Mitt i sommaren

Även om det nu är mitt i sommaren är många verksamheter i full gång. Även befolkningsutvecklingen är på G. Sedan 1 januari har vi ökat med 67 personer och är nu 13 237 personer! Den senaste veckan har vi gått plus på födelse-, flytt- och invandringsnettot.

Vision

En ökad befolkning innebär också större behov och anpassningar av våra lokaler. Även här pågår nu en hel del arbete. Ombyggnationer pågår på flera skolor vilket innebär att förutom de som arbetar direkt med själva byggnationen så krävs omplaneringar inom lokalvården nu under semestern för att klara byggstädningarna.

I Kyrkhult så har ju bibilioteket flyttat ut från skolan och kommer att öppnas i den fristående byggnad som fram tills nu varit fritidshem. Nu pågår arbete för att fritidshem ska kunna öppna inne i skolan efter semestern.

Trafiklösningen på Brännaregårdskolan kommer inte att asfalteras utan bara grusas upp i år med anledning av att marken ute i kärret inte hade den bärighet som önskades så vi måste låta naturkrafterna ha sin gång, det vill säga att vi får låta uppfyllnaden sätta sig.

Nu har första markanvisningsavtal skrivits på de ”vanliga” villatomterna i anslutning till hästgårdarna i Jämshög. Det finns 4 tomter totalt i området förutom de 6 hästgårdarna.

Den 1 juni ändrades lagen om mottagande av asylsökande vilket innebar att de som fått beslut om avvisning eller utvisning inte längre har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket. Även gränskontrollen förlängdes från den 8 juni till den 11 november 2016.

I slutet av juli genomfördes ytterligare skärpning vilket bl.a. innebar att huvudregeln blev tidsbegränsade uppehållstillstånd, inte permanenta, på 13 månader eller 3 år. De som får 3 år, dvs de som har flyktingstatus, kommer att ha rätt att återförenas med sin kärnfamilj men övriga kommer att ha mycket begränsad rätt till familjeåterförening. För de som ansöker om familjeåterförening ställs nu i många fall också krav på att personen har bostad och kan försörja sin familj.

Med färre asylsökande till Sverige så minskar behovet av boendeplatser vilket har inneburit att de 69 förtätningsplatser som infördes på anläggningen i Olofström nu har minskats efterhand och är borttagna.

Nu har vi många vikarier inne vilket möjliggör semestrar för våra ordinarie medarbetare. Om några veckor kommer nya förvaltningschefen Margareta Gabrielson att börja sin tjänst på Utbildningsförvaltningen. Ny HR-chef tillträder den 12 september. Administrativ chef Anna-Karin Johansen kommer snart att gå på föräldraledighet. Från och med 1 september så kommer Matilda Frigård därför att gå in som samordnare för avdelningen och kombinera det med funktionen som överförmyndarhandläggare.

Helen Isaksson på IT-avdelningen kommer att börja arbeta med liknande arbete men på annan plats i kommunkoncernen, hos OKTV.

Förhandlingar gällande kommunals avtal pågår och vi kommer att träffas igen nu under veckan. Vi räknar med att vara klara med nytt lokalt avtal under de närmaste två veckorna. Därefter kommer lönesamtalen att påbörjas inom kommunals områden. Ny lön kommer att gälla från och med 1 maj även om avtalet inte blir klart förrän i augusti.

 

Vision