April

Problem solvers are here

Det har gått ett tag sedan jag var här och skrev senast. Det har verkligen hänt mycket men tiden har helt enkelt använts till annat än skrivande. April har varit intensiv och innehållit allt, även vädret har varit spännande och varierande.

De lokala löneförhandlingarna är klara med undantag av kommunal där nu det centrala avtalet är klart. Avtalet gäller för 3 år, till den 30 april 2019, och innebär en särskild satsning på undersköterskor både vad gäller lön och arbetstid. Avtalet ger 2,2 % för 2016, och kommer att följa industrins löneutveckling 2017 och 2018. När det gäller gruppen undersköterskor så är det i stället 3,0 % som gäller för 2016. Detta ska fördelas individuellt.   Utöver detta ska en särskild karriärsatsning göras på undersköterskor som innebär att ca var fjärde undersköterska i genomsnitt får ytterligare 880 kronor. Detta ska bidra till att kunna öka lönespridningen och skapa möjlighet till löneutveckling.

Team Gearing Up

Just nu är vi i slutet av rekrytering av ny förvaltningschef för utbildning och i början vad gäller rekrytering av ny HR-chef. Under nästa vecka hoppas vi kunna ha ett anställningsavtal klart med nya förvaltningschefen.

Även när det gäller personal till bemanningsenheten så pågår rekrytering. Då vi saknar HR-chef håller ekonomichefen i rekryteringen vilket sker i dialog med berörda förvaltningar.

Kost- och städchef Agneta Sundkvist har tillsammans med koststrateg och äldreomsorgschef snart klart utredningen gällande varmhållen eller kyld mat till de som bor i eget boende. Planen är att ärendet ska behandlas av KS innan sommaren.

Gearing Up

Veckan som varit har handlat mycket om integrationsfrågor och diskussioner. I tisdags hade vi AF på arbetsutskottet gällande den lokala överenskommelsen som ska reglera samverkan mellan kommun, AF och Migrationsverket. När arbetet påbörjades så var tanken med avtalet att det skulle reglera arbetet mer detaljerat men i takt med den utveckling som var främst under förra året har vi nu landat i att det blir en avsiktsförklaring som tas politiskt och att sedan arbetet regleras i handlingsplaner som får ändras och justeras kontinuerligt på tjänstemannanivå men där avsiktsförklaringen utgör ramen för samverkan mellan oss.

I onsdags var det integrationsråd på Piren. Nu har inte staten avtal med någon kommun om mottagande av vuxna utan nu fördelas nyanlända mellan de olika kommunerna. Då Blekinge och Olofström haft ett högt mottagande under föregående år har länet fått få personer och Olofströms antal är 0 för 2016. Detta innebär dock inte att vi inte kommer att komma personer till Olofström. Antalet 0 innebär att Migrationsverket / AF inte kommer att fördela någon vuxen till oss. Ensamkommande kommer däremot att fördelas och personer kommer själva att välja att bosätta sig hos oss.

 

I fredags hade vi SMART-möte och även här diskuterade vi integrationsfrågor men också utbyggnad av lokaler för kommunal verksamhet, Heja Hälsan – för förbättring av arbetsmiljön, målstyrning och systemstöd.

Fredagseftermiddagen avslutade jag på Cura i Karlshamn med diskussion om mottagande av ensamkommande barn tillsammans med Ronneby och Sölvesborgs kommunchefer.

Bredbandsutbyggnaden och digitaliseringen är en viktig fråga för hela kommunen. De statliga medel som avsatts för utbyggnaden är en hjälp men det är inte på långa vägar möjligt att bygga ut Sverige med de pengarna. Här krävs satsningar och uthållighet av kommunen. Kraftbolaget har jobbat med detta och har planer på att fortsätta utbyggnaden under kommande år. Just nu så är en intresseförfrågan gjort till drygt 60 fastigheter i Gränums tätort.

Även när det gäller byggnationer av bostäder och lokaler händer det mycket nu och framöver vilket jag kommer att återkomma till.

Life values