2018!

Vision

Nytt år och nya tag! Just nu håller vi på med bokslutet från förra året, både i siffror och i verksamhet. När det gäller befolkningen så har vi ökat jämfört med 2017 och det exakta antalet får vi besked om under februari sannolikt. Vår vision är att vara en stolt och expansiv kommun med 14 000 invånare år 2025.  Just idag är vi 13 474 personer vilket är samma som förra veckan och 57 personer fler än för ett år sedan. Det positiva denna veckan är att vi ligger 3 plus på födelsenettot.

Idag har vi haft årets första arbetsutskott. Arbetsutskottet bereder ärenden till KS men fattar också beslut i vissa ärenden som exempelvis upphandling. AU fattades beslut om leverantör vad gäller kalkning av kommunens sjöar. I Olofström har kalkning av sjöar pågått i över 30 år. Under senare år har mängden kalk kraftigt kunnat minskas och exempelvis 2006 använde vi 1395 ton och nu planerar vi i år att använda 381 ton, alltså en rejäl minskning.

Byggnationer präglade 2017 och även 2018 kommer det att byggas, byggas om, byggas nytt och också skapa förutsättningar för ytterligare byggnationer genom exempelvis nya tomter.

Arbetet med övre strandplan pågår och vi har över 30 personer som står i kö för dessa tomter.  Ytterligare möjlighet till nya bostäder blir det när Gelo-möbler byggs om, och när kommunhuset i Jämshög lämnas till försäljning. Just nu pågår ändring av detalplanerna för båda områdena.

För Olofströmshus del så pågår ombyggnad av lokaler för tandläkarmottagning i fd Family House men också en hel del arbete i verksamhetslokaler. Nordenbergsskolans kök behöver byggas om handlingar upprättas för denna upphandling och ombyggnation. Denna vecka gjuts sulor för gemensamhetsdel och för entre på Garvaregården.

 

 

Från tomtförsäljning till landsbygdsutvecklingen är inte steget stort i Olofström. Annika Blissing arbetar med båda delar (och en hel del annat också). Under februari och mars så kommer Visit Blekinge tillsammans med Blekinges landsbygdsutvecklare att göra en ”On tour” hos besöksnäringen på landsbygden. Konceptet har körts tidigare av landsbygdsutvecklare, både med arbetsförmedlingen On tour, och Energi On Tour för landsbygdsföretag.  I Olofström blir det den 5 mars på kvällen.

Den nya kommunallagen innebär bl.a. en digital anslagstavla och att vi nu kommer att anslå mötesprotokoll digitalt på denna. Tavlan på http://olofstrom.se/anslagstavla  ersätter den befintliga tavlan i entrén och det kommer att placeras en dator i entrén framöver.