Sista dagarna i november

 

I måndags hade vi årets sista fullmäktige, ett fullmäktige där beslut togs om kommunalskatt – oförändrad på 22,16 , budget för 2017 där samtliga förvaltningar har fått mer resurser än någon gång tidigare – Kommunstyrelsen/KLF 88 291 tkr, Kultur och fritid 35 339 tkr, Utbildning 268 476 tkr, Socialen 326 234 tkr. Fullmäktige tog även beslut om investeringar och taxor och avgifter för 2017.

cesam

Idag har vi haft Cesam, central samverkan, med facken där vi bland annat diskuterade nytt samverkansavtal, leasingbilar – nya bilar som ska leasas och krav som ska ställas vid upphandling, införandet av krav på rekvisition vid första besöket på företagshälsovården – ett pilotprojekt som inledningsvis gäller för socialförvaltningen,

Nu har vi fått diplomet för Kravcertifieringen – det är så otroligt bra jobbat av våra medarbetare, att på bara några år gått från knappt någon ekologisk mat till att nu ha blivit krav-certifierade! Det är den maten vi bjuder våra barn på och den maten som vi levererar i omsorgen.

 

Alla medarbetare i Olofströms kommun bjuds på julbord av respektive förvaltning. Idag har vi på kommunledningen haft arbetsplatsträff och julbord på folketshus. Det blir en speciell form av arbetsplatsträff när man är runt 100 personer då det inte är möjligt med dialog. Däremot är det bra att vid några tillfällen per år träffas tillsammans, att få inblick i varandras verksamheter och uppdrag. På kommunledningen finns 6 avdelningar och 87 olika verksamheter. Det är en enorm bredd på uppdrag och kompetenser men alla är lika viktiga och alla bidrar till en bra verksamhet.

julapt