På G i kommunkoncernen – budget, upphandling, Heja Hälsan, utbildning & ännu mer

Budgeten har nu MBL-förhandlats på central nivå och ska beslutas i KF den 28/11. Ekonomiavdelningen ska sedan ha budget på detaljnivå (4-positioners) från respektive förvaltning och stämma av interna delar och därefter lägga in budgeten så att den finns på plats till årsskiftet 2016/2017.

Inköpssamordnare Mikael Särnevång har nu genomfört flera utbildningstillfällen i certifierad upphandlin. Vid vart tillfälle har det varit ca 60 deltagare. Totalt kommer utbildningen att köras vid 6 tillfällen nu innan årsskiftet. Därefter kommer utbildningen att köras kontinuerligt för nya medarbetare som ska kunna göra inköp.

Ekonomichefen har fått förfrågan från SKL att ingå i deras ekonomichefsnätverk vilket innebär att Olofström är en av de fjorton kommuner som ingår i nätverket.

I väntan på att avropet upphandling bemanningssystem blir klart arbetar bemanningsenheten vidare med introduktionsmaterial och utbildningar för de timvikarierna som kommer ingå i vikariepoolen. Detta sker i samarbete med Malin Gullberg och Karolin Gustafsson. Sanne Persson har också fått i uppdrag att starta en rekryteringsutbildning till våren och kommer göra det tillsammans med Malin Gullberg. Eventuella synpunkter och önskemål gällande rekrytering och introduktion tas tacksamt emot.

Sedan i måndags har lön en praktikant som heter Marianne Pitkänen. Min förhoppning är att hon kommer lära sig lön så hon kan avlasta avdelningen en del administrativt men även vara behjälplig med  lön när det nya bemanningssystemet implementeras som kommer innebära en del arbete även från löns sida. Fungerar det kommer hon även att vara behjälplig på bemanningsenheten.

Lena på Heja Hälsa fortsätter med planering av utbildningar och hur det salutogena ledarskapet ska leva vidare även efter projektets slut. Hon tittar också på att göra om friskvårdsbidraget och hur vi kan få en enklare administrativ process för denna. Hon har också i uppdrag att titta på alla de förslag på åtgärder som Marie Wall tog fram för att se vilka som har mest effekt för de många människorna. När hon är klar med det återkommer jag med er för vidare diskussion. Lena kommer också vara delaktig i arbetet med att ta fram en ny rehabiliteringsutbildning.

På utbildningsförvaltningen pågår planering och arbetet för 2017 års stora satsning Dialogkommun med Skolverket – samt att insatser av  Nationellt Centrum för nyanländas lärande (NC) är igång. Satsningen berör hela grundskolan, samt gymnasiet men kan också implementeras i vuxenutbildningen, men först ut är låg och mellanstadiet. Det är viktigt att poängtera att satsningen kommer på sikt gynna alla elever i Olofströms kommun.  Samtidigt fortsätter allt det fina arbetet som våra IKT-, Matte-, Språk-, och Natur och Teknikpedagoger genomför ute i verksamheterna. Kvalitetsarbetet fortsätter utvecklas och konkretiseras fortlöpande utifrån årshjulet som stärker systematiken.

Olofströms kommun har ett en bra elevhälsa ute på skolorna och  en fortsatt utveckling utifrån elevernas behov sker nu.

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Bemanningssystem, förnyad konkurrensutsättning, 2017-01-01 (planerad avtalsstart)

Mejerivaror (Karlshamn), 2017-02-01

Mobiltelefoner (Sölvesborg och Source Skills AB)

Kommande upphandlingar

Klienter, förnyad konkurrensutsättning

Köks- och serveringsutrustning (Sölvesborg), 2017-02-01 (planerad avtalsstart)

Leasingbilar, förnyad konkurrensutsättning