Andra advent

Head_advent2 kopia

Ingen snö för tillfället men julgranen på plats på torget och två dagar kvar till andra advent. I stället för snö inväntar vi andra stormen på några dagar.

I onsdags firades de medarbetare som jobbat för Olofströms kommun i 25 år med medalj, present och trerätters på Jämshögs Gästgiveri. De som firades var Susanne Martinsson på Kultur och Fritidsförvaltningen och Eva Johnsson som förtroendevald.  Socialförvaltningen hade flera personer som arbetat 25 år, Eva Pia Freij, Elisabeth Bjöklund,  Annika Bertillsson,  Marie Lööf, Anna Bergdahl, Kaarina Walldén, Elsie Hessbo och Anne Rehn.  På utbildningsförvaltningen var det två personer som Annelie Olsson och Loftur Vidarsson och Anne-Lie Carlsson. Traditionen är sedan att alla bär medaljerna på jobb dagen efter firande.

I torsdags genomförde vi en stabsövning tillsammans med Karlshamn och Sölvesborg, Polisen, Räddningstjänsten och Länsstyrelsen. Övningen gick ut på att stora delar av elförsörjningen var utslagen i hela landet vilket då innebar att vi bara hade el i vissa centrala delar av kommunen. Även om övningen inte är utvärderad ännu så kan jag redan nu konstatera att det bara är övning som ger färdighet. I teorin finns planer och handlingar för alla olika situationer men i verkligheten finns inte mycket utrymme tidsmässigt för diskussioner och planering. Då finns det mest tid för samordning, genomförande och att var och en gör det de är bäst på, dvs det ordinarie uppdraget. Vi kommer att behöva öva mer men hoppas att krisorganisationen inte kommer att behöva användas i skarpt läge varken nu eller i framtiden.

På dagens personalutskott redovisade Marie Wall det pågående arbetet gällande en minskad sjukfrånvaro och ett förslag på framtida arbete med fokus på det friska och en hälsofrämjande arbetsplats, inrättande av praktikbank för samordning inom hela kommunen med målsättning att öka antalet platser samt redovisning av Helen Hagegren, arbetsmarknadschef, avseende en förbättring vad gäller arbetslösheten i kommunen. Antalet öppet arbetslösa har minskat från 6,3 % 2014 till 4,7 % nu och när det gäller ungdomar har arbetslösheten minskat från 15,6 % till 7,7 %. Det innebär en minskning från 135 personer 2014 till 59 personer nu.

Fredagseftermiddagen avslutades med intervjuer av kandidater till förvaltningschefstjänsten  på Utbildningsförvaltningen. Det är den 3:e förvaltningschefen som rekryteras på ett år varav två beror på pensionsavgångar.

På It-avdelningen saknas en person men rekrytering pågår. Vi uppdaterar teknisk lösning för att minska belastning på de medarbetare som jobbar där. Idag har dessutom IT-chefen Fredrik Andeberg tillsammans med administrativ chef Anna-Karin Johansen deltagit i utbildning om IT-säkerhet, en utbildning som hålls av Cela och SKL, i Ronneby på Soft Center. Målsättningen är att Blekinge ska bli bäst på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Trådlösa nätet – vi har haft problem med ”fladdrande” nät på vissa skolor. Nätet har kommit och gått. Efter uppgradering av firmware på controllern och omstart av accesspunkter verkar det som om nätet stabiliserats. På Brännaregårdsskolan har vi bytt ut gamla accesspunkter mot nya med högra anslutningskapacitet och bättre prestanda. Vi har även kompletterat i salar som tidigare inte haft accesspunkter. Det verkar som om de äldsta modellerna av accesspunkter har svårt att hantera det ökande antalet enheter på skolorna. Från att ha delat på en klassuppsättning datorer går nu även småskolorna mot betydligt fler maskiner.

 
Virus – Från att egentligen aldrig varit drabbade av virus tidigare har vi den senaste månaden drabbats fem gånger. I de flesta fallen har brandväggen lyckats hindra nedladdningen av den skadliga koden men i ett par fall har trojanen lyckats kryptera filer på filservern. Vid varje tillfälle måste vi scanna hela filservern, läsa tillbaka eventuell backup och installera om datorn, allt utan dröjsmål. Det tar mycket tid och måste göras omedelbart för att hindra vidare spridning. I samtliga fall vi lyckats spåra angreppet är det anställda som läst privata webmail och klickat på en olämplig länk. Vi har lagt till en varning då dessa sidor öppnas som man måste acceptera.
 
Planerad arbetstid – Vi håller på att arbeta mycket mer med att planera vår vecka i förväg. Planeringen görs på flera nivåer. I första steget tar vi hänsyn till planerad frånvaro och andra möten, utbildningar eller liknande som gör att vi inte är tillgängliga. I ett andra steg planerar vi de arbeten som kräver gemensamma resurser eller kompetenser. I sista hand försöker vi planera de ärenden ihop som ger störst synergieffekt. Den sista planeringen är inte helt självklar och vi arbetar på att finna faktorerna som gör att vi får bästa möjliga planering. Vi arbetar också med att hitta de orsaker eller avvikelser som gör att vi inte håller planen. Pga strulet med det trådlösa nätet, de många virusen och annat oplanerat akut arbete har det visat sig vara svårt att få den ursprungliga planen att hålla. Utvärdering görs löpande. Vi planerar även tid för överlämning av Jan-Inges arbetsuppgifter. Angelo och Kari kommer att fokusera på nätet och Jampe på Server och backup. En ny resurs kommer att jobba inom alla nämnda områden.
 
Telefoniupphandling – Avtalet med Telenor går ut nästa sommar. Telefonikonsult som ska leda oss igenom den nya upphandlingen har upphandlats och vi har haft första mötet. Karlskrona kommer att ta täten när det gäller det upphandlingstekniska och vi andra hänger på. Mikael Särnevång hålls informerad. Det är planerat att vi ska ha workshops inom kort med konsulterna för att ta reda på de faktiska kraven från organisationen.
 
Rekrytering – Ansökningstiden gick ut i söndags. C:a 60 sökande med blandad kompetens. 3-5 st har rätt profil efter en första genomläsning.
 
IMC – Projekt för att ersätta nuvarande nätövervakning som behöver uppgraderas. Installation och driftsättning idag. Eventuellt tillkommer någon halvdag för utbildning i verktyget.
 
SCCM – Projekt för automatisera installation och underhåll av PC och applikationer- Systemet är uppsatt, uppdaterat och genomgånget enligt våra önskemål och krav. Kvarstår att konfigurera arbetsprocesserna för att uppnå önskad automatisering och förenklad administration.
 
Server och lagring – Vi planerar en uppgradering av de virtuella servrarna med tillhörande lagring. Förfrågan har gått ut till fyra leverantörer och vi väntar svar. Uppgraderingen ger oss bättre prestanda och mer lagringsutrymme. Samtidigt som hårdvarubytet kommer vi att byta sk hypervisor, dvs virtuell miljö. Vi lämnar Citrix Xen Server som är en allt mindre spelare (som håller på att lämna servervirtualisering) och byter till VM-ware som är en betydligt större leverantör. Det kommer att ge oss en stabilare miljö med bättre övervakningsmöjligheter plus tillgång till en rad funktioner som vi inte har idag. Det är också svårt att hitta leverantörer av mjukvara till dagens miljö, till VM-ware finns betydligt fler, bättre och billigare produkter. Det ger oss också möjlighet att plocka hem de servrar vi driftar i Karlshamn idag.
 
Lync – Vi har rullat ut Lync till alla maskiner i det administrativa nätet. Däremot ser vi att det är många som inte startat Lync överhuvudtaget. Hjälp gärna till att sprida vetskap och kunskap om Lync i er organisation.En kort introduktion finns på Infos. Det kommer att hållas introduktionsutbildningar inom kort.
 
Litnet – Internetkapaciteten är periodvis begränsad. Blekingekommunerna delar idag på en gigabit men det kommer att uppgraderas till 10 gigabit innan jul om allt går som det ska.

 

 

 Head_advent2 kopia