På G i kommunkoncernen – fullmäktige och rekrytering

Vision

Igår kväll var första fullmäktige där Jan Björkman satt som ordförande. Kjell-Åke Karlsson avtackades under februarimötet och är sedan första mars kommunalråd på heltid. På fullmäktige igår avslutades 2015 för kommunorganisationen officiellt. Då godkändes årsredovisningen för förra året och ledamöter beviljades ansvarfrihet. En del av diskussionerna handlade om det finansiella resultatet, är det bra eller dåligt att vi lämnar ett positivt resultat. Diskussionen uppkom då vi under en längre tid lämnat ett plus på sista raden samtidigt som kontinuerligt ser över verksamheter och också genomför besparingar. När budget läggs så görs det utifrån de kostnader och intäkter och andra förutsättningar som vi känner till då. Normalt läggs budget med ett positivt resultat men för 2015 var det faktiskt inte så, utan då togs pengar från årets resultat. Trots det slutade året på ett plusresultat då vi fått intäkter som vi inte kunnat räkna med när året började, exempelvis från Migrationsverket där vi fick betydligt mer än vi kunnat planera för.  Skulle vi hamna på ett negativt resultat vid årets slut så måste vi enligt Kommunallagen spara in de pengarna under de 3 kommande åren – något som påverkar verksamheterna.

Vad händer då med de pengar som kommunen går ”med vinst”. Dessa pengar har gjort det möjligt att lösa in pensionsförpliktelser vilket gör att vi därmed har mer pengar till verksamhet. Vi har också möjlighet att göra investeringar med egna pengar vilket innebär att vi inte behöver låna. Just för tillfället är ränta på lånade pengar låg men det är något som kan komma att förändras och då är det en ännu större fördel att inte behöva lägga verksamhetspengar på höga räntekostnader.

Under förra veckan genomfördes den årliga verksamhetsdagen, en dag där samtliga förvaltningar, bolag och förbund redovisar delar ur verksamheten och vad som väntar inför 2017. Utgångspunkten i år är att det inte ska behöva genomföras större generella besparingar och även det skulle i så fall vara första gången på många år. Innebär det då att allt kommer att vara som det är idag? Nej självklart inte. Kompensation kommer att ges för volym-, kostnads- och löneökningar men verksamheterna utvecklars hela tiden och det tillkommer delar och då måste också andra delar prioriteras bort precis som sker hela tiden inom ramen för budget och verksamhet. Målsättningen är också i år att förslag på budget ska vara klar redan innan sommaren.

Vad som också är tänkt att vara klart innan semester är rekrytering av förvaltningschef för utbildningsförvaltningen och ny bibliotekschef.  När det gäller förvaltningschef så går nuvarande chef för utbildningsförvaltningen Lars-Olof Ludvigsson i pension senast den 31 augusti 2016. Vi har nu återupptagit rekryteringen av ny förvaltningschef. Krav på utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper är de samma som då vi började processen.  Sista ansökningsdag är den 27 mars och annonsen finns att läsa via följande länk. http://hrbolaget.se/vara-tjanster/soker-du-jobb/

Tyvärr kommer även Ingegerd Carlsson och Anna-Carin Ohlsson på utbildningsförvaltningen att sluta i juni men Patricia Tomasson, som tidigare jobbat på KLF och Utb-förvaltningen kommer att komma tillbaka till utbildningsförvaltningen i maj.  Patricia kommer tillbaka som systemadministratör.  Även It-avdelningen kommer att få en ny medarbetare, den 4 april börjar Thomas Persson som It-tekniker.

När det gäller våra barn och målet Barnen i centrum så består det målet av många delar. Men en förutsättning för att vi ska nå vårt mål är att vi har en bra skola i framkant. Vi har samma utmaningar som många av Sveriges kommuner har nu, brist på utbildade lärare och brist på lokaler. Under förra året var Olofströms kommun en av de 46 kommuner som tagit emot flest nyanlända under året i förhållande till totala antal elever. Skolan fick då ca 4 mkr från Skolverket som extra stöd för 2016. Olofström har nu också blivit utsedd till dialogkommun av Skolverket gällande nyanlända i skolan.  Först kommer en nulägesanalys att genomföras nu i april. Utifrån resultatet kommer det att ske en dialog mellan Skolverket och kommunen om eventuella extra resurser.

bild övergripande mål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På G i kommunkoncernen – evenemang, levnadsundersökningar & nyföretagande

OFM_SYMBOL_sv

Årets Medvind blir i år ett Barnkalas!

Kommunkoncernen arrangerar gemensamt två evenemang per år, ett på våren och ett på hösten. Målsättning med dessa evenemang är att skapa möte och delaktighet. Vi jobbar efter våra tre övergripande mål Jobb till 1000, Nära till Allt och Barnen i Centrum.

Nu på våren kommer vi i stället för Medvindsmässa att genomföra ett barnkalas där alla är välkomna, ung som gammal. Barnkalaset kommer att äga rum den 14 maj på Storlekplatsen och i vårt Kalashus. Mer information om Barnkalaset och olika aktiviteter kommer lite längre fram.

berättarkraft

Ett evenemang som pågår just nu är Berättarkraft, där alla kommuner i Blekinge och Bromölla kommun deltar. Arrangemanget startade i söndags och slutar den 13 mars. Idag startar det kl.12.00 med Bilder som fängslar och Jag är rosen, du är törnet där Olofströms fotoklubb ställer ut och Johnny Karlsson ca 12.30 inviger och föreläser om poesibokens historia under 300 år. Flera evenemang pågår under dagen och i Olofström avslutas kvällen med Bakom galler i litteraturen med ett möte mellan f.d. kriminalkommissarien Göran Sjösvärd och deckarförfattaren Håkan Östlundh. För övriga dagars program se hela programmet http://www.berattarkraft.org/wp-content/uploads/2016/02/BerattarKraft_prog_2016_U.pdf

Denna vecka genomförs den årliga levnadsundersökningen bland Högavångskolans och Nordenbergskolans elever. I morgon den 8 mars kl. 18.00 är det dessutom dopingföreläsning på Jämshögs folkhögskola. Är du intresserad av att delta kontakta Ulf Clang, drogförebyggande samordnare.

Många åtgärder är beslutade av KS för att förbättra integrationen. Ett av områden handlar om nyföretagande bland nyanlända och här arbetar Näringslivsbolaget med att ta fram ett koncept som fungerar i Olofström. Under förra veckan hade Näringslivsbolaget möte med Företagarna, Komvux och Humanus om integration med målsättning att få fler nyanlända att starta företag. Näringslivsbolaget har upphandlat företagsutbildningar som kommer att redovisas på bolagets hemsida inom kort. Man jobbar nu med att ta fram förslag på förstudie angående turismen, ett förslag som kommer att presenteras för styrelsen under mars. Därefter kommer turismaktörerna att bjudas in för en presentation i slutet av månaden.

Översiktplanen ska aktualiseras en gång per mandatperiod och detta arbete pågår nu.På nästa veckas Arbetsutskott kommer frågan upp.

Avslutningsvis pågår följande upphandlingar.

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Färskt kött och charkprodukter, 2016-05-01 (planerad avtalsstart)

Försäkringsmäklare (Ronneby), 2016-10-01, OHAB, OKAB, ONAB deltager

Inkontinensartiklar – absorberande (Landstinget Blekinge), 2016-10-01

Kommande upphandlingar

Arbetskläder och arbetsskor (Sölvesborg)

Inkontinensprodukter inkl. distribution och övriga tjänster (Landstinget Blekinge), 2016-10-01 (planerad avtalsstart)

Leasingbilar, 2016-07-01

Revisionstjänster, 2017-01-01, OHAB, OKAB, ONAB deltager

Telefoni som tjänst (Karlskrona), 2016-12-01, OHAB deltager

berättarkraft

 

På G i kommunkoncernen

Vision

Besvärligt när det finns mycket vilja och lite tid, att anpassa ambitioner efter vad som är rimligt. Det är en förmån att jobba i en organisation där många vill mycket, där vi levererar hela tiden och där vi ofta ligger i topp jämfört med andra kommuner.

Idag har jag haft besök av kommunens yngsta praktikant, Gunnar 6 månader. Han jobbar tillsammans med sin ägare Lotta på Ekdungen. Gunnar är en chihuahua och gillar sitt uppdrag.

Det vi kommer att fokusera på under året är frisknärvaron. Vi har tyvärr höga sjuktal och behöver jobba med detta på olika sätt.

Projektet Heja Hälsan-hållbart arbetsliv så kommer Lena Persson, lärare på Komvux, att arbeta tillsammans med projektledare Marie Wall. Lena har tidigare arbetat med utbildningar av hälsopedagoger. Hon kommer att börja den 14 mars och kommer under de första månaderna att både arbeta med projektet och på Komvux. HR-chef kommer tillsammans med Lena och Marie att ta fram en mer konkret plan för det vidare arbetet.

En annan del i arbetet med sjukfrånvaron är bemanningsenheten. Här kommer ett par personer att rekryteras. De kommer att jobba med att se till så att verksamheterna får de vikarier de behöver samtidigt som cheferna kan vara närvarande i verksamheterna.

Idag avgjordes årets hyresförhandlingar mellan Olofströmshus och Hyresgästföreningen, och resultatet blev en höjning med 0,5 % från och med 1 april 2016. Det innebär att Olofström fortsatt har de lägsta hyrorna av Blekinges allmännyttiga bostadsbolag. Höjningen för en genomsnittlig lägenhet med en månadshyra på 3 600 kr blir då 18 kr/månad.  Hyran för lokaler och förråd blir även den 0,5 % för de avtal som saknar indexklausul.

Nu har de första eleverna återvänt till Vilboksskolan efter renoveringen, 2 stycken 6:e klasser. Arbetet med att renovera Vilboksskolan fortsätter och är snart klar. Förutom att åtgärda konstruktionsfel har skolan renoverats och moderniserats.

Arbetsmiljöverket har genomfört en nationell inspektion på en  1/3 av Sveriges skolor. Vi var utvalda och klarade av inspektionen med beröm godkänt!

Ny förskolelokal på gång. Vi har en snabb ökning av barn i förskoleåldern och behöver med kort varsel öppnba en avdelning till. Vi tittar på alternativa lokaler och som nr:1 är gatuplanet i Gamla hotellet. Förhoppningsvis landar frågan relativt snabbt och att alla inblandade ser möjligheten. Olofströmshus ser möjligheter att snabbt komma till skott. 9 mars är det studiedag och då kommer hela grundskolan att arbeta med planering och bedömning.

För att underlätta mottagandet av praktikanter kommer all praktik (ej skolpraktik) att ske via Praktikportalen. Detta dels för att öka möjligheterna att kunna ta emot praktikanter men också för att kunna matcha praktikanten mot arbetsplatsen.

Löneöversyn pågår. Då kommunal inte är klar och det med stor sannolikhet dröjer kommer vi inte att avvakta utan i stället kommer lön att sättas för övriga.

När det gäller sommaren 2016 så kommer HR-avdelningen att ha minskad bemanning under sommaren. Det är inte hållbart att medarbetarna där inte har möjlighet att ta ut 4 veckors semester. Detta kräver att alla chefer har ersättare under sina egna ledigheter då medarbetare på HR-avdelningen inte har möjlighet att gå in i deras ställen för att godkänna ärenden i ärendesystemet. Mer information kommer.

3D man balancing on the rope