Lucia

Börjar med att bjuda på Luciabilder på tre av mina barnbarn – Vilmer, Sonja & Elias – och konstaterar samtidigt att det nu bara är veckor kvar av 2017.

Vi gjorde kommunkompassen under oktober och förra veckan fick förtroendevalda en genomgång av resultatet och igår fick chefer, fack och ytterligare ett antal medarbetare en genomgång. Utvärderingen kommer att ligga till grund för vårt fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbete. Under 2018 kommer vi i kommunkoncernen att ha ett stort fokus på verksamhetsutveckling – teknik och digitalisering. Strategin och handlingsplan arbetade vi med under årets chefsdagar och dessa ska vara färdiga och antas i början av 2018. Sedan kör vi på – alla tillsammans!

Matilda arbetar med den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen och kommer denna vecka att besöka Kultur och fritidsförvaltningen. Övriga förvaltningar kommer att arbetas med under våren.

Arbetet med E-insyn pågår och denna ska vara i drift om några månader. E-insyn kommer innebära att vi minskar dubbelarbetet inom både postlista till tidningar och utlägg om information om politiker, politiska möten och dokument från möten på hemsidan. Vid årsskiftet stänger servicecenter ner vilket kommer att medföra ett ökat tryck på vår reception och arbetar nu för att kunna rekrytera extratjänster med språkkunskaper som kan vara ett stöd i receptionen.  Susekullen har redan i dag en verksamhet som bl.a. ger råd och stöd till nyanlända och har även öppet kvällstid och helger.

Inom kompetensförsörjningsprojektet lämnar projektledare Elyas följande information.

 

”De som jobbar med projektet har fått stor utveckling i sina kapaciteter, inte bara språkligt utan också yrkesmässigt under dessa nio månader. Jag kan konstatera att kompetensförsörjningsprojektet har bidragit till att alla som är med att etablera sig snabbare än vi har uppskattat att uppnå vårt mål igenom projektet. På sina respektive jobb är de helt oberoende och driver ansvaret med sina egen initiativ. Vi forsätter med torsdags möten i kommunhuset varannan vecka, presentationer utförs av trainees och involverar resten av gruppen igenom att aktivt vara deltagande att diskutera kring temat. ”

På måndag kommer landshövding och länsråd till Olofström. Vi kommer att börja dagen i kommunhuset och avsluta på Växtverket där även musikklasserna kommer att vara på plats.

På vår jul-APT fick vi flera tips på böcker att läsa under julhelgen. Besök gärna biblioteket inför helgerna för boktips och lån.

 

 

 

December med både mörker och ljus

Nu är Olofström extra vackert med juldekorationer, granar och en fullmåne som också lyser upp. Alla medarbetare i kommunen bjuds på julbord och idag startade Socialförvaltningen med sitt första julbord – med kvalitet i fokus och vackra dekorationer från daglig verksamhet på borden.

Även om året börjar närma sig sitt slut så påbörjade idag tre personer från Olofströms kommun sin utbildning Blekinges framtida chefer tillsammans med personer från andra kommuner och länsstyrelsen. Utbildningen är en investering för var och en som deltar men det är också en viktig investering för oss som arbetsgivare. Så viktigt att medarbetare som vill och kan bli ledare i vår kommun. Att gå denna utbildning ger en bra förberedelse för att gå in i ett nytt uppdrag, och mitt medskick till dem idag var att ta sig tid att reflektera om och varför vilja att bli ledare i offentlig sektor,  se utbildningen som en möjlighet att skapa nätverk utanför den egna organisationen och utgå från dig själv och ta till dig de verktyg och erfarenheter som passar din egen personlighet.

Idag började också veckan mot våld i Blekinge ”En vecka fri från våld”, ett samarrangemang med alla kommuner och länsstyrelsen i länet. Första föreläsningen var i Sölvesborg och handlade om våldsbejakande extremism. Intressant föreläsning av Jennie Sivenbring om ”Våldsutövande extremism, terrorism och demokratiseringens dilemman” Föreläsningen väckte många tankar men gav också ny kunskap.  Jennie arbetar som lektor i barn och ungdomsvetenskap vid utbildningsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet, hon är också verksam vid Segerstedtinstitutet och arbetar med forskning och kunskapsutveckling kring preventivt arbete mot våldsutövande ideologier och strukturer samt rasistiska organisationer.

Veckan fortsätter med fler föreläsningar, i morgon i Karlskrona och då är det kriminalinspektör Simon Häggström Människohandel i Sverige idag och en föreläsning av Madeleine Söderberg ”Jag vill inte tystas mer – om ciskillar
och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning”- På onsdag är det föreläsningar i Ronneby, mellanösterkorrespondenten Terese Kristensson föreläser under rubriken Det sitter en ensam flicka vid en polisspärr i Mosul och Maria Hagberg som föreläser om Hedersrelaterat våld och förtryck. Under fredagen avslutas veckan med föreläsningen Det som inte märks, finns det
– föreläsning om dubbel utsatthet av Kerstin Kristensen, utbildningsledare och metodutvecklare, KvinnofridsAkademin.

julpynt3

 

 

SMART-möte

Fyra gånger per år har kommunens ordförandegrupp möte tillsammans med Koncernchefsgruppen. På agendan idag har vi diskuterat lärdomar, ideér och kunskaper vi har med oss från Kvalitetsmässan och vårt fokus på digitalisering 2018. Förslag på hur våra skyltar i kommunkoncernen ska se ut när vi genomför projekt ute i kommunen har presenterats av kommunikationsansvarig Damla Mol. IT-chef Fredrik Anderberg informerar om var vi befinner oss utifrån SKLs e-blomlåda som grund för diskussion och planering.