Nässelfrossa, byggnation & strategi för hälsa

Foto nässelfrossa 2017

Från och med idag kan du boka evenemang på nässelfrossa – www.nasselfrossa.se  Det brukar gå ganska snabbt innan en del evenemang är helt fullbokade.

Nu börjar alla löner bli klara i kommunen och lönesamtal ska genomföras på kort tid för att löner ska kunna betalas ut i junilönen.

I tisdags hade nämndadministrationen besök av kollegor från andra kommuner gällande i huvudsak registrering och ärendehantering. Jag hade möjlighet att få träffa deltaganar – alltid spännande att höra om andra kommuner och få lite ny input.

I förra veckan träffade Blekingekommunerna och landstinget SKL i Karlshamn på Kreativum gällande strategi för hälsa. Länge tänkte jag att juridiken är grunden för ett jämlikt samhälle men har insett att det inte räcker långt, att det snarare är ramen att jobba inom. Som kommun och landsting har vi enorma möjligheter att påverka och möjliggöra men resultatet är idag inte en jämlik hälsa. Om vi har många i vårt samhälle som inte upplever att de kan påverka sitt eget liv eller är en del av samhället så är det en enorm förlust för var person som hamnar utanför men det är också en förlust och en risk för hela samhället. Vi har inte råd att tappa en enda unge i utanförskap eller maktlöshet. Lyssnade på en föreläsning för några månader sedan som handlade om att lärare redan i första klass kunde säga vilka barn som riskerade att gå ur grundskolan med ofullständiga betyg – men ändå gjordes den större satsningen först på högstadiet när samma barn riskerade att bli utan behörighet till gymnasiet. Utanförskapet började redan med läsningen, att vi behöver säkerställa att alla barn som går ur åk 1 kan läsa bra. Om vi alla skulle bestämma oss för att det är ett gemensamt mål vi har – skulle det påverka möjligheten att gå ut åk 9 och vara behörig att läsa på gymnasiet?  Och det i sin tur innebära att man klarar och orkar gå ut gymnasiet med betyg i alla ämnen?  Det skulle ta tid att få fram resultatet men skulle vara möjligt att mäta effekter även under åren mellan åk 1 och åk 9. Det skulle definitivt vara värt att arbeta för.

Denna vecka starar renoveringsarbeten upp på Ekerydsskolan och upphandling av modul för förskolan i Jämshög påbörjas.

Arbetet med att ta fram Naturvårdsplan och Friluftsplan går igång nu och vi har en projektanställd inne, Jesper Andersson, som skall hjälpa oss med detta. Finansiering sker genom statligt bidrag från länsstyrelsen.