Heja hälsan, arbetsmiljö och kommande upphandlingar

Vad motiverar oss att gå till jobbet och vad gör att vi inte känner efter en extra gång om vi är friska nog att gå dit?

Vi arbetar med många åtgärder för att få en arbetsplats med många friska pigga medarbetare och vi pratar om arbetsmilön, arbetsbelastning och orsaker till att vi inte mår bra. Men det som är mer intressant är varför vi mår bra och vad vi mår bra av. Vi har nu under det senaste året arbetat med ett salutogent ledarskap och vi förflyttar oss framåt, sakta men säkert. Alla kommunkoncernens chefer har gått utbildning i det salutogena ledarskapet och också deltagit i en föreläsning genomförd av RSFL gällande normkritiskt tänkande. Jag tror att vi alla har en bild av hur fria vi är från värderingar och förutfattade meningar – men det är i teorin. I verkligheten måste vi utmana oss själva och våra tankar hela tiden. När vi genomförde den senaste medarbetarundersökningen så fanns det förutom ”man” och ”kvinna” också möjlighet att fylla i ”icke binär” i de fall man varken känner sig som man eller kvinna. När vi tittar på resultatet från vår medarbetarundersökning så är resultatet sämre generellt om man jämför icke binära med de som fyllt i man eller kvinna i kommunen. Här behöver vi arbeta mer och bättre för det handlar om medvetenhet och eftertanke – där en enstaka föreläsning kan vara en bra början men där det definitivt inte räcker.

Jag har varit med på flera olika arbetsgruppers arbetsplatsträffar den senaste tiden och när vi pratat om vad som motiverar att gå till jobbet så är det varken lön eller arbetsledning som är det som motiverar – utan det är kollegor/arbetsteamet och att man känner meningsfullhet och upplever att man inte kan vara borta utan att det gör stor skillnad och kanske också drabbar resten av teamet. Jag menar dock inte att det räcker med bra kollegor, att den psykiska arbetsmiljön ska ersätta den fysiska, och inte heller att vi inte ska bortse från arbetsbelastningen. Dessa delar är viktiga och i längden en förutsättning för att teamet ska fungera bra men tillhörighet i en grupp, ett team, att få vara en del av en helhet har så stor betydelse.  Det är något vi alla kan tänka på, att inkludera och att se varandra.

Arbetet med en hälsosam arbetsplats är pågående och never ending – och vi har nu också fått besked om att vi tilldelats medel från ESF-fond med 3,8 miljoner kronor för det fortsatta arbetet i Hela Hälsan – Heja Hälsan 2.0. Mer information kommer framöver från HR-chefen och HR-avdelningen.

En del i arbetsmiljöarbetet är strävan efter att var chef inte ska ha för många medarbetare för att det ska finnas tid och möjlighet att vara närvarande. Detta arbete pågår och inom omsorgen delas nu Brännaregården på två chefer. Monica Henmyr är kvar och kommer att vara chef på plan 1, samt 2c och d. Ulrica Thiel kommer den 21/8-2017 och kommer att ansvara för 2a och b, plan 3 samt natten.

På Återbruket kommer vi att starta en ”butik i butiken” där vi kommer att sälja egenproducerade alster. Förhoppningen är att den delen kan starta redan under vecka 21. I framtiden hoppas vi även att kunna sälja renoverade möbler med mera.

Det länsgemensamma ESF-projektet SKAPA KOMP startar upp den 7 juni. Det innebär bland annat att alla på länets arbetsmarknadsenheter kommer att få en coachutbildning så att vi får en gemensam plattform att stå på.

En delegation från Enschede i Holland har varit i kontakt och vill komma och se hur vi arbetar i Olofström med bland annat arbetslösa ungdomar, äldreomsorg och skola. Studiebesöket kommer förmodligen att äga rum i oktober.

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Bevakningstjänster (OHAB), 2017-07-01 (planerad avtalsstart), ONAB deltager

Chromebooks, 2017-08-17

Kemtekniska produkter, städmaterial, handskar, mjukpapper och engångsmaterial, 2017-10-01

Trådlöst nät – accesspunkter och controller, 2017-04-01 (överprövad)

Övre Strandplan, Etapp 1, 2017-06-15

 

Kommande upphandlingar

Klienter, förnyad konkurrensutsättning

hejahälsanfriskvård