På G i kommunkoncernen – socialförvaltning, förskolebygge, delår och upphandlingar mm

OFM_SYMBOL_sv

Nu har hösten verkligen gjort entré och alla kommunala verksamheter är i full gång. Även om vi började tidigt med budgetarbetet så är det fortfarande intensivt och kommer att vara ett tag till då planerade förändringar ska förhandlas fackligt, dels för var nämnd, men också sedan det gemensamma förslaget som sedan slutligen ska beslutas av fullmäktige. När fullmäktige beslutar budget så kommer också en vision för Olofström att antas och även en justering av mätning och beskrivning av våra tre övergripande mål, Barnen i Centrum, Nära till Allt och Jobb till 1000.

Just nu gläds vi särskilt åt att våra tomtmarker väcker så stort intresse och efterfrågas och att invånarantalet stiger! Det är viktigt att jobba för ytterligare invånare men en spännande utmaning är att de nya och gamla invånare vi har ska se Olofström som det perfekta valet, en plats för framtiden. Här finns en trygg miljö med många alternativa boendeformer med bra pendlingsmöjligheter till jobb och utbildning. Vi är bra och kan bli ännu bättre med gemensamma krafter från alla våra verksamheter i förvaltningar, förbund och bolag. Ett uppdrag som vi alla har fått via fullmäktiges övergripande mål.

Sommaren för Socialförvaltningen och då inom äldreomsorgen och funktionsstöd har periodvis varit kämpig. Både med nya och förändrade ärenden men även svårigheten med att hitta sommarvikarier. Under vecka 33 fick äldreomsorgen och funktionsstöd besök av högstadieelever i och med projektet ”Vårdsommar”. Det var 20 elever från årskurs åtta och nio som under en vecka fick prövar på att praktisera och få inblick i omsorgsarbetet. Vi hoppas att flera av dem tycker att det är intressant och väljer någon form av vårdarbete i framtiden.

Via Socialstyrelsen har äldreomsorgen fått möjlighet att ansöka om medel för att öka bemanningen i äldreomsorgen för att därigenom öka tryggheten för de äldre.

Projekt Trygg hemgång startas nu upp med sjuksköterskan Marie Olofsson som projektledare.

Under sommaren har det kommit många ensamkommande barn. Från juni månad har det kommit 11 barn. Detta innebär en betydande arbetsinsats innan barnen är på rätt plats och placering. Fram till augusti har det kommit 18 ensamkommande det är vad som kom under hela 2014. Vi beräknar att det kommer minst 10 till innan årets slut.

Under hösten kommer Olofström tillsammans med övriga Blekingekommuner att starta ett nätverk gällande ekonomiskt bistånd.

Inom Arbetsmarknadsenheten är det stort fokus på ungdomsarbetslösheten. Blekinges kommuner arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen och region Blekinge med Delegationen för unga till arbete (DUA). Ett länsgemensamt uppstartsmöte har varit likaså har man haft besök av regeringens delegation, då man informerade om DUA. På www.dua.se kan ni läsa mer om detta projektet.

Personalavdelningen har nu genomfört upphandlingen av företagshälsovård och det är Feelgood som kommunen även fortsättningsvis kommer att anlita.

Kommunen har nu haft våra RUS-dokument, Resultat- och utvecklingssamtals underlag, under ett flera år. Det är nu dags att utveckla löneöversynen – ett arbete som personalchefen leder och som påbörjas inom lokalvård/kost och socialförvaltningen. Syftet med arbetet är att öka förståelsen för lönesättningen d.v.s. att medarbetarna bättre ska förstå varför man har den lön man har. En uppdaterad version av löneprocessen kommer också att presenteras under hösten.

Ekonomiavdelningen är nu inne i arbetet med delårsredovisningen. På måndag stänger vi augusti i ekonomisystemet. De är för tidigt att ge någon hint om vad prognosen för 2015 kommer att bli men sannolikt är att vi inte ska behöva dras med någon ”ryggsäck” in i 2016.

På budgetfronten förbereds ett ärende om fullt köp- och sälj inom it-verksamheten till 2016 där nämnderna budgetmässigt kommer att kompenseras fullt ut för den tredjedel som IT-avdelningen idag har egen budget för.

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Finansiella tjänster, 2016-01-01 (planerad avtalsstart), OHAB, OKAB, ONAB deltager, Förband, kompression och gipsprodukter (Landstinget Blekinge), 2016-02-01

Kommande upphandlingar

Biblioteksutrustning med RFID-teknik (Sölvesborg), Färskt kött och charkprodukter, 2016-03-01 (planerad avtalsstart), Hyra av utrustning samt analyser av tätortsluft (Karlshamn), 2016-01-01, Inkontinensprodukter, katetrar, urinuppsamlingsmaterial med tillbehör (Region Kronoberg), 2016-10-01, Leasingbilar, 2016-07-01, Verkstadstjänster, 2015-12-01, OHAB, ONAB deltager

Teknisk samordnare Sven Olofsson arbetar vidare med att få fram till handling och ritningar för lagning av övergångskonstruktion viadukten Storgatan. Nu pågår också arbete med renovering och handikappanpassning av gång- och cykelväg längs Östra Storgatan.

Han har också träffat entreprenör och projektledare för vattenledningen från kommungränsen till vattenverket. Dessa skall även utföra arbetena för hästgårdarna.

Nu pågår arbetet med flyttning och samordning av el tele opto kabeltv gas och va ledningar för nya förskolan i Vilboken. Målet är att vara klara till vecka 45 då byggarna vill ha tillträde. Det som kan påverka tiden negativt är behovet av sprängning för VA-ledningar.

Skärmavbild 2014-08-01 kl. 08.25.28

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s