Fredag – personalklubb och personalutskott

Redan fredag igen. Det känns som tiden går fortare och fortare för vart år… Var dag blir härligt nog ljusare och dagarna känns i alla fall längre – även om veckorna upplevs som kortare. På PU idag så diskuterades mycket det hälsofrämjande arbetet och sjukfrånvaro. Glädjande i årets lönekartläggning är att gapet mellan män och kvinnor i lön har minskat och är 96,7 % jämfört med med föregående år som då var 94,2 % och snittet enligt SCB som är 87 %. Lönekartläggningen görs årligen och syftet är att säkerställa att samtliga medarbetare oavsett kön lönesätts utifrån likvärdiga faktorer och att löneskillnaderna ska vara sakliga.

Som medarbetare i Olofströms kommun så är du också medlem i en personalklubb som för några år sedan blev utsedd till Sveriges bästa! Vid var ny anställning så sitter medarbetare tillsammans med sin närmsta chef och går igenom dels förväntningarna på både ledare och medarbetare, vår värdegrund, våra mål och metod för att utveckla våra verksamheter. Detta finns sammanfattande i vårt medarbetarkort och vid undertecknande av detta så blir du också medlem i Personalklubben och har möjlighet att ta del av alla de erbjudande som klubben erbjuder.  Personalklubben är en ideell förening med syfte att verka för en ”kamratlig samvaro och förstärkning av samarbetet mellan medlemmar”. För att bli medlem ska du förutom att vara anställd av Olofströms kommun eller någon av våra bolag i minst 6 månader och på lägst 20 %.

När det gäller arbetslösheten så fick jag nu rapport från Arbetsförmedlingen för februari månad. Positivt inom samtliga kategorier jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten har sjunkit från 12.2 % till 10.8 % vilket innebär en minskning från 765 personer till 680. Även ungdomar i åldern 18-24 år har minskningen skett från 18,3 till 15,9 % vilket i antal är en minskning från 145 personer till 118 stycken.

Olofströms kommun genomförde en organisationsförändring som trädde i kraft 2015-01-01 avseende bl.a överflyttning av vaktmästarorganisation till helägt fastighetsbolag samt också skötsel och underhåll av kommunens fastigheter. Sexton personer från kommunen som tidigare arbetat med dessa frågor gick över till en anställning i Olofströmshus. Avsikten med att flytta fastighetsskötseln var personalmässiga samordningsfördelar, lättare att rekrytera kompetent personal i en större organisation, öka kompetensen och med detta få ut mer resultat i form av underhåll samt skötsel per satsad krona. Vid beslut om övergång bestämdes att verksamheten skulle följas upp både vad gäller arbetsmiljö och organisation för vaktmästare samt för kostnader för kommunens lokaler.

Förslag till huvudavtal mellan kommunen och Olofströmshus finns framtaget och skickat till PWC som har med den då de sammanställer slutlig rapport. Slutlig rapport kommer att lämnas nu under kommande veckor.

Aktuella upphandlingar

Färsk frukt, potatis och grönsaker (gemensam upphandling som Karlshamn kommer att genomföra)

Fönsterputsning, 2018-06-01 (planerad avtalsstart)

Vårdsängar med tillbehör, 2018-09-01

Datum för utbildning till certifierade beställare under våren blir  2018-05-16 13.00-16.00 (2018-02-14 kl 13.00-16.00 genomfördes enligt plan) Anmälan görs till närmsta chef anmäler till inköpssamordnaren; Mikael Särnevång

Även datum för utbildning i Agresso för chefer och budgetansvariga under våren: 2018-04-06 10.30-12.00 samt 2018-04-17 14.30-16.00.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s