsprognosen är lagd med -100 invånare medan gårdagens befolkningsrapport visar +59 invånare. Diskrepensen är därmed 159 invånare eller 7,3 mkr. Vidare ligger ett ärende om att utöka insatskapitalet i Kommuninvest med 3,7 mkr uppe för politisk behandling. Ärendet har varit uppe i KSau där det bifallits och ska nu vidare till KS och KF. När vi betalt in pengarna har vi erlagt full medlemsinsats och kan då intäktsföra den årliga avkastningen från Kommuninvest på drygt 1,5 mkr.

Även arbetet med delårsredovisningen har påbörjats även om den intensiva delen av arbetet inträder efter månadsskiftet.

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

– Kommunen med bolag har gått ut med upphandling av koncernbank (upphandlingen benämnd finansiella tjänster). Nytt avtal kommer att gälla fr o m 2016-01-01.

– Förband, kompression och gipsprodukter (Landstinget Blekinge), 2016-02-01

– Företagshälsovård, 2015-10-01

Förvaltningschefen på Utbildningsförvaltningen Lars-Olof Ludvigsson kommer att gå i pension i maj 2016. Vi har påbörjat rekryteringsprocessen och upphandling av rekryteringskonsult.

Hejaolofström