På G i kommunkoncernen, utbildnings- och socialförvaltning samt HR-avdelningen

Arbetet med värdegrunden pågår runt om i kommunkoncernen, ett arbete som är otroligt viktigt. De fyra ord som är vår värdegrund, Kvalitet, Engagemang, Delaktighet och Mod är egentligen bara ord. Det är först när vi diskuterar vad de innebär för oss i vårt arbete som de påverkar och gör skillnad. Den diskussionen behöver vara kontinuerlig över tid och vi behöver alla hjälpas åt att lyfta värdegrunden i olika sammanhang – men också själva fundera på vårt eget agerande.

ModdelaktighetkvalitetEngagemang

Ansökningstiden för tjänsten som förvaltningschef för utbildningsförvaltningen har nu gått ut. Positivt är att många kvalificerade personer sökt tjänsten. Totalt har 31 personer sökt tjänsten.

Engagemang

Kommunfullmäktige beslut i måndags kväll att g e ett tilläggsanslag för nybyggnation av ny förskola i Vilboksområdet vilket innebär att den totala budgeten är 47 300 tkr. På fullmäktige var även en interpellation (fråga) upp om barnomsorg på obekväm arbetstid – då det poängterades att vi alltid löser det.
Arbetssättet på förskolan i Kyrkhult har lyfts fram av Lärarförbundet som ett gott exempel. Personalen på förskolan i Kyrkhult har byggt upp ett arbetssätt efter mottot ”Ett hus- Allas barn”. Man har lyckats hitta arbetsformer där man har en fungerande samverkan mellan alla avdelningar helt utan revirtänkande. Man samverkar kring resurser så att personalen fördelas där den behövs bäst och man har en gemensam ekonomi för alla avdelningar.

ny förskola

Detta arbetssätt har lett till större arbetsglädje, bättre arbetsmiljö och högre kvalitet i verksamheten. Den gemensamma ekonomin gör att man kan göra större investeringar och kan ha gemensamma förråd med förbrukningsmaterial och pedagogiskt material som kan hämtas vid behov. Man upplever även att man har bättre beredskap för förändringar än vad man hade tidigare eftersom personalen har blivit mer flexibel. Kyrkhult har även framgångsrikt provat metoden med ”tredagars- inskolning” eller föräldraaktiv inskolning som det formellt kallas. En pusselbit i framgångsberättelsen är ett aktivt deltagande av förskolechefen, som enligt personalen, varit engagerad och uppmuntrande samtidigt som hon varit tydlig med att sätta gränser för vad som är rimliga krav och målsättningar.

Lönekartläggningen presenterades för Personalutskottet i fredags vilket innebär att den snart är avslutad, dock återstår analysen av befattningar som kanske har oförklarliga löneskillnader mellan män och kvinnor.
De lönepolitiska riktlinjerna för 2016 antogs av Personalutskottet och innebär att prioriterade grupper blir: Lärare, förskollärare, socialsekreterare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter. Även den uppdaterade löneprocessen antogs vilket innebär att vi fortsättningsvis kommer att arbeta efter den.
På HR-avdelningen arbetar vi också tillsammans med Arbetsmarknadsenheten för att ta fram en ”praktikplatsportal” vilket innebär att alla praktikanter ska ha en väg in i organisationen.

kvalitet

Äldreomsorgen har nu startar upp den nya larmorganisation samt att utökat servicegrupp till att arbeta över alla hemtjänstområdena. Det är nu klart att det blir Madelene Danielsson och Cecilia Grahn som ska arbeta tillsammans med Stefan Berntsson i larmorganisationen. Till vår servicegrupp ansluter sig Tina Emchen-Karlsson från Kyrkhult samt Camilla Herbertson från Jämshög. Planering för igångsättning av projektet, Trygg Hemgång pågår.

Hemsjukvård gör stora satsningar på Palliativa vården genom bl.a. en heldagsföreläsning för sjuksköterskorna .

Funktionsstöd är med i samarbetsprojektet UFFE tillsammans med arbetsförmedlingen och försäkringskassan .Syftet är att öka anställningsbarheten för unga vuxna med aktivitetsersättning. Olofströms kommun har nu fått ut sin första deltagare i detta projekt. Det innebär att deltagaren nu har gått över till en praktik genom arbetsförmedlingen och detta kan för hoppnings leda till en framtida anställning.
Arbetslöshetsstatistiken för september 2015 visar på en nedgång mot september 2014. I Olofström är den totala arbetslösheten 12,9% mot 13,9% samma period 2014. Tittar man på gruppen ungdomar 18-24 år, så är det 24,7% som är arbetslösa mot 31,7% 2014.
Arbetsmarknadsenheten har deltagit i en studieresa, anordnad av Region Blekinge, till Skottland. Där fick gruppen bland annat besöka Princes Trust som motsvarar vårt Navigatorcentrum och GalGael som var som vårt Arbetscenter. Dessutom fick vi en inblick i deras socialförsäkringssystem genom besök på Jobcenter plus.

Kommunen får stort inflöde o anvisningar av ensamkommande flyktingbarn. Många frivilliga tar emot tillfälligt i denna akuta situation och arbetsgivare omkring oss, likväl vi själva hjälper till med tjänstledighet för de personer som ställer upp. De flesta som kommer just nu är Afghaner.

IFO har startat COPE-utbildning för tonårsföräldrar och är i full gång med detta. Vi jobbar med att eventuellt förändra missbruksvården i kommunen o förhoppningsvis börja bygga ut vårt öppenvårdsarbete där Landstinget är intresserade av ett samarbete.

delaktighet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s