Befolkning och årets eldsjäl

Vision

År 2025 ska vi enligt vår vision vara 14000 invånare – och vi rör oss hela tiden mot visionen! Idag är vi 13 427 personer, 2 fler än förra veckan, plus 1 på födelsenetto, plus 1 på flyttnetto och noll på invandringsnetto.

Vi har idag diskuterat vem som blir årets eldsjäl, en jury med representanter från förvaltningar och bolag. Årets eldsjäl ska vara bosatt i Olofström, gjort något speciellt för bygden och arbeta ideellt. Vem som blir årets eldsjäl avslöjas dock inte idag utan på valborgsmässoafton.

Under eftermiddagen har vi haft Blekinge Väst, kommunchefer, kommunstyrelseordförande och opposition för de tre västkommunerna. På agendan var Räddningstjänstens och Miljöförbundets budget samt diskussion om ny brandstation i Karlshamn.

 

 

 

 

Glad Påsk! – digitalisering och integration

gladpåsk.png

En ovanligt kort arbetsvecka för många av oss – men inte för alla. Tänker på de som arbetar på kvällar, nätter och helger – och det extra pussel som behöver läggas för att få tid med familj och vänner.

I går avslutades sista dagen för den gemensamma introduktionen i kompetensförsörjningsprogrammet med bl.a. diskussioner om hur vi kan förkorta och förbättra integrationen. Många goda idéer och tankar lyftes och också självklarheter – som att fråga, att inte prata om invandrare utan med dem. Önskemål lyftes om att lära sig mer om svensk kultur, seder och bruk. Jag funder då över om det är så att vår vilja att inte säga fel saker och att inte påtvinga någon något gör att vi i stället för att inkluderar ofrivilligt exkluderar?
Jag hör och läser också ofta att det inte finns någon svensk kultur eftersom det vi gör, det vi firar, det vi äter och vårt sätt att bete oss kan härledas till andra kulturer och länder. Men att det går att härleda till något till annat land innebär inte att vi inte har en kultur, utan att vi har tagit till oss vissa delar och på det sättet bygger vi kulturer.  Detta sitter jag och tänker på samtidigt som jag precis genomfört en uppföljning som Regeringskansliet skickat ut om hur vi uppfyller lagkraven vad gäller nationella minoriteter och minoritetspråk. De fem skyddade minoriteterna är judar, samer, romer, tornedalingar och sverigefinnar och minoriteternas kultur är en del av svenskt kulturarv. Alla vi som lever i Sverige idag – det är vi som är samhället och vi påverkar vår kultur och bygger också kultur tillsammans. Det som är typiskt svenskt idag var inte typiskt svenskt för 100 år sedan, delar var det – men vi förflyttar oss hela tiden och det kommer vi att fortsätta göra.  Vi har inte råd att skapa och bibehålla ett vi och dom, att exkludera någon grupp eller människa oberoende av orsak och vi har alla ett stort ansvar och också en stor möjlighet att göra skillnad i våra möten med bla. kollegor, invånare och besökare.

I onsdags var jag på möte på Netport gällande digitalisering och bredband som då handlade om att ta fram en regional strategi för digitalisering och infrastruktur.

När det gäller kommunens digitalisering så köpte vi in det nya ärende och dokumenthanteringssystemet Ephorte. Då var vår förhoppning att vi snabbt skulle implementera systemet för att sedan direkt gå vidare med digitaliseringen av olika processer. Nu har implementeringen av Ephorte tagit längre tid än beräknat. Detta i sig borde inte förvåna för om vi har lärt oss något under åren så är det att implementeringar av i synnerhet datorsystem alltid tar längre tid och kräver mer resurser än vi har beräknat. Nu är i alla fall alla förvaltningar och nämnder klarar och jobbar i systemet och de flesta handläggare har också kommit in i systemet och använder det.

Digitaliseringen är det som oftast nämns som en av lösningarna av välfärdens utmaningar framöver, det är den lösning som ska minska kostnaderna och också till viss del ersätta vissa moment som nu utförs av människor. Arbetet med att ta fram en strategi för digitaliseringen för Olofström är påbörjat, en kartläggning av var vi är har påbörjats och nästa steg är en dialog om var vi ska och därefter en plan för att ta oss dit. Det arbetet ska vara klart under 2017. Uppdraget att ta fram en strategi för digitalisering har IT-chef Fredrik Anderberg och administrativ chef Anna-Karin Johansen.  IT-rådet som består av representanter från förvaltningar och bolag ar arbetsgrupp och ledningsgruppen med bl.a förvaltningschefer är styrgrupp i arbetet att ta fram förslaget. Så snart resans mål och resvägen är klar så kör vi så det ryker!

Önskar en Glad Påsk!

gladpåsk

 

Nu är vi igång med kompetensförsörjningsprogrammet!

kompetensutvecklingsprogram deltagare.jpg

Idag startade vi upp programmet med 10 deltagare som kommer att genomgå en introduktionsvecka här i kommunhuset. De som deltar kommer i nästa vecka att börja på sina respektive arbetsplatser som finns inom samtliga fyra förvaltningar och i två av våra helägda bolag.

Under förmiddagen så diskuterade vi det kommunala uppdraget och den kommunala kompetensen, vad en kommun får göra och vad en kommun ska göra. Vi pratade organisation, styrning,  mål och vision för Olofströms kommun. Två av deltagarna kommer jag även fortsättningsvis att ha mycket kontakt med då dessa kommer att jobba på kommunledningsförvaltningen men även övriga kommer jag att träffa kontinuerligt då vi kommer att ha ett morgonmöte inbokade var vecka med hela gruppen, möten där jag eller annan av cheferna kommer att turas om att hålla i.

Programmet är inledningsvis 6 månader och kan sedan förlängas ytterligare 6 månader. Det som är gemensamt för de som deltar i programmet är att de alla har gedigna universitets/högskoleutbildningar från andra länder än Sverige.

De personer som vi hälsar varmt välkomna idag är –

  • Wajeh Al Tawel – Högavångskolan
  • Sana Horbuli – Biblioteket
  • Elyas Baraki – Kommunledning, övergripande
  • Abdulbaset Khaled – Samhällsutvecklingsavdelningen
  • Wahib Zayound – Nordenbergsskolan
  • Feras Abu Erimesh – Kraftbolaget
  • Lubna Qasem – Olofströmshus
  • Alaa Eddin Alijumaa Aldiab – Samhällsutvecklingsavdelningen
  • Mohamad Tamer – Jämshögs/Gränums skolområde
  • Sovdat Mukueva – förskolan

171

Flaggning

Flagga halv stång

Det som hände i Stockholm igår fick tiden att stanna till för oss alla en liten stund.

Vi flaggar på halv stång vid kommunens officiella flaggstång vid kommunhuset idag. Vi flaggar för att visa vår medkänsla för de som drabbats och deras anhöriga och mot angreppet mot vårt samhälle.

Bemötande – hur hälsar vi på varandra?

Det vi verkligen har insett under åren är betydelsen av värdegrund – att det faktiskt är värdegrunden som är grunden till en bra arbetsmiljö för medarbetare och ledare, att det är grunden för en bra fungerande verksamhet och att det också är grunden för allt utvecklingsarbete. Att arbeta med värdegrund är ingen quick fix och inget som ger omedelbart resultat utan det kräver kontinuitet och uthållighet då det inte bara handlar om att ha ord – utan var orden innebär för oss i Olofströms kommun.

Vår värdegrund Mod, Engagemang, Delaktighet och Kvalitet är bemötandet viktigt. Just i fråga om bemötande har jag fått frågor om hur vi hälsar på varandra. Sättet vi hälsar på är inte avgörande men att vi hälsar på alla vi möter och att vi hälsar på samma sätt oberoende av kön är däremot av största vikt. Jämställdhet och jämlikhet gör vi aldrig avkall på och väljer jag att ta i hand när jag hälsar så gör jag det oberoende av kön. Ingen av våra medarbetare ska uppleva sig blir annorlunda bemött på grund av sitt kön. Samma värdegrund gäller i alla våra möten och det innebära så klart att när vi möter invånare, kunder, brukare etc. så får de samma bemötande oberoende av om de är kvinnor, män eller binära. Ett bra bemötande handlar om att mötas med respekt.

 

 

 

 

 

 

 

April – vår och på väg mot påsk

Nu är vi redan inne i april. Vi inledde 1:a april med ett strömavbrott i delar av Olofström/Jämshögs-området. Avbrottet berodde på kabelfel som i sin tur gjorde att en större transformator i Pilen (Vilboksområdet) löstes ut.

Mycket planering denna period – planering inför budget 2018, planering verksamhet 2018, planering sommar, planering investering och just nu planerar vi för att köra igång vårt första kompetensförsörjningsprogram. De som kommer att delta i programmet är personer som har en utländsk högskoleutbildning. Programmet är upplagt så att det kommer att vara i genomsnitt 75 % arbete och 25 % utbildning/kompetensutveckling.  En utvärdering kommer att ske och om det fungerar bra kommer detta att kunna bli en del i arbetet med kompetensförsörjning även på sikt och då omfatta även personer med svensk högskoleutbildning. Just detta projekt finaniseras

Planering pågår också inför påsk, påskdekorationerna ska upp med tuppar, höns och kycklingar. Däremot kommer vi inte att använda fjädrar utan i stället remsor av tyg.

I eftermiddag är det KS med bl.a. en allmän information från Polisen, fråga om gratis sand för boende i kommunen vid halka (vilket förhoppningsvis inte blir aktuellt med förrän om drygt 6 månader) och medfinansiering för renovering av Vilshults medborgarhus.

Bredband

Kraftbolaget arbetar kontinuerligt med att gräva och förbereda för bredband. Nu har 29 stycken tecknat i Gränum och grävningen är klar, rör lagda och det är dags för fiberblåsning. Samma vad gäller Gaslunda men det är 15 stycken som tecknat där och som nu ska anslutas. 18 stycken har tecknat i Bytaremåla och 7 stycken i Rislycke. Grävning har påbörjats för att kunna ansluta dessa.

gula-blommor-mc3a5l.jpg