Igång igen

Nu har sommarsemestrarna gått mot sitt slut och all verksamhet har taktat upp igen. Igår träffades alla medarbetare på hela kommunledningsförvaltningen för en gemensam arbetsplatsträff inför hösten och vintern. Det är vid sådana tillfällen som man verkligen får en bild av det som sker och är på gång i verksamheterna. Igår tog vi fokus på det som händer i samhället men där våra verksamheter är drivande, som Å-rummet, Riksväg 15 och tomtmarksförsäljning och beredande av ny tomtmark.

Vi har nu också påbörjat projektet Hejahälsan 2.0. Från att i första delen haft fokus på ledarskapet kommer nu fokus att läggas på medarbetarna. Igår avslutade vi arbetsplatsträffen med en pausgymnastik. Häng med du också! Du når rörelserna via Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=xXYuBa6GEz