Integration, flyktingmottagning och nuläge

Flyktingströmmarna är nu stora och enligt Migrationsverkets prognoser kommer trycket att fortsätta vara stort framöver. Migrationsverket ser ett behov av ytterligare ca 60 000 platser.

I mitten av september gick Migrationsverket ut och frågade samtliga kommuner, via Länsstyrelsen, om beredskapsplatser i kommunerna. Då handlade det om lokaler eller verksamheter där kommunen var huvudman. För att kunna erbjuda beredskapsplatser krävdes förutom tak över huvudet även mat och att de ”vanliga” myndighetskraven var uppfyllda. Olofströms kommun hade inte då någon möjlighet att erbjuda detta.

I Olofström har vi sedan årsskiftet 135 personer som bosatt sig i Olofström. Migrationsverket har dessutom ca 550 personer i olika typer av boende i Olofström – och då främst på anläggningsboende.

Vi rapporterar nu in veckovis in till Länsstyrelsen hur det ser ut i våra verksamheter och hur arbetet med beredskapsplatser går. Igår fick vi också frågan om privata huvudmän för beredskapsplatser så nu jobbar vi med att gå igenom vilka möjligheter som finns privat.

Kort kan jag säga att trycket nu är hårt i alla delar av kommunens verksamheter. Förskolorna är fullbelagda och det finns barn i kö, ett behov som vi kommer att lösa med att öppna ytterligare en avdelning i Jämshög nu i november. Dock ser vi att ytterligare behov kommer att uppstå. När det gäller skolan så är samtliga förberedelseklasser inom grund- och gymnasieskolan fullbelagda och för ytterligare tillströmning saknas pedagoger och lokaler. När det gäller Komvux finns idag 50 personer i kö trots två nystartade grupper och vi kan inte erbjuda plats för nyanlända inom en månad. Den största utmaningen är bristen på pedagoger. Att vi idag har många pedagoger som inte är behöriga eller saknar erfarenhet gör också att trycket på övriga lärare ökar. När det gäller ensamkommande barn räcker inte kommunalförbundet Curas platser till vilket gör att kommunen har akuta boendeproblem dagligen.

Bristen på goda män är också en utmaning då det hela tiden krävs fler och dessa också ska utbildas. Som god man går du in i vårdnadshavarens ställe för de eller det ensamkommande barn du är god man för. Det innebär att du bl.a. kan komma att ansöka om uppehållstillstånd, biträda barnet vid olika utredningar, söka bidrag, se till så att barnet kommer i skola och delta i utvecklingssamtal och på annat sätt vara ett stöd för barnet. Är du intresserad av att bli god man kontakat Lena Löfstedt eller Anita Skarphagen. Du når dem via kommunens växel på 0454-93000. Gå gärna in och på kommunens hemsida och läs mer. http://www.olofstrom.se/godman

Bostadsbristen i landet gör att många som fått uppehållstillstånd blir kvar på anläggningsboende, platser som egentligen skulle kunnat användas för de som väntar på beslut. Detta är inget vi löser på några veckor men däremot är det något som vi alla måste jobba aktivt med för att kunna lösa på lång sikt. Hos Olofströmshus börjar det nu snart bli tid för byggstart av de 7 nya lägenheterna på Ö. Storgatan 45. Lägenheterna är redan uthyrda och hyresgästerna har fått vara med att designa vissa delar av lägenheterna.

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s