Planering, genomförande & uppföljning

Denna vecka har jag och Sara Rudolfsson träffat utredningen för översyn av kostnadsutjämningen. Kostnadsutjämning sker mellan landests 290 kommuner där en del kommuner får betala till andra kommuner och tvärt om. De områden som jämförs är bl.a. skola, äldreomsorg, löner, kollektivtrafik och bebyggelsestruktur. Olofströms kommun är en av de kommuner i landet som betalar in mest per invånare till andra kommuner. Vi ligger på tio i topp listan tillsammans med bl.a. Lund och Umeå vilket inte känns förståbart. Det är inte självklart att skicka pengar från en kommun till en annan utan ett alternativ är att i stället hantera utjämningen enbart med statliga medel.  Men nu har vi en del som avser kostnader som ska utjämnas mellan kommuner och då behöver det systemet vara förståbart och uppfattas som logiskt. Utredningsuppdraget kommer att presenteras den 1 juni 2018 och vi hoppas då att delar i nuvarande utjämningssystem är justerade eller borttagna – och att det därefter också fattas beslut om detta.

Samtidigt som bokslut nu pågår för 2017, och vi jobbar i 2018 så är vi nu i verksamhetsplanering i 2019. Det prelimenära resultatet för kommunen är positivt. En förutsättning för att vi även i framtiden ska kunna ha en bra ekonomi är att vi hela tiden arbetar med ständiga förbättringar.  Och då handlar det inte bara om stora märkbara förändringar utan det handlar i väldigt stor utsträckning om engagerade medarbetare och de små men kontinuerliga förbättringarna och också om att våga låta bli att göra det vi gör och att kontinuerligt ompröva det vi gör och följa upp det vi har gjort för ett ständigt lärande.

Ekonomichef Karl Andrae har fått i uppdrag att leda och samordna vårt lean-arbete för att på så vis dels ge en överblickbar bild av vad som görs men också öka möjlighet till kollegialt ägande och på så sätt ytterligare förbättra vårt förbättrings- och utvecklingsarbete. Han har inlett arbetet med att kartlägga vad som görs och var. Presentationen kring undersökningen som gjordes i september förra året har lagts ut på Insidan och kommer att gås igenom på nästkommande Kommuninfo där kommunens alla chefer deltar. I presentationen finns även ett förslag kring hur vi ska arbeta med Lean under 2018 och framåt.

Olofströms kommun genomförde en organisationsförändring som trädde i kraft 2015-01-01 avseende bl.a överflyttning av vaktmästarorganisation till helägt fastighetsbolag samt också skötsel och underhåll av kommunens fastigheter. Sexton personer från kommunen som tidigare arbetat med dessa frågor gick över till en anställning i Olofströmshus. Avsikten med att flytta fastighetsskötseln var personalmässiga samordningsfördelar, lättare att rekrytera kompetent personal i en större organisation, öka kompetensen och med detta få ut mer resultat i form av underhåll samt skötsel per satsad krona. Vid beslut om övergång bestämdes att verksamheten skulle följas upp både vad gäller arbetsmiljö och organisation för vaktmästare samt för kostnader för kommunens lokaler. Den översynen genomförs av PWC och är inne i slutskedet.

Under de senaste 3 – 4 åren har vi arbetat för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, att våra medarbetare ska må bra på jobbet och känna att jobbet är meningsfullt. Det är ett arbete som kommer att leda till lägre sjukfrånvaro och en än bättre arbetsmiljö, men det är också ett arbete som det tar tid och kräver uthållighet för att kunna se resultat. Under förra året lades stor vikt vid rehabilitering och processer vid sjukskrivning. Det vi däremot redan nu kan se är att utbildning av ledare i kommunen har lett till att vi nu i större utsträckning köper in förebyggande tjänster från Feelgood, företagshälsovården, och att inköp av efterhjälpande tjänster har minskat från 1199 tkr 2016 till 974 tkr 2017. De förebyggande tjänsterna har ökat från 794 tkr till 1 094 tkr.

Avsätt gärna en stund idag med att tänka över vad som fungerade bra 2017 och fick du genomfört det du planerat? Blev resultatet av det du gjort det förväntade? Finns det något du lärdom att ta med sig in planering för 2019? Bra också att formulera för dig själv något som du verkligen vill prioritera under 2018 – och som du kommer att göra allt för att lyckas med. Att fokusera gör skillnad både i det lilla och det stora!  Med det önskar jag er alla en trevlig helg!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s