Nya invånare och bebyggelse

 

Idag är vi 13 300 invånare i Olofström. Ökningen från förra veckan är 7 stycken och särskilt positivt är att vi är 7 plus på födelsenettot. Det är 130 fler än 1/1 och 162 fler än 1/11 2015.

I torsdags tog regeringen beslut om länstalet för 2017 vad gäller anvisning av platser. Därefter har Länsstyrelsen fördelat antalet anvisade platser i länet utifrån bl.a. tidigare mottagande. För Olofström innebär det för 2017 att vårt kommuntal är noll, samma som nu 2016. Även Ronnebys antal anvisade platser är noll. (Karlskrona 122, Karlshamn 45 och Sölvesborg 34 platser.) Det totala antalet platser i landet som beräknas behövas under 2017 är ca 100 tusen platser och av dessa är ca 30 tusen anvisningsbara, övriga knappt 70 tusen beräknas att själva hitta bostad i kommunerna utöver det anvisningsbara. De anvisningsbara platserna skiljer sig genom att det är kommunen som ansvarar för att bostäder finns ordnat. Vid självbosättning så söker var och en sin egen bostad och står i kö för lägenhet.

Vi jobbar mot 14 000 invånare vilket innebär att vi bl.a. behöver öka på antalet bostäder i kommunen. Annika Blissing har mycket att göra vad gäller tomtförsäljningen vilket är glädjande. Idag skrev vi på köpekontrakt för den sista tomten på Olsavägen, vid Bommareviken. Detta innebär att området nu är färdigbyggt med vackra villor vid sjön Halen. På området Norra Bommareviken, en bit därifrån, pågår byggandet av Olofströmshus lägenheter samt en privat villa på Sanders väg. Fyra tomter för fristående villor finns kvar, i ett mycket vackert söderläge.

I det allra nyaste villaområdet, Övre Strandplan, håller nu Skogssällskapet på att avverka inom exploateringsområdet. De ser till att det nya villaområdet kommer att bli trevligt och vackert att bo i. Att det är mycket stort intresse ser vi då det redan nu står 15 intressenter i tomtkö för dessa tomter. Tomterna kommer att kunna släppas i början av 2017.

Vice kommunstyrelseordförande Kjell-Åke Karlsson, kommer idag att tillsammans med planarkitekten Ann-Christin Svensson och landsbygdsutvecklaren/tomtförmedlaren Annika Blissing att delta i en konferens på Länsstyrelsen ang hur vi ska få fart på byggandet på landsbygden. Sverige står för inför stora utmaningar med att hinna bygga i den takt som behovet efterfrågar.

På fredagens personalutskott togs det lokala avtalet med kommunal vilket innebär att så snart avtalet undertecknats så kan vi börja hantera löneprocessen för kommunals medlemmar och inom kommunals avtalsområden. Ny lön kommer att gälla från och med 1 maj.

Heja Hälsan, ledarskap och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Vi börjar nu närma oss 13 300 invånare, 7 personer till så är vi där! Vi rör oss mot vår vision 2025 att vara 14 000 invånare. Vi vill inte bara ha 14 000 invånare – vi vill att alla invånare ska uppleva att det är en bra kommun, både det geografiska området men också den verksamhet som vi bedriver i förvaltningar, förbund och bolag.

Det är alla medarbetare som bidrar till vår verksamhet – oavsett vilken roll och tjänst man har så är det alla tillsammans som gör skillnad. Vi vill att alla ska må bra, känna sig friska och tycka att jobbet är meningsfullt. Vi vill hela tiden bli lite bättre som arbetsplats och just nu görs två större förvaltningsövergripande satsningar – Bemanningsenhet och projektet Heja Hälsan.

Inom projektet Heja Hälsan så kommer en ledarskapsföreläsning med tonvikt på det hälsofrämjande ledarskapet att genomföras den 7 oktober. Denna föreläsning kommer att rikta sig till alla chefer inom förvaltningar och bolag. Det kommer också att genomföras en aktivitet i hälsans tecken under v. 40 för alla medarbetare. Den aktiviteten kommer att skilja sig mellan olika förvaltningar och verksamheter och anpassas till de möjligheter och behov som finns i respektive verksamhet.

Bemanningsenheten håller på att byggas upp och planering genomförs i en arbetsgrupp bestående av personalsekreterare, verksamhetschefer, fackliga företrädare och medarbetare.

Inom både Heja Hälsan och Bemanningsenheten är lilla koncernchefsgruppen styrgrupp och fattar beslut som är förvaltningsövergripande.

Vi kommer också att lägga mer fokus på mångfald och jämställdhet under det närmaste året. Det innebär att vi behöver utmana oss själva på många sätt. Dels tror vi att vi är extremt jämställda och att vi inte gör någon skillnad. Genom att vi utgår från det så får förändringar långsamt.  Är det jämställt att vi nu har en organisation där jag och de 3 förvaltningscheferna i kvinnor? Har det någon betydelse?

För 7 år sedan när jag började i Olofström så var de 3 förvaltningscheferna män, 3 vd:ar män och de 2 förbundscheferna män. Idag är de 3 förvaltningscheferna kvinnor, VD:arna män (där förvisso jag nu är koncernVD i Holje holding) och förbundscheferna är en man och en kvinna.  Så trots att vi nu är flera kvinnor så är fördelningen ganska jämn. Tittar vi på Kommunledningen så har vi 6 avdelningar där 3 avdelningschefer är kvinnor och 3 män. Det som vi däremot inte är så nöjda med är att löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Olofströms kommun är stor trots att de högsta chefstjänsterna innehas av kvinnor. Mångfald handlar inte bara om kvinnor och män utan om mycket mer vilket vi behöver jobba extra med.  När det gäller HBTQ- frågor kommer vi att genomföra föreläsningar tillsammans med några andra kommuner – med målsättning att vi inte av okunskap exkluderar människor.

Gör det skillnad om alla tjänster är öppna för alla och vi har en blandning av erfarenheter, bakgrund, kön och nationaliteter? Ju mer vi kompletterar ett team och ju bredare kunskap vi har desto bättre blir vi på att möta framtiden och hantera nutiden. Så det gör skillnad på resultatet i verksamheten och i attityd hos omgivning om vi kör med mångfald i stället för enfald.

I lördags hölls årets Seniormässa vilken var välbesökt. Seniorkonsulten har mycket god uppslutning på de aktiviteter som genomförs bland annat seniorträning på uterummet och bingorundor. I höst planeras via seniorkonsulten också högläsning. På måndag bjuds tidigare medarbetare in till kommunen, medarbetare som gått i pension.

På fritidsgården Växtverket har det igen blivit en efterfrågan att arbeta med musik hos ungdomarna. Så nu börjar Växtverket att iordningställa Musikrummet i samverkan med NBV.

Holjebadet gör hösten entré med olika pass, skolsimskola och simskolor. Vi har en vakant tjänst som badmästare ute, en tjänst som kan sökas via kommunens hemsida frakt ill den 15 september.

648

 

Nya chefer, Servicecenter & kompetenssatsning inom äldreomsorgen och funktionsstöd.

Arbete pågår nu med 2017 års budget samtidigt som vi följer upp pågående år då det också är dags för delårsredovisning.

Idag var första dagen för Johanna Spånér som HR-chef i kommunen. Johanna har dock redan under augusti varit med på koncernchefsmöte och börjat planera för det kommande arbetet. Dagen har tillbringat i möten med medarbetare, mig och ekonomichef samt också ett lite kortare besök på Visit Olofström och på Servicecenter i Folkets hus.

Servicecenter är en del i en hållbar integration där målsättningen är att så tidigt som möjligt göra satsningar för att få så stor effekt som möjligt med de resurser vi har. Viktigt för alla nya invånare som kommer hit men framför allt för att vi ska kunna ha ett samhälle med möjligheter för alla. På servicecenter har alla förvaltningar del i verksamheten och nu har även en socialrådgivare börjat arbeta där. Servicecenter finns på andra våningen på Folketshus.

Margareta Gabrielson, ny förvaltningschef på utbildning, efterträdde Lars-Olof Ludvigsson den 31 augusti kl. 12.00. Just vid det klockslaget var vi på besök på Högavångsskolan så Pekka Kiiskinen blev den första medarbetare som fick träffa Margareta i hennes nya roll. Vi besökte den dagen kost och städverksamheterna och åt lunch på Högavångsskolan.

Margareta har varit runt i många verksamheter och på samtliga förvaltningar nu under sin första tid i tjänsten men fler platser och besök återstår. Själv tycker jag att det har varit mycket givande att vara med på flera av dessa besök då det  tyvärr allt för sällan blir av att jag är ute på  de olika förvaltningarna. Kommer dock att försöka bättra mig på det området så att det blir lite oftare.

 

Socialförvaltningen har fått möjlighet att med statliga medel genomföra en kompetenssatsning i äldre-och funktionsstöd. I äldreomsorgen blev det Hemsjukvård, 100 poäng. All fast personal i hemtjänst och nattpatrull fick en förfrågan om man ville gå. Intresset var stort och det blev 45 personer som anmälde sig och alla ska ges möjlighet att gå. Kom Vux utbildar och vi börjar vecka 36 med en grupp och vecka 37 med den andra. Varje grupp går vid 8 tillfället så avslutningsvecka blir vecka 51.

Inom funktionsstöd arbetar man med att lägga in genomförandeplanerna i Procapita samt utbilda all vårdpersonal i datasystemet.