På G i kommunkoncernen

Idag är vi 13323 invånare vilket är en minskning sedan förra veckan med 4 personer men en ökning med 153 invånarer sedan årsskiftet. Vi har nu ökat invånarantalet sedan 2012 och är inne på 5 året i rad med en ökad folkmängd. Mest positiva är att medelåldern i kommunen blivit lägre vilket på sikt är viktigt och påverkar en fortsatt ökning.

Ett av våra mål är att öka andelen ekologisk mat som vi serverar inom skola och omsorg. Vi vill kunna bjuda på bra mat – god och nyttig. I förra veckan hade vi inte ”bara” lyckats med att öka andelen ekologisk mat utan också blivit krav-certifierade!

Det absolut viktigaste för att åstadkomma en bra verksamhet är alla medarbetare som jobbar för Olofströms kommun. Vi har en otroligt bred verksamhet och det mesta genomförs manuellt och är beroende av engagerade medarbetare. Målsättningen är att alla ska tycka att de har ett meningsfullt arbete och trivas på jobbet. Ett led för att nå detta mål är att samtliga chefer går nu en utbildning i hälsofrämjande ledarskap, ett arbete som ska märkas i arbetet och på sikt leda till en bättre arbetsmiljö och högre frisknärvaro. Under utbildningen ges uppdrag till respektive chef att genomföra i sin egen verksamhet. Uppdraget för närvarande är att diskutera och hitta vad det är som gör att var och en tycker att det är viktigt/roligt att gå till jobbet.

Under den senaste veckan har också genomförts föreläsning om HBTQ och certifierad inköpare. Just nu pågår medarbetarundersökningen i hela kommunen. Under årets chefsdagar på torsdag och fredag kommer vi bl.a. att lägga upp en plan och metod för det kommande arbetet med resultatet från medarbetarundersökningarna.

På måndag, den 21/11, lanserar biblioteket sin nya hemsida. Några märkbara förbättringar är att hemsidan kommer anpassa sig efter besökarens telefon eller surfplatta, samt att den ska vara enklare att navigera än i den gamla – och snyggare än tidigare!  Kyrkhults bibliotek är nu åter öppet och många av besökarna har verkligen saknat sitt bibliotek.

Ett nytt utegym är nu på plats vid Halens el-ljusspår och inom de närmsta veckorna kommer även ett att dyka upp vid slingan i Kyrkhult. Vi hoppas de kommer att användas flitigt.

Slutbesiktning av Vilbokens nya förskola har gjorts i förra veckan. Projektering av översvämningsvallar och utfyllnad av flygfältet har påbörjats, upphandling ut under februari 2017. Arbetet är planerat att utföras under perioden maj 2017 till maj 2018. Ny värme och ventilation kommer att installeras på Himmelsberget och i samband med det arbetet kommer Olofströmshus att renovera lokalerna med start sommaren 2017 på övre plan.

Engagemang