Januari 2017

 

Under januari pågår 3 år parallellt och intensivt. Dels så summerar vi 2016 och vi planerar för 2018. Men framför allt så har det nya året startat och det började vi med att öppna kommunens nya förskola i Vilboken. De första barnen började den 11 januari och nu är det fyra avdelningar i den nya förskolan. Även Kyrkhult förskola har fått ytterligare utrymme genom ny modul.

Olofströms hus har nominerats till de tre bästa företagen i Sverige och har nu fått resultatet från Go4 Gold och kundenkäten. Under veckan startade också odlingskurs för hyresgästerna. Ombyggnation pågår även i Salong Vackers lokaler på Norra Brogatan där salongen nu kommer att utökas med ett spa.

När det gäller nybyggnation så finns ett stort intresse för vårt nya bostadsområde Övre Strandplan. I dagsläget har vi 20 intressenter uppsatta på kö.

Föreningen Midvinterton firar tio år i Olofström. Detta uppmärksammas med en spännande jubileumsfestival i Folkets hus lördagen den 11 februari. I programmet finns bland annat Ulrika Bodén med Ahlberg, Ek & Rosvall och det internationellt uppmärksammade malmöbandet Taraband. Båda konstellationerna blev nyligen nominerade till Manifestgalan i kategorin ”Årets folk”. Självklart blir det även folkmusik för de allra yngsta. Musikäventyret Dockedansen inleder vårens lördagsstunder på biblioteket.

Även nu under 2017 har vi möjlighet att göra extra satsningar för att direkt eller indirekt underlätta integrationen. En av dessa satsningar är en integrationsbibliotekarie där Evelina Wahlgren internrekryterades. Hennes jobb kommer att bli att planera olika aktiviteter för att främja nyanlända barns och ungas språkutveckling och stimulera deras föräldrar att läsa för sina barn, bland annat med hjälp av bokpåsar och sagostunder. Hon ska även uppmuntra de nyanlända föräldrarna att ge sina barn ett modersmål och öka deras möjligheter att bli bärare av två kulturer samt att vi vill öka de nyanländas barn och vuxnas intresse för böcker.

648

Nya verksamhetschefen Elivin Jakus har tillträtt sin tjänst på Växtverket.

Ett arbete som pågått hur länge är hur vi ska hantera risken för översvämning hos Volvo och i samhället. Från kommunens sida så är det dels OKAB med vd Per-Ola Svensson och dels Sven Olofsson som trots pension arbetar vidare med att hitta lösningar tillsammans med Volvo. Nu börjar ansökan med åtgärder att bli färdig och beräknas kunna skickas in under maj månad om allt går bra. Många förslag på placering har diskuterats och utretts. Alla förslag av placering påverkar på något sätt.

Vi är nu också medlemmar i ytterligare ett kommunförbund – Sydarkivera. Förbundet kommer att hantera vårt digitala arkiv och vi arbetar aktivt för att så mycket som möjligt lagras i digital form. Allt ska bevaras i ursprungsformatet och det innebär att ju mer vi utvecklar våra processer och digitaliserar desto mindre blir det i pappersformat. I fredags genomfördes utbildning i informationshantering för arkivansvariga och arkivredogörare tillsammans med Karlshamns kommun och Sydarkivera.

Under kommande vecka så kommer SMART-gruppen, dvs koncernchefsgruppen tillsammans med ordförandegruppen, att arbeta i två dagar med vad vi vill fokusera på i kommunens kvalitetsarbete och personalstrategi under de närmast kommande åren.