Heja hälsan, arbetsmiljö och kommande upphandlingar

Vad motiverar oss att gå till jobbet och vad gör att vi inte känner efter en extra gång om vi är friska nog att gå dit?

Vi arbetar med många åtgärder för att få en arbetsplats med många friska pigga medarbetare och vi pratar om arbetsmilön, arbetsbelastning och orsaker till att vi inte mår bra. Men det som är mer intressant är varför vi mår bra och vad vi mår bra av. Vi har nu under det senaste året arbetat med ett salutogent ledarskap och vi förflyttar oss framåt, sakta men säkert. Alla kommunkoncernens chefer har gått utbildning i det salutogena ledarskapet och också deltagit i en föreläsning genomförd av RSFL gällande normkritiskt tänkande. Jag tror att vi alla har en bild av hur fria vi är från värderingar och förutfattade meningar – men det är i teorin. I verkligheten måste vi utmana oss själva och våra tankar hela tiden. När vi genomförde den senaste medarbetarundersökningen så fanns det förutom ”man” och ”kvinna” också möjlighet att fylla i ”icke binär” i de fall man varken känner sig som man eller kvinna. När vi tittar på resultatet från vår medarbetarundersökning så är resultatet sämre generellt om man jämför icke binära med de som fyllt i man eller kvinna i kommunen. Här behöver vi arbeta mer och bättre för det handlar om medvetenhet och eftertanke – där en enstaka föreläsning kan vara en bra början men där det definitivt inte räcker.

Jag har varit med på flera olika arbetsgruppers arbetsplatsträffar den senaste tiden och när vi pratat om vad som motiverar att gå till jobbet så är det varken lön eller arbetsledning som är det som motiverar – utan det är kollegor/arbetsteamet och att man känner meningsfullhet och upplever att man inte kan vara borta utan att det gör stor skillnad och kanske också drabbar resten av teamet. Jag menar dock inte att det räcker med bra kollegor, att den psykiska arbetsmiljön ska ersätta den fysiska, och inte heller att vi inte ska bortse från arbetsbelastningen. Dessa delar är viktiga och i längden en förutsättning för att teamet ska fungera bra men tillhörighet i en grupp, ett team, att få vara en del av en helhet har så stor betydelse.  Det är något vi alla kan tänka på, att inkludera och att se varandra.

Arbetet med en hälsosam arbetsplats är pågående och never ending – och vi har nu också fått besked om att vi tilldelats medel från ESF-fond med 3,8 miljoner kronor för det fortsatta arbetet i Hela Hälsan – Heja Hälsan 2.0. Mer information kommer framöver från HR-chefen och HR-avdelningen.

En del i arbetsmiljöarbetet är strävan efter att var chef inte ska ha för många medarbetare för att det ska finnas tid och möjlighet att vara närvarande. Detta arbete pågår och inom omsorgen delas nu Brännaregården på två chefer. Monica Henmyr är kvar och kommer att vara chef på plan 1, samt 2c och d. Ulrica Thiel kommer den 21/8-2017 och kommer att ansvara för 2a och b, plan 3 samt natten.

På Återbruket kommer vi att starta en ”butik i butiken” där vi kommer att sälja egenproducerade alster. Förhoppningen är att den delen kan starta redan under vecka 21. I framtiden hoppas vi även att kunna sälja renoverade möbler med mera.

Det länsgemensamma ESF-projektet SKAPA KOMP startar upp den 7 juni. Det innebär bland annat att alla på länets arbetsmarknadsenheter kommer att få en coachutbildning så att vi får en gemensam plattform att stå på.

En delegation från Enschede i Holland har varit i kontakt och vill komma och se hur vi arbetar i Olofström med bland annat arbetslösa ungdomar, äldreomsorg och skola. Studiebesöket kommer förmodligen att äga rum i oktober.

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Bevakningstjänster (OHAB), 2017-07-01 (planerad avtalsstart), ONAB deltager

Chromebooks, 2017-08-17

Kemtekniska produkter, städmaterial, handskar, mjukpapper och engångsmaterial, 2017-10-01

Trådlöst nät – accesspunkter och controller, 2017-04-01 (överprövad)

Övre Strandplan, Etapp 1, 2017-06-15

 

Kommande upphandlingar

Klienter, förnyad konkurrensutsättning

hejahälsanfriskvård

 

Nässelfrossa, byggnation & strategi för hälsa

Foto nässelfrossa 2017

Från och med idag kan du boka evenemang på nässelfrossa – www.nasselfrossa.se  Det brukar gå ganska snabbt innan en del evenemang är helt fullbokade.

Nu börjar alla löner bli klara i kommunen och lönesamtal ska genomföras på kort tid för att löner ska kunna betalas ut i junilönen.

I tisdags hade nämndadministrationen besök av kollegor från andra kommuner gällande i huvudsak registrering och ärendehantering. Jag hade möjlighet att få träffa deltaganar – alltid spännande att höra om andra kommuner och få lite ny input.

I förra veckan träffade Blekingekommunerna och landstinget SKL i Karlshamn på Kreativum gällande strategi för hälsa. Länge tänkte jag att juridiken är grunden för ett jämlikt samhälle men har insett att det inte räcker långt, att det snarare är ramen att jobba inom. Som kommun och landsting har vi enorma möjligheter att påverka och möjliggöra men resultatet är idag inte en jämlik hälsa. Om vi har många i vårt samhälle som inte upplever att de kan påverka sitt eget liv eller är en del av samhället så är det en enorm förlust för var person som hamnar utanför men det är också en förlust och en risk för hela samhället. Vi har inte råd att tappa en enda unge i utanförskap eller maktlöshet. Lyssnade på en föreläsning för några månader sedan som handlade om att lärare redan i första klass kunde säga vilka barn som riskerade att gå ur grundskolan med ofullständiga betyg – men ändå gjordes den större satsningen först på högstadiet när samma barn riskerade att bli utan behörighet till gymnasiet. Utanförskapet började redan med läsningen, att vi behöver säkerställa att alla barn som går ur åk 1 kan läsa bra. Om vi alla skulle bestämma oss för att det är ett gemensamt mål vi har – skulle det påverka möjligheten att gå ut åk 9 och vara behörig att läsa på gymnasiet?  Och det i sin tur innebära att man klarar och orkar gå ut gymnasiet med betyg i alla ämnen?  Det skulle ta tid att få fram resultatet men skulle vara möjligt att mäta effekter även under åren mellan åk 1 och åk 9. Det skulle definitivt vara värt att arbeta för.

Denna vecka starar renoveringsarbeten upp på Ekerydsskolan och upphandling av modul för förskolan i Jämshög påbörjas.

Arbetet med att ta fram Naturvårdsplan och Friluftsplan går igång nu och vi har en projektanställd inne, Jesper Andersson, som skall hjälpa oss med detta. Finansiering sker genom statligt bidrag från länsstyrelsen.

 

 

 

Galaxen kommer att avvecklas

Behovet av asylboende minskar och enligt de prognoser som Migrationsverket arbetar efter kommer minskningen att fortsätta fram till 2019. Det har bl.a lett till att Migrationsverket beslutat att avveckla ytterligare 78 boende mellan 20 maj och 20 september i år. Ett av de boende som kommer att avvecklas är Galaxen i Kyrkhult där det idag bor 160 personer. Anläggningen kommer att avvecklas nu under våren och stängas den 30 juni. De som bor på anläggningen idag kommer att flyttas ut till annat boende.

Kvalitet, skatteprognos & lönesättning

Kvalitet är ett av de fyra ord som ingår i vår värdegrund. Ja egentligen så är det också en effekt av att vi arbetar och följer de övriga tre värdegrunderna mod, engagemang och delaktighet. Vi har stort fokus på att vi själva ska leverera med kvalitet men det handlar också om andras kvalitet, att vi ställer krav på kvalitet när det är vi som är kunder.

När vi köper in varor och tjänster så ställer vi krav vid upphandling. Ofta lägger vi ner ett stort arbete på att specificera det vi vill ha – och de krav vi ställer kostar pengar. Jag skulle dessutom vilja påstå att vi är bra på att ställa krav på kvalitet vid upphandling i de allra flesta fall. Det som vi däremot behöver bli bättre på är att följa upp och också att säga ifrån om och när vi inte får den kvalitet eller det pris vi avtalat om. Här krävs ett engagemang och i bland också mod för att ställa kraven. Om vi inte får det vi har beställt så ska vi reklamera till leverantören men det är också viktigt att vi kontaktar inköpssamordnare i de fall det är aktuellt. Det ger oss möjlighet att få det vi avtalat om och betalar för och det ger också den som levererar till oss möjlighet att bli bättre.

Invånarantalet fortsätter och växer vilket dels innebär att vi har behov av större utrymme för våra verksamheter och fler bostäder för våra invånare. En positiv effekt är att vi i den senaste skattprognosen som kom förra veckan får mer pengar och det preliminära resultatet för 2018 då går från 2,4 mkr till 11,4 mkr. Skillnaden beror bl.a. på det större antalet barn som nu ger 587 kr bättre utfall per invånare i kostnadsutjämningen och även övriga delar i kostnadsutjämningen har förbättrats med 136 kronor per invånare.

Arbetet med lönesättning pågår nu, först ska facken godkänna förslagen och därefter kommer var chef att meddela ny lön. Vi arbetar för att ny lön ska kunna betalas ut på junilönen.