Önskesommar & lean

Efter genomförd kommunkompass så fick kommunstyrelsens ledamöter, samtliga ledare i Olofströms kommun, fackliga företrädare samt ytterligare ett antal personer en längre genomgång av både våra styrkor och också om de områden som vi skulle kunna utveckla. Under senaste SMART-mötet, där förvaltningschefer, VD:ar för hel- och delägda bolag, förbundschefer samt ordförandena ingår. Då påbörjade vi både prioriteringar av vilka områden som vi ska börja jobba med samt att vi också startade upp diskussioner om strategiarbetet. Ett område som vi prioriterar högt är social hållbarhet, både vad gäller arbete men också strategi för arbetet.

En viktig del i arbetet med social hållbarhet är att bidra till att alla människor inkluderas oavsett social status, utbildnings- och inkomstnivåer, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, identitet, ålder, funktionsnedsättning eller religion.

Under sommarlovet kommer vi att ha gratis aktiviteter för barn mellan 6-15 år och nu pågår arbetet med programmet för lovet. Alla barn har möjlighet att själva komma med förslag och önskemål om vilka aktiviteter som de önskar – Önskesommar. Önskemålen lämnas in, skrivna eller målade, på biblioteket eller skickas in på vår webbplats.

Vi har nu också tagit ett extra tag i lean-arbetet – med ständiga förbättringar. Karl Andrae, ekonomichef, har fått i uppdrag att samordna och driva arbetet framåt på ett mer strukturerat sätt. Han började under hösten med att ta reda på om och hur vi jobbar i olika delar av organisationen. Glädjande var det så mycket som pågår och är på gång. Genom att lyfta upp det som pågår så har vi också möjlighet att lära av varandra. Just nu jobbar Karl med att bl.a. se på möjlighet till kompetensutveckling för de som behöver och vill ha det samt att alla chefer kommer att få ut ett uppdrag.

Vi har i förvaltningschefsgruppen beslutat att det ska skapas en Leangrupp med representanter för samtliga förvaltningar och helägda bolag. Syftet är att gemensamt planera för utbildningar, bidra med goda exempel och eventuellt kunna stödja ledare med att träna sina enheter. Under året kommer vi att ha en stående punkt på Kommuninfo där något gott exempel presenteras var gång.

Några exempel som pågår just nu är inom omsorgen. Inom äldreomsorgen så påbörjas nu ett förbättringsprojekt på Brännargården. Målet är att få ner dygnsfastan under 11 timmar. Skogsbacken, dagverksamheten för demensdrabbade, arbetar med att förbättra kommunikationen med anhöriga. I samarbete med Damla Mol från kommunikationsavdelningen hoppas de att detta kan ge en kvalitetshöjning då anhöriga får en löpande information om de aktiviteter som skett under dagen.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s