Förvaltningschef, sociala investeringsfonden och tomtförsäljning

Vision

Ny förvaltningschef för utbildningsförvaltningen är Margareta Gabrielsson. Hon arbetar för närvarande i Osby kommun som rektor och gymnasieansvarig samt chef för rektor på Yrkeshögskola. Hon har tidigare bla. arbetat som verksamhetsutvecklare inom skolan i Östra Göinge och med HR-relaterade frågor på Ikea. Margareta börjar som förvaltningschef i Olofström i augusti.

Rekrytering av ersättare för Ingegerd Carlsson, verksamhetschef elevhälsan, pågår då Ingegerd nu i juni börjar som chef inom Landstinget.

Efterfrågan av tomter i kommunen är stor. Näsets sista tomt är tecknad och två står på kö för att få den om den som tecknat tomten inte fullföljer. Även hästgårdarna har börjat bokas, till och med en där inte avstyckningen är klar. Olofströms hus kommer också att bygga vid Bommarviken vilket kommer att bli ett lyft med lägenheter i ett toppenläge nära Halen.

Skärmavbild 2014-08-01 kl. 08.25.28

Vi har inför 2017 inga övergripande besparingar att genomföra. Det innebär dock inte att vi inte behöver se över våra verksamheter, att det tillkommer olika delar och kostnader och att vi då också måste välja bort andra. Inför 2017 har vi dock kunnat fördela ut en ram som täcker volymökningar, lönehöjningar och kostnadshöjningar.

Utöver det som ryms inom ramarna har vi också flera olika projekt igång inom den sociala investeringsfonden och inom verksamhet 60 – integration. Här finns möjlighet att finansiera projekt som på sikt ger bättre resultat i verksamhet och därmed i pengar på sikt.

Sociala investeringsfonden används för åtgärder eller projekt som ska öka möjligheterna inför framtiden. Det innebär att vi tar kostnader idag som längre fram skulle bli mycket större och minskar risker. I vissa projekt så är det på gruppnivå och i andar på individnivå. Ett av de projekt som vi nu kör är Bemanningsenheten. Vad har då bemanningsenheten med minskade kostnader och nytta på sikt att göra? Vid de undersökningar som är gjorda  inom ramen för ett annat socialt investeringsprojekt  Rehab och arbetsmiljö, visar det sig att i vissa verksamheter går så mycket tid till att få tag på vikarier att cheferna inte har tid för medarbetarna. Att sakna en chef att vända sig till eller styrning och ledning av arbetsgruppen är en orsak till arbetsmiljöproblem. Detta innebär också en stressfaktor för cheferna som också riskerar att leda till hög chefsomsättning. Syftet med Bemanningsenheten är att frigöra tid för cheferna att använda för att möta medarbetarna och därmed minska stress och bidra till en bättre arbetsmiljö.

Pengar kan bara sökas av kommunens förvaltningar men kan med fördel innehålla en samverkan med andra myndigheter. Finns tankar inom någon kommunal verksamhet som skulle innebära ökade vinster i framtiden för ex. invånare, medarbetare, kommunen i stor eller elever så finns möjlighet att finansiera detta via ett projekt inom ramen för sociala investeringsfonden. Regler och mall för att ansöka finns på kommunens intranät och beslut fattas av kommunstyrelsen.

Ett annat projekt är Hemmasittare som riktar sig till de barn/unga som av olika skäl inte går i skolan. Det är några få personer detta gäller men insatsen är av avgörande betydelse för dessa barns framtid och innebär stora kostnader för främst den enskilde men också för samhället om vi inte lyckas.

Utöver ovanstående projekt pågår följande projekt. Vi har

  • Kvalitetsregistret, ett projekt som sker i samverkan med landstinget och övriga kommuner i länet. Här byggs ett systematiskt arbetssätt upp för att förebygga fall, undernäring, trycksår mm för personer över 65 år i boende, eller som har hemtjänst eller hemsjukvård.
  • Ökad läsförståelse som ska leda till att öka elevers möjlighet till en lyckad skolgång för alla.
  • Tryggare hemgång där vårdtagare över 65 år med omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av sjukdom, skada eller ålder ska få en tryggare hemgång från sjukhus, och därmed minska risken för att minska risken att det blir en återinläggning på sjukhus inom 30 dagar.
  • Heja Hälsan – som omfattar kommunanställda och som på sikt ska leda till en öka frisknärvaro.
  • Seniorkonsult som ska öka möjlighet till sociala aktiviteter för äldre.

Att ha möjlighet att utveckla verksamheterna och att testa olika sätt för att på sikt ge en än bättre verksamhet och kommun är en stor styrka. Är resultatet bra kan man därefter implementera arbetssättet i ordinarie verksamhet. Blev inte resultatet positivt så finns möjlighet att pröva ett annat sätt. Vi har samma arbetssätt när det gäller integration där vi ser det som en möjlighet att kunna genomföra olika projekt eller extra satsningar för att öka integrationen och takten på den för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för framtiden. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut inom båda områden, förslag och underlag kommer från verksamheterna.

Förutsättningarna för en solig helg är stora just nu och oavsett om det är jobb eller ledighet som väntar så blir det alltid lite roligare när solen skiner.

Vision

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s