På G i kommunkoncernen – kompetensförsörjning, pågående upphandlingar mm.

Kompetensförsörjningen är en otroligt viktig fråga för oss. Målsättningen är att både kommun och företag ska kunna få den kompetens som behövs för verksamheterna och att våra invånare ska kunna få bra jobb.

De medarbetare vi har idag är de absolut viktigaste och vil vill att alla våra medarbetar ska veta att de alla bidrar till att skapa välfärd och ett bättre samhälle för våra invånare, alla ska känna till våra övergripande mål, vision och värdegrund. Vi arbetar på många olika sätt med detta och arbetar särskilt med att stärka och förbättra arbetsmiljön. Just nu pågår bl.a. en utbildningsserie för samtliga ledare inom kommunkoncernen gällande ett hälsofrämjande ledarskap. Men det är inte ”bara” kompetensutveckling i ledarskapet som har betydelse utan att vi har och kan erbjuda kompetensutveckling på olika sätt för alla medarbetare. Kompetensutveckling behöver inte bara vara färdiga utbildningar utan kan också vara studiebesök eller liknande. Vi kan också erbjuda de som väljer att studerar på distans vid högskola hjälp med studentlitteratur och tid för tenta.

 

På Utbildningsförvaltningen kommer förskolechefer, rektorer och stabspersonal att ha en gemensam pedagogisk afton idag, den 8 feb,  där kvalitetsarbetet är i fokus.

För samtliga som köper in och eller upphandlar varor och tjänster genomförs certifierad upphandlare av vår inköpare Mikael Särnevång. Nästa utbildningstillfälle för nya certifierade beställare hålls den 15/2 och kommer att genomföras under ytterligare tre tillfällen under året; vi återkommer med datum.

Vi startar nu upp ett projekt gällande trainee-tjänster för personer med högskoleutbildning eller motsvarande. Projektet riktar sig under detta året till utlandsfödda med utländsk examen – men målsättningen är att under året bygga upp en modell som vi kan använda under kommande år alla med en examen i svensk eller utländsk högskola.

När det gäller näringslivet så jobbar vi på olika sätt med kompetensförsörjning nu och i framtiden. Jag återkommer till Techtank längre ner i texten. När det gäller hur vi som kommun arbetar för att ge våra barn möjlighet att skapa en framtid med jobb och bidra till att våra företag kan driva en bra verksamhet i kommunen så pågår även här mycket. I början av denna vecka träffads Sara, Kjell-Åke och jag för att stämma av och diskutera hur vi jobbar framåt med skapa intresse för de tekniska yrkena och hur vi kan jobba i samverkan med näringslivet.  Igår genomfördes den årliga teknikmässan.

Via Techtank kan vi också köra utbildningar tillsammans med näringslivet. Vi har flera medarbetare som kommer att delta i utbildning för de som leder utan att vara chefer och nästa vecka arrangerar Techtank en utbildning på Volvo i SWE (vilket kan vara intressant ur ett LEAN-perspektiv), läs mer här: https://bokning.techtank.se/utbildningar/verksamhetsutveckling/3743-swe-simulated-work-environment/

Techtank har nu slutfört arbetet med 2017 års verksamhetsplan. Teknikföretagen växer kraftigt och optimismen inför 2017 är mycket god. Då 70% av Techtanks medlemmar har svårt att hitta rätt kompetens kommer denna fråga bli en av de viktigaste under 2017.

Många rekryteringar pågår just nu. Vi genomför se sista intervjuerna avseende koststrateg denna vecka. Ny rektor på Vilboken är rekryterad, Eva Areschoug Mårtensson, som börjar hos 31 mars. Vi söker kontinuerligt timvikarier inom kost- och städavdelningen. Vi söker även en vikarierande personalsekreterare till HR-avdelningen för 2017. Ytterligare och aktuella tjänster finns på vår hemsida.

Det har varit flera om- och tillbyggnader inom skolan under det senaste året och Ekerydsskolans elever är på gång att flytta upp till Brännargården efter renoveringar och tillbyggnader. När barnen flyttar upp i v.9 kommer vi dock att ha kvar arbete i köket vilket innebär att det kan bli vissa utmaningar under v.9 och 10 gällande maten.

Årsbokslutet börjar nu klart och kommer att tas upp på Au den 14 februari.

Vi har under en tid haft problem med fakturahanteringen, problem som inneburit mycket extraarbete för ekonomiavdelningen. De tidigare 600 fakturona som inte lästes in har blivit inlästa genom manuellt arbete från Unit4:s sida. Problemen med att vissa fakturor inte kommer inte är emellertid inte lösts och vi har ett pågående ärende hos unit4 för att lösa detta. Fortsatt extraarbete för ekonomiavdelningen att hålla koll på vad som går in och inte. Stort missnöje med att Unit4 inte har löst detta ännu. Även arbete med införande av periodiska fakturor pågår.

Upphandlingar – Nytecknade avtal

Mejerivaror RP Frukt 2017-02-01 – 2019-01-31 med option på 1 + 1 år

Profilprodukter Svens Profil & Reklam AB 2017-02-01 – 2019-01-31

 Avbruten upphandling  Köks- och serveringsutrustning

 Pågående upphandlingar (när annonsering har skett) Leasingbilar, förnyad konkurrensutsättning, 2017-02-01 (planerad avtalsstart)

Kommande upphandlingar Bevakningstjänster (OHAB), 2017-04-01 (planerad avtalsstart), ONAB deltager, Klienter, förnyad konkurrensutsättning, Köks- och serveringsutrustning (Sölvesborg), Laddsystemlösning (Karlshamn)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s