2016

Vision

Nu är verksamheterna i full gång inom hela kommunkoncernen. Samtidigt som vi nu arbetar med bokslutet för 2015 börjar budget för 2017. Att arbeta med bokslutet är en bra början på budgetarbetet. Hur gick det då med den verksamhet vi bedrev förra året, nådde vi våra mål och klarade vi budget? Mycket arbete återstår men totalt för den kommunala organisationen så lämnar vi ett positivt resultat med knappt 16 miljoner kronor. Vi har också lyckats bra med att nå våra mål.

Under slutet av förra året fick Olofströms kommun knappt 35 miljoner kronor extra för integrationsarbete. Arbete pågår nu för att ta fram olika förslag som på kort och lång sikt bidrar till en effektiv integration där nyanlända snabbt blir en del av vårt gemensamma samhälle och också får möjlighet till arbete. Det finns många idéer och förslag. Målsättningen är att ärendet ska behandlas och beslutas politiskt nu under februari.

Under föregående vecka var maten en het potatis. Det handlade om ett fb-inlägg där del av en portion visades på bild samt tillagningsdatum. Det inlägget fick stor spridning och många reaktioner. Vi har sedan 2011 levererat kyld mat till de äldre som bor hemma och behöver hjälp med maten. Inför var vecka väljer de då 7 olika rätter av totalt 14 olika rätter av den kylda maten. Den mat som vi levererar uppfyller samma krav som vi ställer på den mat vi tillverkar själva och är provsmakad både av ett antal politiker och av medarbetare. Flera undersökningar är också gjorda som visar att de som får maten är nöjda. Dock finns ett uppdrag till oss tjänstemän om att försöka hitta alternativa lösningar då målsättningen är att vi själva ska kunna göra maten, att inte köpa in den av annan aktör. Det är ett uppdrag som vi haft egentligen sedan vi införde kyld portionsförpackad mat. Det är också en fråga som vi försöker hitta en lösning på.  En ny undersökning kommer att göras nu i början av året, där vi kommer att gå ut och fråga de som äter maten vad de tycker om den.

Rekrytering av förvaltningschef för utbildningsförvaltningen pågår fortfarande men vi hoppas att vi under de närmaste veckorna kan komma att presentera en ny förvaltningschef.

Vårt övergripande mål Barnen i Centrum innebär att kommunen ska erbjuda en trygg uppväxtmiljö och en skola och förskola i världsklass. Våra barn ska uppmuntras till att utvecklas till modiga och engagerade människor. Vi ska erbjuda fritid med tillgång till bl.a. naturupplevelser och kultur- och idrottsaktiviteter.

Målet mäts på två sätt, dels så ska vi ha ett Nöjd-Medborgar-Index som överstiger snittet bland kommuner och dels ska vi vara bland de 20 bästa kommunerna i landet i KFUM:s årliga ranking.  Vi kommer nu att få ta emot ett diplom från KFUM för vårt höga resultat i rankingen, 8 plats, ett diplom som medarbetare i organisationen kommer att ta emot i Malmö den 29 januari.

bild övergripande mål