På G i kommunkoncernen – bredband, medarbetare på Kraftbolaget, Nässelfrossa och mycket mer

Nu är sommaren här med Nässelfrossan och i måndags hölls det sista politiska sammanträdet, fullmäktige, inför sommaruppehållet. Nästa fullmäktige blir den 11 september i höst.

För första gången beslutade fullmäktige redan i juni om investeringsbudget. Detta för att underlätta arbetet med driftbudget och för att också kunna komma igång med de investeringar som ska genomföras i god tid.

Trafikverket region Syd har begärt fastställelseprövning av projektet avseende ombyggnation på Riksväg 15 på en sträcka av 2,7 km i Olofström. Åtgärderna som planeras innebär en ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Målsättningen är också att skapa en tätortskänsla och tydliggöra Olofströms centrum från vägen. Detaljplan för området beslutades i måndags av fullmäktige och planerad byggstart är 2019.

Vi arbetar kontinuerligt för att samma förutsättningar och rutiner ska gälla oberoende av var i organisationen vi arbetar och också oberoende av organisationsform dvs att det ska vara samma förutsättningar i bolag och förvaltningar.

Efter att socialförvaltningen genomfört ett pilotprojekt gällande rekvisition till företagshälsovården och presenterat utvärderingen har Personalutskottet tagit beslut om att rutinen ska gälla inom samtliga förvaltningar från och med 1 juli.

Vi har också under de två senaste årens chefsmöte haft stort fokus vid attraktiv arbetsgivare och tagit fram ett förslag på ett koncernövergripande resultat och utvecklingssamtal. Nu har Kommunstyrelsen tagit beslut om dokument för genomförande av resultat och utvecklingssamtal. Fackliga företrädare och ledare kommer att få utbildning under augusti och september av hur samtal genomförs och löner sätts.

Temat för Nässelfrossa i år är ”Världens klimat – vår miljö”.  Programmet riktar sig till störst del mot en vuxen publik men de senaste tre åren har det medvetet arbetats med att utöka programmet med programpunkter för barn och vuxna. I år finns det med 17 programpunkter som främst riktar sig mot barn och unga.

Denna vecka börjar också årets åtta vistelsestipendiater att anlända till Nebbeboda skola.   Först ut är KLO Productions som arbetar med dans.  En annan konstnärinna som kommer att bo i skolan i sommar är Eva Martinson. Den uppmärksamme noterar att hon stavar sitt efternamn med endast ett s. Det gjorde även hennes far, Harry Martinson. I ansökan skriver Eva bland annat att hon ”skulle vilja tillbringa några veckor i de hus där han (Harry) trivdes så bra när han var liten pojke. Skolan som blev hans hem. Vill vandra på de vägar han gått. Vill möta min far som liten liten pojke.” Främst tilldelas dock Eva stipendiet för sitt eget konstnärskap”.

”Sommarkul” för barn och unga är också i full gång och hittills har det erbjudits badkalas, trollerishower, ponnymys och mycket mer.

Kraftbolagets elnätschef Anders Viberg har fått ett nytt jobb som blivande VD på Brittedals Kraft. Han lämnar därför sin tjänst hos oss den 31 augusti. Anders har varit här över 30 år och har en gedigen kunskap om hela elnätsbranschen allt ifrån teknik, normer och föreskrifter, personalfrågor och mycket mer. Rekrytering av ny elnätschef kommer att påbörjas inom det snaraste.

Kent Kullman går hem med pension och har ersatts av Carolina Arnell. Hon har varit här i ett år nu och det kommer säkert att gå bra.

Vår kommunikationsansvariga Sofia Fredholm kommer också att sluta nu till semestern. Hon har varit här i snart 3 år nu. Ersättare kommer att sökas för att upprätthålla det växande jobb det är med kommunikation som idag kunderna vill ha. Hon kommer också att jobba med marknadsföring av OKTV.

Det är snart dags för en presentation av ansökan till Mark och miljö vattendomstolen angående byggnationen av skyddsporten och utrivning av Immelns reglering. Presentationen beräknas kunna ske i mitten eller slutet av september månad till både kommunstyrelsen och Kraftbolagets styrelse.

Projekten med samgrävning för att förlägga el och bredband fortsätter. Förnärvarande håller vi på med grävningar i Gränumsdal, Bommarstorp, Nybygden. På dessa ställen samförlägger vi med IP-Only. I Lönnemåla-Kopparemåla är det schakt för el och bredband. I Näsum är det förläggning av el och bredband samt Gårdsjövägen i Kyrkhult där SBVT byter gamla ledningar mot nya och separerar dagvatten och spill vattenledningar.

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Bevakningstjänster (OHAB), 2017-07-01 (planerad avtalsstart), ONAB deltager

Chromebooks, 2017-08-17

Kemtekniska produkter, städmaterial, handskar, mjukpapper och engångsmaterial, 2017-10-01

Trådlöst nät – accesspunkter och controller, 2017-04-01 (överprövad)