Kvalitet, skatteprognos & lönesättning

Kvalitet är ett av de fyra ord som ingår i vår värdegrund. Ja egentligen så är det också en effekt av att vi arbetar och följer de övriga tre värdegrunderna mod, engagemang och delaktighet. Vi har stort fokus på att vi själva ska leverera med kvalitet men det handlar också om andras kvalitet, att vi ställer krav på kvalitet när det är vi som är kunder.

När vi köper in varor och tjänster så ställer vi krav vid upphandling. Ofta lägger vi ner ett stort arbete på att specificera det vi vill ha – och de krav vi ställer kostar pengar. Jag skulle dessutom vilja påstå att vi är bra på att ställa krav på kvalitet vid upphandling i de allra flesta fall. Det som vi däremot behöver bli bättre på är att följa upp och också att säga ifrån om och när vi inte får den kvalitet eller det pris vi avtalat om. Här krävs ett engagemang och i bland också mod för att ställa kraven. Om vi inte får det vi har beställt så ska vi reklamera till leverantören men det är också viktigt att vi kontaktar inköpssamordnare i de fall det är aktuellt. Det ger oss möjlighet att få det vi avtalat om och betalar för och det ger också den som levererar till oss möjlighet att bli bättre.

Invånarantalet fortsätter och växer vilket dels innebär att vi har behov av större utrymme för våra verksamheter och fler bostäder för våra invånare. En positiv effekt är att vi i den senaste skattprognosen som kom förra veckan får mer pengar och det preliminära resultatet för 2018 då går från 2,4 mkr till 11,4 mkr. Skillnaden beror bl.a. på det större antalet barn som nu ger 587 kr bättre utfall per invånare i kostnadsutjämningen och även övriga delar i kostnadsutjämningen har förbättrats med 136 kronor per invånare.

Arbetet med lönesättning pågår nu, först ska facken godkänna förslagen och därefter kommer var chef att meddela ny lön. Vi arbetar för att ny lön ska kunna betalas ut på junilönen.