Hästgårdar, hästmässa & miljöcertifiering

Skärmavbild 2014-08-01 kl. 08.25.49

Äntligen! Nu är första huset på plats i Rosenfors i Jämshög även om inflyttning kommer att dröja några månader till. Området är verkligen perfekt och sammanfattningsvis kan man säga att det är nära till allt – skolor, affärer, natur och kollektivtrafik.

 

 

Arbetet med Vilbokens förskola pågår för fullt och nu har en ansökan om att certifiera byggnaden som en miljöbyggnad skickats in av Lars-Göran Olsson på Olofströmshus. Byggnaden bedöms utifrån 16 olika kriterier inom grupperna Energi, Innemiljö och Material.

certifirering

 

Igår träffades det länsövergripande jämställdhetsnätverket på Länsstyrelsen för första gången. Från Olofström deltog förutom jag själv, näringslivschef Kjell Persson, Anders Borgehed från Techtank och Jonas Knutsson från Volvo. Det var många diskussioner och framför allt finns mycket att jobba med på många olika områden. Målet för regeringens jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Självklarheter kan tyckas men det finns mycket att göra innan vi är där.

Till det övergripande målet finns fyra delmål.

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Kommunen är en stor arbetsgivare och vi har möjlighet och skyldighet att göra skillnad, att som arbetsgivare agera för att nå det övergripande målet, inte för regeringens skull, utan för allas lika möjlighet. Det klart att vi alla kan stå bakom och också agera på det övergripande målet, och vi är nog också mer eller mindre övertygade om att vi inte gör skillnad. Trots det är det skillnad och det blir skillnad därför att vi ofta agera på tradition och därför att attityd har stor betydelse för vårt agerande. Det finns alltid en risk när jämställdhetsfrågor kommer upp att några uppfattar det som att ska vi alla bli lika, ska det inte få finnas några skillnader mellan män och kvinnor? Det klart att vi alla ska få vara och är olika men däremot ska vi inte undervärdera och eller övervärdera vissa egenskaper utan värdera och respektera olikheterna.

 

På lördag, den 18 juni, invigs den sista delen av Sydostleden och Blekinge Hästmässa.

http://www.chevalmedia.se/artiklar/19231/Tobbe_Larsson_och_Nellie_Berntsson_gastar_Blekinge_Hastmassa

Ny HR-chef

 

Vi har nu genomfört rekrytering av ny HR-chef, en process med många kompetenta sökande. Ny HR-chef i Olofström blir Johanna Spånér. Hon bor i Karlshamn och jobbar idag i Ronneby kommun.  Hon har tidigare arbetat på Volvo och Ikea med HR-frågor. Johanna kommer att börja sitt nya uppdrag den 12 september.

 

Hejaolofström

 

 

På G i förvaltningarna

 

Sara Rudolfsson fick en son den 31 maj så nu går Kjell-Åke Karlsson in som kommunstyrelsens ordförande under Saras föräldraledighet.

Gymnasiet har haft utspark och eleverna i årskurs 3 firats av med sina nära och kära. Nu börjar en ny era som vuxna med nya utmaningar.

När eleverna tar sommarlov samlas elevdatorer in. Nytt för i år är att de inte är leasade och således inte behöver skickas tillbaka till någon leverantör. Elever erbjuds köpa ut sina datorer istället för att lämna tillbaka dem. Till nästa läsår kommer även gymnasiet att köra Chromebook istället för PC som man använt tidigare. Det har visat sig att Chromebook innebär betydligt mindre behov av support från IT-avdelningen. Av någon anledning är man dessutom mindre benägen att tappa eller slå sönder sin Chromebook. Att de sedan kostar mindre än hälften är inte heller någon nackdel.

Lokalbehovet är stort och kräver utbyggnad och eller justeringar av hur vi använder befintliga lokaler. Här är det viktigt att hitta en balans som innebär bra lokaler för undervisning och barnomsorg men som ändå kan hanteras flexibelt när behoven varierar. Vi har därför valt modullösningar både på Brännargården och i Kyrkhult.

Biblioteket i Kyrkhult kommer att flytta ut från skolan och ligga i en byggnad bredvid, Tuppen och Haren. Det innebär att bibilioteket kommer att hållas stängt under en period. Fokus i det arbetet ligger på att tömma de nuvarande lokalerna så snabbt som möjligt för att skolan som måste hålla sin tidsplan ska kunna komma åt lokalerna. Vi räknar med att alla böcker ska vara nerpackade före midsommar. När vi öppnar igen vågar vi i nuläget inte säga.

Holjebadet förbereder för nedmontering av spacebowl och utökning av lekland. Därav stänger man bassängutrymmet 1-31 juli. Från 7-16 juni arrangerar Holjebadet simskola för vuxna nybörjare. Detta utifrån att många av våra nyanlända inte kan simma. Dock har vi förstått att det finns kvinnor som inte vill delta i simskolan eftersom det är blandade grupper, det vill säga simskolan är öppen för såväl män som kvinnor.

Rekrytering av medarbetare pågår inom hela kommunkoncernen. Oftast har vi många bra och kompetenta sökande till våra tjänster. Inom några områden är det dock en större utmaning som exempelvis på lärarsidan, få sökande och höga lönekrav. Den lön som begärs ligger betydligt mycket högre än vad löneläget i övrigt är för lärare.

Ingegerd Carlsson, elevhälsan, efterträds nu Eva Schelin som idag jobbar som rektor och har en bakgrund som specialpedagog. Niclas Palmberg som bitr. rektor på Brännaregården/Ekeryd. Nicklas kommer också att ha en del undervisning och lite utvecklingsansvar för våra fritidshem i sin tjänst.

Bibliotekschef Anders Nylander börjar den 20 juni. Tidigare har han arbetat som bibliotekarie projektledare för bokmässan i Kristianstad.

Lisbeth Idberg gick i pension den 31/5 och Anna-Maj Einarsson som började den 6/4 övertar hennes arbetsuppgifter.

Ansökningstiden för IT-verksamhetsutvecklartjänsten har gått ut och det finns 29 sökande till tjänsten.

Ersättare till Lena Jarl Hellgren är nu anställd (Mari Wagner) som idag jobbar som planarkitekt i Bromölla kommun hon börjar sin anställning här senast 27/8.

Bemanningsenhet håller på att införas och idag är sista datum för ansökan för en bemanningsansvarig på 100 % samt ytterligare en person som jobbar 50 % som bemanningsassistent och 50 % som lönekonsult. Julia Bäcklund har fått den första anställningen inom bemanningsenheten och då som 50 % bemanningsassistent/50 % lönekonsult.

Det har varit svårt att få tag i kvalificerade sökande så även om vi tillämpar löpande rekrytering så har det inte påverkat sista ansökningsdatum.

OFM_SYMBOL_sv

Vi kommer att lämna nuvarande system för backup som vi kört i många år. Vårt nuvarande system skulle behöva uppgraderas och då passar vi på att helt byta till ett modernare sätt att ta backup. Med det nya verktyget kommer vi att kunna erbjuda

–     längre spartider

–     enklare och snabbare återläsning

–     effektivare utnyttjande av lagringsutrymmet

–     lägre pris

Det innebär också att vi kommer att ta bort den lagring vi har hos landstinget idag och ersätta den med motsvarande funktion lokalt i Olofström, men med samma skydd som vi har idag.

Anbudstiden på telefoniupphandlingen har gått ut men jag vet tyvärr ingenting ännu. Vi har genomgång av offerterna planerad till nästa vecka.

Budgetarbetet pågår i hela kommunen och Kommunstyrelsen beslutade om ramar igår.

När det gäller upphandling så kommer det att krävas en certifiering framöver. Certifiering av beställare ska vara klar till siste november. Utbildning kommer att ske internt inom kommunen.

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Arbetskläder och arbetsskor (Sölvesborg), 2016-10-01 (planerad avtalsstart)

Inkontinensartiklar – absorberande (Landstinget Blekinge), 2016-10-01

Revisionstjänster, 2017-01-01, OHAB, OKAB, ONAB deltager

Telefoni som tjänst (Karlskrona), 2016-12-01, OHAB deltager

Vinterväghållningstjänster, 2016-11-01

Kommande upphandlingar

Klienter, förnyad konkurrensutsättning

Leasingbilar, förnyad konkurrensutsättning

Mejerivaror (Karlshamn)

Mobiltelefoner

 

OFM_SYMBOL_sv