Gott Nytt År!

Nu börjar vi närma oss slutet på 2016, ännu ett händelserikt år där vi ökat i invånarantal, utökat verksamheterna och byggt nytt och byggt om. Om du vill få en sammafattande bild av vad som hänt i kommunen under året kan jag rekommendera dig att titta igenom vår adventskalander på Facebook.  Idag är vi 13399 personer och då har vi några dagar kvar på året. Kan bli så att vi kommer upp i 13 400 personer till den 1 januari 2017!  Än så länge är vi 229 personer fler än första januari 2016 och 261 personer fler än den 1 november 2015.

Alla medarbetare har bidragit till en riktigt riktigt bra verksamhet under året!

Det är alltid spännande att påbörja ett nytt år, planer, idéer och nya möjligheter. Vad kommer vi att fokusera på under 2017? Stort fokus kommer att läggas på arbetet med att vara en kvalitetskommun. I det lägger vi bland annat tyngd på digitalisering och tillgång till snabbt bredband.

Arbetet med Heja Hälsan fortsätter då vi är helt övertygade om att genom att ge bra förutsättningar för en ökad frisknärvaro så fortsätter vi att leverera bra vård, omsorg, utbildning, service, mat och mycket annat till kommuninvånare, besökare och företagare i kommunen.

Arbetet med att stärka teknikutvecklingen i kommunen kommer att fortsätta och här tror jag också att det kommer att märkas skillnad när vi nu har Tech tank som en stark aktör och Swerea AB som etablerat sig i Olofström.

Vi har jobbat mycket med den mat vi serverar i kommunen och lyckades inte bara nå målet om andelen ekologiska produkter utan även bli kravcertifierade under året!

Nya invånare betyder också nya bostäder – och det blir det under 2017! Så himla roligt med byggnationerna av lägenheter vid Bommarviken, klara under februari. Detta är en liten del av det som planeras under 2017!

Precis som vi som vi inom kommunkoncernen summerar året som varit och planerar för året som kommer kan det vara nyttigt att göra det även för oss själva. Det är bra att faktiskt fundera över hur året har varit, vad man är nöjd med och vad som man vill göra annorlunda under nästa år. Det är med lite distans till det som varit som man också kan se vad som är viktigt och har betydelse och vad som faktiskt inte har det. Därmed kan man också lägga energin och engagemanget där det gör skillnad och undvika det som tar energi och som faktiskt inte leder framåt.

Vi har tidigare år avslutat året med raketer nära Aniaraparken. I år har vi dock valt att inte lägga pengar på raketer av hänsyn till både miljö och djur. Däremot kommer vi att börja nyårsafton med invigning av vårt nya dricksvatten. Invigningen kommer att genomföras av kommunalråden i Olofström och Bromölla på nyårsdagens morgon i samband med Sylvesterloppet.

Gott Nytt År!!!!!

 

blogg-head-januari

 

 

På G i kommunkoncernen – KLF och Näringslivsbolaget

058

Idag har vi haft folkhälsoråd där vi fick en presentation av E-sport och också om E-sportsprojektet som Kommunstyrelsen fattade beslut om i tisdags. Projektet presenterades av Malin Monas, Dan Rasmusson och Patrik Eriksson. På Välfärdsrådet var även Doris Gustafsson som är ordförande i Brottsofferjouren och berättade om deras verksamhet och organisation. Doris rekommenderade hela välfärdsrådet att se filmen  My Life My Lesson, en dokumentär.

Villbokens förskola är slutbesiktigad och modulerna på Kyrkhultsförskola och Brännaregården skola slutbesiktigas den 20 repsektive den 21 december.

Från och med 1 januari så flyttas ansvaret för vandringsleder mm över från Kultur och fritidsnämnden till Kommunledningen.

Näringslivsbolaget eller snarare näringslivschef Kjell Persson är idag på möte med Länsstyrelsen som handlar om ”nya affärer med Kina”. I år har det startats 44 nya företag fram till och med november. Trots att vi är inne i en extrem hög konjunktur så startar människor företag. Normalfallet brukar vara att det mattas av men så ser det inte ut denna gång.

Näringslivsbolaget planerar att komma igång med företagsskolan för invandrare nu i januari igen om all går i lås. Dessutom så har vi tillsammans med nyföretagarcentrum och ung företagsamhet tagit fram ett utbildningsmaterial som kanske skulle kunna gå på flyktingförläggningen Galaxen om det nu finns en grupp ”entreprenörer”. En studiecirkel på 8 veckor med en till två träffar per vecka.

Under förra veckan firade vi våra ”25-åringar” dvs. de som arbetet för kommunen i 25 år. I år var det följande personer som tackades med medalj, rekvisiton och 3-rätters middag. (Foto från deltagare vid ett av borden. ) Tack alla ni som nu bidragit i 25 år till att skapa välfärd!

KLF – Siw Lundberg, Monica Wiberg, Lena Ericsson, Jarmo Koskela & Marie Ahonen

Socialförvaltningen – Monica Henmyr, Åsa Bolin, Pia Nilsson, Diana Hult, Marie Saar, Inga Håkansson, Berith Bang, Annelie Royson, Maria Johansson

Utbildningsförvaltningen – Cecilia Lennartsson, Anna-Maria Svensson, Stefan Colleen,  Åsa Suua, Annlis Ohlsson, Milan Peraic,  Paula J Karlsson,  Annica Philipsson, Annicka Olsson och   Cecilia Fransson.

Förtroendevald: Jacek Jurkowski (MP), Pirjo Veteli (S), Nils Johan Johnsson (C)

046

På G i kommunkoncernen

Head_advent2 kopia

Vi arbetar vidare mot att bli nominerade till årets kvalitetskommun. En viktig del i kvalitetsarbetet är att följa upp det vi gör för att kunna fatta bra beslut inom olika områden. Viktigt att tänka på är att allt vi gör –  gör vi för de som bor och verkar i Olofströms kommun.

Just nu är brukarundersökningen avseende ekonomiskt bistånd klar och resultaten är inskickade. Enkäten bestod av åtta frågor och det var 33 personer som valde att svara på den. Det var bra resultat på alla frågor och här kommer några av siffrorna. På frågan om det var lätt att komma i kontakt med sin socialsekreterare svarade 87 % att det var det. Hela 97 % tyckte att det var lätt att förstå den information de fick från socialsekreterarna. Det var 72 % som upplevde att deras situation förändrats i positiv riktning sedan de fick kontakt med ekonomiskt bistånd.

Även inom Äldreomsorgen pågår arbete ute i grupperna med att analysera resultaten från Öppna Jämförelser. Varje grupp får sedan göra sin handlingsplan utifrån sina resultat. .

Det har gjorts en översyn vad det gäller bemanningen, både i hemtjänsten och i särskilt boende. Resultatet av denna är att det kommer att bli vissa justeringar mellan grupperna. Bakgrunden är att vi måste se till att alla grupper har samma förutsättningar att klara sitt uppdrag.

Sjuksköterskorna som arbetar på obekväm arbetstid har tidigare utgått från gula villan. From V49 kommer de att utgå från Brännaregården.

Maria Håkansson ny arbetsterapeut kommer att arbeta 50 % till våren.

Cura individ som är ett internatboende för ungdomar med funktionsnedsättning köper tjänster från vår verksamhet och sjuksköterskan Pernilla arbetar 50 % med Cura. MAS har även ansvar för verksamheten. Ett bra samarbete har etablerats.

Navigatorcentrum hade öppet under skyltsöndagen. Många kom in och tittade på våra lokaler och fick information om våra verksamheter. Vi sålde ett urval av Syservice alster och det var stor åtgång. Det bjöds på sångunderhållning av våra ungdomar och man fick även prova på e-sport.

Nu finns det en ny broschyr från kommissionen om Youth Employment Initiative (PO3), där vi glädjande ser det svenska socialfondsprojekt Blekinges Unga Lyfter 2.0 finnas med. Följ länken för att läsa broschyren http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7940&type=2&furtherPubs=yes

En grupp med chefer och medarbetare inom Funktionsstöd har fått några timmars undervisning i lågaffektivt bemötande. Mycket spännande och lärorikt. Det bygger på Bo Heijlskov Elvéns och Ross W Greens filosofi. ”Människor som kan uppföra sig gör det.” Som personal måste vi se att det är vi som har ett problem, inte personen med beteendet. Flera personalgrupper har gått utbildningen under hösten och påtalat vikten av att resterande personal och chefer fick en inblick i metoden för att kunna sprida kunskapen.

Den dagliga sysselsättningen Stegett har växt ur sina lokaler på Bredgatan. Nya lokaler för verksamheten kommer inom kort att presenteras. De lokaler man tittat på är mycket bra för ändamålet. Stegett använder lokalerna halvtid och socialförvaltningens ledningsgruppen ser över hur lokalen kan användas på andra tider.

Sjuksköterskorna som arbetar på obekväm arbetstid har tidigare utgått från gula villan. From V49 kommer de att utgå från Brännaregården. Maria Håkansson ny arbetsterapeut  kommer att arbeta 50 % till våren.

Cura individ som är ett internatboende för ungdomar med funktionsnedsättning köper tjänster från vår verksamhet och sjuksköterskan Pernilla arbetar 50 % med Cura. MAS har även ansvar för verksamheten. Ett bra samarbete har etablerats.

Under perioden fram till den 31 december pågår resultat- och utvecklingssamtal. Vill påminna om detta då vi närmar oss årsskiftet med stormfart. Underlag för samtalen finns på intranätet under fliken medarbetare. Just nu pågår arbete med att ta fram annat underlag men detta kommer att vara klart inför hösten 2017 så det är fortfarande de gamla mallarna som ni får använda som underlag.