Heja Hälsan, ledarskap och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Vi börjar nu närma oss 13 300 invånare, 7 personer till så är vi där! Vi rör oss mot vår vision 2025 att vara 14 000 invånare. Vi vill inte bara ha 14 000 invånare – vi vill att alla invånare ska uppleva att det är en bra kommun, både det geografiska området men också den verksamhet som vi bedriver i förvaltningar, förbund och bolag.

Det är alla medarbetare som bidrar till vår verksamhet – oavsett vilken roll och tjänst man har så är det alla tillsammans som gör skillnad. Vi vill att alla ska må bra, känna sig friska och tycka att jobbet är meningsfullt. Vi vill hela tiden bli lite bättre som arbetsplats och just nu görs två större förvaltningsövergripande satsningar – Bemanningsenhet och projektet Heja Hälsan.

Inom projektet Heja Hälsan så kommer en ledarskapsföreläsning med tonvikt på det hälsofrämjande ledarskapet att genomföras den 7 oktober. Denna föreläsning kommer att rikta sig till alla chefer inom förvaltningar och bolag. Det kommer också att genomföras en aktivitet i hälsans tecken under v. 40 för alla medarbetare. Den aktiviteten kommer att skilja sig mellan olika förvaltningar och verksamheter och anpassas till de möjligheter och behov som finns i respektive verksamhet.

Bemanningsenheten håller på att byggas upp och planering genomförs i en arbetsgrupp bestående av personalsekreterare, verksamhetschefer, fackliga företrädare och medarbetare.

Inom både Heja Hälsan och Bemanningsenheten är lilla koncernchefsgruppen styrgrupp och fattar beslut som är förvaltningsövergripande.

Vi kommer också att lägga mer fokus på mångfald och jämställdhet under det närmaste året. Det innebär att vi behöver utmana oss själva på många sätt. Dels tror vi att vi är extremt jämställda och att vi inte gör någon skillnad. Genom att vi utgår från det så får förändringar långsamt.  Är det jämställt att vi nu har en organisation där jag och de 3 förvaltningscheferna i kvinnor? Har det någon betydelse?

För 7 år sedan när jag började i Olofström så var de 3 förvaltningscheferna män, 3 vd:ar män och de 2 förbundscheferna män. Idag är de 3 förvaltningscheferna kvinnor, VD:arna män (där förvisso jag nu är koncernVD i Holje holding) och förbundscheferna är en man och en kvinna.  Så trots att vi nu är flera kvinnor så är fördelningen ganska jämn. Tittar vi på Kommunledningen så har vi 6 avdelningar där 3 avdelningschefer är kvinnor och 3 män. Det som vi däremot inte är så nöjda med är att löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Olofströms kommun är stor trots att de högsta chefstjänsterna innehas av kvinnor. Mångfald handlar inte bara om kvinnor och män utan om mycket mer vilket vi behöver jobba extra med.  När det gäller HBTQ- frågor kommer vi att genomföra föreläsningar tillsammans med några andra kommuner – med målsättning att vi inte av okunskap exkluderar människor.

Gör det skillnad om alla tjänster är öppna för alla och vi har en blandning av erfarenheter, bakgrund, kön och nationaliteter? Ju mer vi kompletterar ett team och ju bredare kunskap vi har desto bättre blir vi på att möta framtiden och hantera nutiden. Så det gör skillnad på resultatet i verksamheten och i attityd hos omgivning om vi kör med mångfald i stället för enfald.

I lördags hölls årets Seniormässa vilken var välbesökt. Seniorkonsulten har mycket god uppslutning på de aktiviteter som genomförs bland annat seniorträning på uterummet och bingorundor. I höst planeras via seniorkonsulten också högläsning. På måndag bjuds tidigare medarbetare in till kommunen, medarbetare som gått i pension.

På fritidsgården Växtverket har det igen blivit en efterfrågan att arbeta med musik hos ungdomarna. Så nu börjar Växtverket att iordningställa Musikrummet i samverkan med NBV.

Holjebadet gör hösten entré med olika pass, skolsimskola och simskolor. Vi har en vakant tjänst som badmästare ute, en tjänst som kan sökas via kommunens hemsida frakt ill den 15 september.

648