På G i kommunkoncernen – allt från rekrytering till Midvintertoner och däremellan datorer och snöfall

 

Vision

Nu har vintern kommit eller i alla fall kompletterats med snö och kyla. För kommunen innebär det också att vägar och gång- och cykelbanor ska snöröjas liksom runt våra lägenheter och lokaler. För 2015 var kostnaderna för snöröjning låga vilket innebar att vi kunde genomföra mer vägunderhåll. Däremot har vi redan förbrukat stora delar av 2016 års budget för halkbekämpning nu i början på året. Just snöröjningen är svår att budgetera och de kostnader vi haft under senare år har varierat från knappt 6,7 mkr 2010 till som lägst 2015 på ca 2,5 mkr.

Rekrytering av förvaltningschef på utbildningsförvaltningen har dragit ut på tiden och vi har nu beslutat att avbryta processen för att gå ut en andra gång strax innan sommaren. Det är beklagligt men det viktigaste är inte att besätta tjänsten utan att besätta det med en person som utöver den formella kompetensen har de personliga egenskaper och förmågor som kan stärka vår organisation och verksamhet.

Även på Räddningstjänsten pågår rekrytering och då av enhetschef för RIB – Räddningstjänstpersonal i beredskap. Räddningstjänsten har från och med 1 januari 2016 gått in i en ny organisation där den operativa verksamheten som lyder under Räddningschefen har tre ben, förebyggande verksamhet, operativ heltid samt operativ RiB (deltid). De tre benen leds av enhetschefer. Samtidigt pågår diskussioner om ombyggnation av brandstationerna i Karlshamn och i Svängsta.

Nu är det dags för ny telefoniupphandling, en upphandling vi gör tillsammans med andra kommuner i länet.

IT-rådet har startats upp igen men representanter från samtliga förvaltningar. Syftet är att samordna och bereda ärenden för gemensamma beslut i ledningsgruppen för att ta tillvara på och förstärka de satsningar som görs men också bidra till nya satsningar inom it och digitalisering av verksamhet och tjänster. Från socialförvaltningen är det Malin Johansson, Björn Sigfridsson, Christina Sidling och från Utbildningsförvaltningen är det Lars-Olofs Ludvigsson, från Kultur- och fritid Åsa Nilsson och från Kommunledningsförvaltningen Karl Andrae, Adnan Samardzic och Mariell Rannebjär. Gruppen leds av IT-chef Fredrik Anderberg. Under första mötet gjordes en nulägesbeskrivning samt att var förvaltning också informerade om vad som är på gång och vad man vill komma på längre sikt. Gruppen var också överens om två frågor som behöver lösas omgående var dels intranätet som måste bytas ut och dels hantering när personer slutar och börjar i organisationen med allt från e-postkonton till datorer.

När det gäller maten i kommunen så är vi särskilt glada att vi ökat andelen ekologisk mat från ca 8 % 2014 till drygt 20 % 2015. Vi ser alla möjligheter att nå målsättningen med 25 % under 2016 men också att kunna kravcertifiera oss under året.

Veckans tråkigaste händelse är inbrottet på Kyrkhults skola där drygt 100 bärbara datorer stal och mycket stor åverkan skett på innerdörrar och låsta skåp. Polis och teknisk undersökning pågå.

Kompetensråd har genomförts i veckan. Deltagare i detta råd är Näringslivsbolaget, Af, Jämshögs Folkhögskola, Social förvaltningen, Vuxenutbildningen, Gymnasieskolan och Hägavång. Fokus är att öka andelen som fullföljer sina utbildningar, skapa rätt utbildningar för vår arbetsmarknad och minska arbetslösheten. Ide- och Teknikmässan som för övrigt äger rum i lite ny form, Teknik och Rekryteringsmässan, den 3 feb.10.00 -15.00 med ett 40-tal utställare i Folket Hus.  Se gärna länken  http://www.nordenbergsskolan.se/2016/01/ide-och-rekryteringsmassa-52/

Skärmavbild 2016-01-22 kl. 11.57.27

IKT- (Informations- och kommunikationsteknik) arbetet inom förskolan förstärks genom att det utses en IKT- ansvarig på varje avd som får en viss tid avsatt för detta arbete.

Antalet besökare på Växtverket har ökat från knappt 60 besökare/dag till i dagsläget cirka 100 besökare/dag. En stor ökning ses i åldrarna nio till fjorton år och andelen kvinnliga besökare har ökat från 25 till 35 procent.

Intresset för kick-bike har slagit igenom på allvar under året. Ur biblioteksstatistiken kan vi utläsa att deckare är det som är absolut mest populärt att låna avseende skönlitteratur medan ”Körkort på arabiska toppar” gällande facklitteratur.

Programmet för  Berättarkraft börjar ta form. Bland annat kommer frilansjournalisten Martin Schibbye och berättar som sina erfarenheter från de 438 dagar han satt fängslad i Etiopien, om pressfrihet och om problematiken att rapportera från svårtillgängliga områden. Vidare kommer familjeföreställningen Fyra hönor och en tupp att visas på internationella kvinnodagen om hönsgården med fyra hönor och en tupp som inte visade hänsyn. Lördagen den 13 februari är det i sedvanlig ordning folkmusikfestivalen Midvinterton där man gästas av bland annat Sofia Karlsson och Malmö Musikhögskola.

Vision

2016

Vision

Nu är verksamheterna i full gång inom hela kommunkoncernen. Samtidigt som vi nu arbetar med bokslutet för 2015 börjar budget för 2017. Att arbeta med bokslutet är en bra början på budgetarbetet. Hur gick det då med den verksamhet vi bedrev förra året, nådde vi våra mål och klarade vi budget? Mycket arbete återstår men totalt för den kommunala organisationen så lämnar vi ett positivt resultat med knappt 16 miljoner kronor. Vi har också lyckats bra med att nå våra mål.

Under slutet av förra året fick Olofströms kommun knappt 35 miljoner kronor extra för integrationsarbete. Arbete pågår nu för att ta fram olika förslag som på kort och lång sikt bidrar till en effektiv integration där nyanlända snabbt blir en del av vårt gemensamma samhälle och också får möjlighet till arbete. Det finns många idéer och förslag. Målsättningen är att ärendet ska behandlas och beslutas politiskt nu under februari.

Under föregående vecka var maten en het potatis. Det handlade om ett fb-inlägg där del av en portion visades på bild samt tillagningsdatum. Det inlägget fick stor spridning och många reaktioner. Vi har sedan 2011 levererat kyld mat till de äldre som bor hemma och behöver hjälp med maten. Inför var vecka väljer de då 7 olika rätter av totalt 14 olika rätter av den kylda maten. Den mat som vi levererar uppfyller samma krav som vi ställer på den mat vi tillverkar själva och är provsmakad både av ett antal politiker och av medarbetare. Flera undersökningar är också gjorda som visar att de som får maten är nöjda. Dock finns ett uppdrag till oss tjänstemän om att försöka hitta alternativa lösningar då målsättningen är att vi själva ska kunna göra maten, att inte köpa in den av annan aktör. Det är ett uppdrag som vi haft egentligen sedan vi införde kyld portionsförpackad mat. Det är också en fråga som vi försöker hitta en lösning på.  En ny undersökning kommer att göras nu i början av året, där vi kommer att gå ut och fråga de som äter maten vad de tycker om den.

Rekrytering av förvaltningschef för utbildningsförvaltningen pågår fortfarande men vi hoppas att vi under de närmaste veckorna kan komma att presentera en ny förvaltningschef.

Vårt övergripande mål Barnen i Centrum innebär att kommunen ska erbjuda en trygg uppväxtmiljö och en skola och förskola i världsklass. Våra barn ska uppmuntras till att utvecklas till modiga och engagerade människor. Vi ska erbjuda fritid med tillgång till bl.a. naturupplevelser och kultur- och idrottsaktiviteter.

Målet mäts på två sätt, dels så ska vi ha ett Nöjd-Medborgar-Index som överstiger snittet bland kommuner och dels ska vi vara bland de 20 bästa kommunerna i landet i KFUM:s årliga ranking.  Vi kommer nu att få ta emot ett diplom från KFUM för vårt höga resultat i rankingen, 8 plats, ett diplom som medarbetare i organisationen kommer att ta emot i Malmö den 29 januari.

bild övergripande mål