På G i kommunkoncernen – socialförvaltning, turism och Näringslivsbolag

Team Gearing Up

Nu pågår arbetet med att rekrytera ny förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen. Samtidigt så har ny förvaltningschef, Camilla Munther, tillträtt på Socialförvaltningen. Camilla började den 9 september och har nu hunnit jobba en dryg vecka.

Flera it-projekt på Socialförvaltningen är på gång och planeras vara klara under hösten. Från och med oktober kommer alla avvikelser inom äldreomsorg och funktionsstöd (tex läkemedelsavvikelser, anmälan om missförhållanden, SoL-avvikelser) att rapporteras in digitalt i Procapita. Mobil hemsjukvård kommer under nov/dec. Det vill säga att man genom att ha en windowsplatta med sig ute hos patienterna kunna dokumentera direkt, samt få möjlighet att läsa sina journaler mobilt. Prator med SITHS-korts inlogg för hsl-personal, handläggare och enhetschefer kommer att vara klar under hösten. Samtliga Siths-kort kommer även att bytas ut under hösten. Inom kort kommer genomförandeplanerna inom äldreomsorg och funktionsstöd att finnas digitalt i Procapita.

Inom arbetsmarknadsenheten har man varit på Reglab och deltagit i arbetet med att hitta samarbetsformer mellan kommunerna och regionerna. Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling.

Höstens första omgång av Ung Möjlighet har dragit igång. Det är 14 ungdomar som är igång nu.

Föreläsning i ekonomismart hålls den 8-9/10 på Navigatorcentrum. Det vänder sig till ungdomar upp till 24 år. Är du intresserad eller vet någon annan som är, kan ni kontakta Cecilia Leanderson tel 932 28.

Individ och familjeomsorgen har annonserat om flera familjehem, jourfamiljehem etc främst åt ensamkommande flyktingbarn. Man har glädjande nog fått ett stort gensvar på detta.

Inom socialpsykatrin pågår ett länsövergripande arbete med att revidera samverkansavtalen mellan Kommun och landsting. De tre nuvarande avtalen för barn, vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och avtal för personer med riskbruk, missbruk-och beroendeproblematik ska göras till ett samlat avtal. Nuvarande avtal gäller året ut.

Inom äldreomsorgen håller man att rekrytera flera undersköterskor, samt personal som under 6 månader ska arbeta med hanteringen av trygghetslarmen i hela kommunen.

Projektledaren för det sociala investeringsprojektet Trygghemgång har nu kommit i gång i projektet.

Kommunledningsförvaltningen har inte tillsatt tjänsten som turism- och besökssamordnare på grund av besparingar. Vi jobbar dock efter att hitta alternativa lösningar genom samverkan med Folkets hus, Näringslivsbolaget och det regionala bolaget Visit Blekinge.

Näringslivsbolaget kommer att arbeta mer med turismföretagen framöver och har nu genomfört en del företagsbesök hos kommersiellt inriktade turismföretag – och fler kommer att genomföras nu under hösten.

Den sista lediga industrilokalen är nu uthyrd till företaget Tetrafix.

Näringslivsbolaget planerar ett utbildningspaket för företagsföreningens medlemmar tillsammans med Lunds universitet och företagarföreningens styrelse.

ONABs nya logga

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s